A távgyógyítás

tavgyogyito

A távgyógyítás egyfajta mágia. Pontosabban, gondolati-akarati úton való teremtés.

A mágia nem más, mint az akarat erejével valamilyen változás előidézése egy emberben vagy egy embercsoportban, egy tárgyban vagy egy helyzetben. A lényeg, hogy a változást távolságból idézzük elő, tehát nem közvetlen anyagi ráhatással. Az, hogy mekkora a távolság, nem számít. Kell hozzá egy mágus, aki végrehajtja a változást, kell egy alany, amelyen vagy amelyek érdekében végrehajtja a mágikus cselekményt.

Az alany bármilyen őt képviselő dologgal vagy képzettel helyettesíthető, amely lehet a célponttal egyenértékű, tehát arra nagyon hasonlító, például fénykép vagy az alanyról az elménkben kialakított kép. De lehet egy kód, amely a célpontot képviseli, lehet az alany anyagából vett darabka vagy az alany mentális képe..

Amikor létrehozzuk a helyettesítő tárgyat, képet vagy kódot vagy anyagi tárgyat, akkor automatikusan létrejön egy erővonal, egy összekötő kapocs a helyettesítő és a mágus, illetve a helyettesítő és az alany között. A mágus esetünkben a távgyógyítást végző ember.

Az alany lehet egy másik ember, lehet állat, növény, lehet egy esemény, lehet egy nemzet vagy lehet a Föld maga. A mágiához azonban nem elég az alannyal való kapcsolat, kell még hozzá valami, ami végrehajtja a kívánt mágikus változást, ami esetünkben a távgyógyítás.

Ezt nevezhetjük életenergiának vagy spirituális energiának. A nyers, megnyilvánulatlan életenergiát nyugaton William Reich fedezte fel és elnevezte orgon energiának. Keleten ősidők óta ismerik és használják. Nevezik csí energiának, bioenergiának, életenergiának, állati magnetizmusnak, Od-nak. Az, hogy ez miként hozható létre és miként erősíthető, sűríthető be, régen nagy titok volt, amit a mágusok gondosan őriztek.

Ennek az energiának a papok és szentek általi sikeres használata táplálta a vallásos hiedelmeket. A papság vagy varázslók vagy titkos társaságok birtokolták a titkot és ezen keresztül mindig lehetőségük volt a titkokat nem ismerő többség ellenőrzésére, megsarcolására, félrevezetésére.

chi

Ma már azonban egyre több ember van birtokában ennek a titoknak. Aki az életenergiával bánni tud, az ma is minden területen előnyhöz jut másokkal szemben. Birtokában van olyan erőknek, amelyek szinte minden körülmények között biztosítják a számukra céljaik elérését és önmaguk és mások segítését, gyógyítását. Az életenergia vagy spirituális energia tulajdonságai az energia frekvenciájától függ. valamint attól, hogy milyen tudattartalmakat hordoz. Akik alkalmazzák, azoknak nem szükséges, hogy tudományos alapossággal megismerjék, hogy ez miként működik.

Frekvenciája és ezzel tulajdonságai igen könnyen változtathatók, könnyen belevihetők különféle gondolatformák, képek, érzelmi energiák. Könnyen kapcsolatba lép anyaggal, más energiákkal, másként modulált csí energiával, bármit képes áthatni, bármivel képes kölcsönhatásba lépni. Élőlények felveszik és leadják, de ezt nem tudatosan teszik.

A mágia és a távgyógyítás tudománya abban áll, hogy tudjuk, miként kell a megfelelő energiát lehívni vagy besűríteni, a megfelelő programmal feltölteni, hogyan kell elküldeni úgy, hogy célba érjen és a beleültetett gondolat vagy program manifesztálódjon a megfelelő helyen és megfelelő időben.

A távgyógyítás úgy történik, hogy a gyógyító összehozza az alanyt képviselő tárgyat, képet , képzetet vagy kódot a megfelelően modulált életenergiával vagy spirituális energiával, amely azután az alany megjelenítőjéből kisugározva összekapcsolódik az anyagi világban lévő alannyal és ott manifesztálódik.

Az életenergia lehívása, a moduláció a mágus, esetünkben a gyógyító elméje segítségével történik. Minden távgyógyítási technikának része, hogy meg kell fogalmaznunk fennhangon vagy magunkban, gondolatban a szándékot, hogy mit akarunk tenni vagy elérni. A tudatalatti rögzíti, hogy milyen jelet, szimbólumot, testhelyzetet, mantrát, stb.-t használtunk annak a bizonyos energiának a lehívására vagy egy bizonyos gyógyításra hivatott entitással való kapcsolatfelvételre.

tudatalatti

A továbbiakban ez már erőfeszítés nélkül automatikusan létrejön. A következő lépés az alannyal vagy alanyt helyettesítő akármivel való összekapcsolás. Minél többen használtak egy bizonyos szimbólumot vagy jelet vagy nevet, annál könnyebb a kapcsolatfelvétel. Minél jobban rá tud koncentrálni a gyógyító az összekapcsolásra, minél jobban háttérbe tudja szorítani saját gondolatait és az egóját, annál sikeresebb. Az ember szereti megszemélyesíteni az energiákat, neveket adni neki, sőt rendszerbe foglalni őket. Ezeknek az energiáknak egy részét maguk az emberek teremtették, más részük magasabb tudati dimenziókban lakozó istenségek teremtették.

Minden módosult tudatállapotban létrehozott kép, kívánság, gondolat így vagy úgy megtalálja a címzettet, a jó is és a rossz is. Más kérdés, hogy a küldemény képes-e manifesztálódni a címzettnél. Akik energiával dolgoznak, azok megtanulják látni, érezni, hogy mi az akadálya a gyógyulásnak a beteg részéről.

Az emberi elme teremtő erővel rendelkezik, de a teremtés egy más, láthatatlan dimenzióban történik meg. Az agykontrollos és más vizualizációs technikáknál az életerőt az akcióba belefektetett érzelmi energia biztosítja: az, hogy nagyon akarjuk a hatást. De maga az életenergia is lehívható vizualizációval. Amikor fényt képzelünk el, fénykisugárzást vizualizálunk, akkor lényegében életenergiát küldünk.

A modulálást pedig az elménk által létrehozott képek, képzetek végzik el. Az összekapcsolást pedig a megcélzott személy megnevezése teszi lehetővé. Abban az esetben, ha úgy gondoljuk, hogy mi adjuk az energiát valakinek, akkor a saját életenergiánkat fogjuk kisugározni, amely nem pótlódik automatikusan. Ezért minden energiaküldéskor célszerű az energiát „lehívni” vagy az energiaküldéssel egyidejűleg az energiapótlásról gondoskodni.

Amit „föntről” lehívhatunk, az nemcsak egy modulált energia lehet, hanem más is: ez lehet egy esemény, egy entitás, egy hatás, egy szellem, egy érzelem. A módszer, amivel lehívjuk, amivel létrehozzuk a kapcsolatot, az lehet egy mantra, egy hang vagy hangsor, lehet egy tánc, lehet bábu, lehetnek asztrológiai táblák, lehetnek szimbolikák, lehetnek kódok és lehetnek radionikai készülékek, amelyeket előzőleg különböző frekvenciájú és hatású energiákra hangoltunk be.

Maga a behangolás is ezoterikus módszerrel történhet, például ingával. Ezeket mind az emberek hozták létre hitrendszerüknek megfelelően. Vannak azonban olyan eszközök, szimbólumok, ábrák stb-k, amelyek fixen kötődnek ismert tulajdonságú energiákhoz.

A távgyógyítás a mágia speciális esete. A gyógyító behangolása vagy beavatása kettős célt szolgál: egyrészt olyan tudás birtokába jut, amellyel a láthatatlan erőket mások ártalmára is képes lenne felhasználni. Szükséges tehát, hogy tisztában legyen azzal, hogy e tudással való visszaélésnek milyen következményei lesznek.

távgyógyítás

Ami még fontosabb, hogy az erők használatához megfelelő spirituális tudás és erkölcsi tanítás járuljon. A másik cél, hogy megtanulja a gyógyító, miként bánjon az életenergiával: hogyan kell azt irányítani, modulálni, felvenni és leadni.

Azt, hogy az életenergia miként függ össze az anyaggal és más energiákkal, úgy lehet elképzelni, mint egy olyan skálát, amelynek egyik végén az anyag, a fizikai energiafajták, amelyek egyszerre részecske és hullámtermészetet mutatnak.

A titok nyitja egyrészt az ember láthatatlan testeiben és energiaközpontjaiban, ezek egymáshoz való kapcsolatában, másrészt ezek és a fizikai test kapcsolatában és végül a láthatatlan testeknek a külső láthatatlan világokkal való kapcsolatában leledzik. Ezek a titkok a tudományos kutatás számára nem hozzáférhetők. A tudományos módszerek csak azt képesek feltárni, hogy a testben miként függenek össze a folyamatok.

Az elmondottakból látható, hogy az emberi agy itt csak az egyik, de nem a fő szereplő. A csí energiát nem az agy bocsátja ki és nem az agyunk irányítja a gyógyítási folyamatokat.

Pszi-képességek

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: