A totem szellemének megidézése

A szellemlények és közreműködésük a mindennapi valóságban minden jelentős vallás fontos részét képezik. A régi görögök jósaikon keresztül léptek érintkezésbe az istenekkel és a szellemekkel. 

Az afrikai busmanok különböző állatok, például a jávorantilop és az imádkozó sáska tevékenységeire és mozdulataira építve hozták létre mítoszaikat és rituáléikat, az amerikai őslakosok pedig állatokat utánzó táncok és rítusok segítségével igyekeztek a szellemvilággal kapcsolatba kerülni.

Az élet spirituális tartományába és annak különböző megjelenési formáiba vetett hit végigkíséri az emberiség történelmét. A legtöbb kultúrkörben mindennek alapja az a hiedelem, hogy a szellemek állatokon és állatalakzatokon keresztül közvetítik az emberek felé céljaikat és feladataikat.

indián sámán

Modern, racionális világunkban az ilyesfajta viselkedésen leginkább csak gúnyolódni szokás. Ugyanakkor a régi mítoszokat és más eredettörténeteket benépesítik a különböző szellemlények: szentek, angyalok, közvetítő lelkek, tündérek, manók, démonok és állattotemek.

A róluk szóló leírások tanúsága szerint a szellemlények ugyanolyan sokfélék, mint maga az ember. a földön betöltött szerepük is többrétű: támogatják az embert abban, hogy felismerje és kiteljesítse belső képességeit; védelmet nyújtanak számára; energiáik pedig hozzásegítik az embert a megtisztulás, feltöltekezés és a lelki fejlődés eléréséhez.

A szellemlények leggyakrabban állatalakban jelennek meg, hogy a természetfölöttit megértse. Nem véletlen, hogy az isteneket és istennőket is gyakran állatként ábrázolták.

A totem olyan természeti tárgy, állat vagy egyéb élőlény, amelynek fizikai valójához és energiájához az adott ember egész életében erős kötődést érez. Az állattotemek tanulmányozása elengedhetetlen annak megértéséhez, hogy hogyan jelenik meg a szellemvilág mindennapi életünkben.

Az állattotemek és szimbolikus képeik segítségével az ember önmagáról és a nem látható világról szerezhet ismereteket. Nem szükséges hinni abban, hogy ezek az állatok és totemek intelligens lények; azt viszont fontos tudni, hogy hátterükben archetipikus erők állnak, és hogy ezek jelennek meg bennük és irányítják őket.

farkasok

Az egyes archetípusok jól megkülönböztethető tulajdonságjegyekkel rendelkeznek, amelyek az állatok viselkedésében és tevékenységében is tükröződnek. A sámán állattotemek révén igyekszik újraegyesíteni az emberi tudatot a természettel és a szellemvilággal. Az állatalak segítségével felül tud emelkedni normál tudatállapotán, s így képes ráhangolódni a földöntúli birodalomra és annak teremtményeire.

A régi papok és papnők állattotemek segítségével igyekeztek közvetlen kapcsolatba kerülni a szellemvilággal. Rituális szertartásaikban mozdulatokkal, jelmezzel és tánccal imitálták az állatot, hogy megidézzék a benne megjelenő energiákat, és hogy részesedjenek azokból. Az állat ezáltal totemmé vált – hatalom és varázserő birtokosa, egy sajátos energia szimbóluma.

Az emberek azzal, hogy megteremtették a totemet, életük részévé tették a mögötte rejlő archetipikus erőket.

szellem

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend