Hova tűnt Nikola Tesla ‘A gravitáció dinamikus elmélete’ című műve?

Mert Tesla ebben az ( egyetlen! ) elméleti munkájában, melyet már 1892-től kezdve írt, feltárta az új fizikai világképe alapjait, azt a spirituális-tudományos szemléletet, melynek nem-létezővé nyilvánításáért, nevetségessé tételéért és elhallgattatásáért annyi energiát fordított a háttérhatalom már a 20. század első éveitől kezdve – először Einstein relativitáselmélet-blöffjének agyonreklámozásával, majd a kvantummechanika káoszszemléletének komoly tudományos rangra emelésével.

De hiába is harsogta tele a multik által futtatott tudományos sajtó ezeket a rögeszméket a 20. század első három évtizedében, Nikola Tesla kutatott tovább, járta a maga útját, bár a Colorado Springs-et követő kudarca után egyre magányosabban.

Annyit viszont tudunk, hogy Tesla ezen fő műve, amely egyrészt leleplezte ezeket az áltudományos rögeszméket, másrészt az emberség tudati felszabadulását biztosító új fizikai világképet vázolt fel, a halála után eltűnt!

Persze megint ugyanolyan véletlenül, ahogy a mai napig már több tízezer kulcs-találmány süllyedt a feledésbe a tudományos(nak hazudott) akadémiai elit beavatkozása következtében, éppen azért, hogy az alacsony tudatosság mesterséges mátrixát az emberiség körül/felett mindenáron fenntartsák!

Azonban hiába is tüntették el ezt a fő művet, mégis Tesla 20. század első évtizedeiben tett nyilatkozatai, feljegyzései és különböző visszaemlékezések alapján többé-kevésbé rekonstruálni lehet ezt a Tesla által megalkotott új fizikai elméletet.

Viszont az, hogy most magyar nyelven egyáltalán idézni tudunk Teslának azon nyilatkozataiból, melyekből előtűnnek az elveszett fizikai elméletének alapvető pontjai, Kocsis G. Istvánnak köszönhető!

Először tudjuk igazán a köszönetünket és elismerésünket kifejezni egy olyan magyar alternatív tudományos kutatónak, mint Kocsis G. István, aki a nemzetközi mércével mérve is fontos alapkönyvet írt és adott ki ‘Nikola Tesla és az Univerzum titkai’ címmel!

Mert éppen az ilyen alapos munkát hiányoltuk az alternatív kutatás területén itt Magyarországon folyamatosan immár 22 éve! Azt, hogy minden hátsó szándék nélkül, minden ego-előretolakodás és belemagyarázás nélkül, kellő alázattal ugyanakkor világos értelemmel és mély belátással tudjon valaki egy alternatív témakört alaposan feldolgozni!

A fájdalmunk viszont itt is, e nagyon alapos életrajzi mű olvasása közben is az, hogy Kocsis G. István sem igazán spiritualitás oldaláról közelíti meg Nikola Tesla munkásságát, hanem a hivatalos tudomány oldaláról kinőve, de attól soha el nem szakadva – így viszont a Colorado Springs-i korszakától kezdve nem lehet igazán megérteni Tesla eszmei fejlődésének belső inspirációját és az ezen az alapon végzett kísérleteinek valódi szándékait!

Nos, Nikola Tesla egy 1931. november 7-én, a sajtóban megjelent nyilatkozatában ezt mondja ( összefoglalás ) :

Tesla szerint nincs felső sebességhatár

Dr. Nikola Tesla egy riportban Hugo Gernsback-nek kijelentette, hogy a fényénél nagyobb sebességeket, amiket egyébként Einstein relativitáselmélete értelmében lehetetlennek tartanak, elő tudott állítani.

Kijelentve, hogy az einsteini elmélet több szempontból is téves, Dr. Tesla már az 1900-as év elején, a (US)787,412 számú szabadalmában megállapította, hogy a rádió-erőműve adójának árama a föld felszínén 467.859 kilométer / másodperces sebességgel haladt tovább. Az einsteini elmélet szerint, a legnagyobb lehetséges sebesség 298.080 kilométer / másodperc ( megj.: a fény sebessége akkori adat szerint, vákuumban ).

Teslának tudomása van a fényénél többszörösen nagyobb sebességekről, és olyan berendezést tervezett, ami az úgynevezett elektronokat a fényével egyező vagy akár kétszeres sebességgel is kilő.

Tesla nem ért egyet az einsteini elmélet azon részével sem, ami azt állítja, hogy egy tárgy tömege növekszik a sebességével. Egy test tömege megváltoztathatatlan, állította Dr. Tesla. A cikk szerint, „különben energiát lehetne el, állítani a semmiből, mivel egy test esés közben megszerzett mozgási energiája nagyobb lenne, mint ami szükséges a kis sebességű felemelésekor.”

Vagy egy másik, 1933. november 2-án megjelent nyilatkozata :

Tesla hasznosította a kozmikus energiát

A feltaláló bejelentette egy olyan energia felfedezését, ami felváltja a gépeket működtető üzemanyagot – A Napot nevezte meg fő forrásként!

Nikola Tesla, a neves fizikus és a tudományos berendezések feltalálója, felfedezett egy olyan elvet, amivel az egész világ gépeit működtető energiát lehet nyerni az Univerzumot működtető kozmikus energiából, jelentette be a mai napon.

Elmondása szerint az elv, ami egy olyan energiaforrást csapol meg, amit úgy jellemzett, mint „mindenhol, korlátlan mennyiségben jelenlévő”, és amit vezetékkel vagy vezeték nélkül továbbítani lehet a központi erőművekből a világ minden részére, meg fogja szüntetni a szén, az olaj, a gáz, a benzin vagy bármilyen hagyományos üzemanyag iránti szükségletet.

Dr. Tesla a szállodájában, a mai napon nyilatkozatban közzétette, hogy nem lehet messze az idő, amikor az elv készen állhat a gyakorlati, kereskedelmi hasznosításra.

A kérdésre, hogy elgondolásának hirtelen bevezetése nem zavarja-e meg a jelenlegi gazdasági rendszert, Dr. Tesla azt válaszolta, hogy „az már amúgy is súlyosan meg van zavarodva.” Még hozzátette, hogy most minden korábbinál jobban elérkezett az ideje az új (energia)források hasznosításának.

Mivel jelenlegi formájába tervezetben az energia kiaknázásához hatalmas gépeket tartalmazó, központi erőművek szükségesek, Dr. Tesla elmondta, hogy képes lesz kidolgozni egy tervet az egyéni felhasználásra is.

A kozmikus energia központi forrása a Föld számára a Nap, mondta Dr. Tesla, de „éjjel sem fog szünetelni az új energia áramlása.”

Aztán egy rövid részletet idézünk a Time-ban 1931. július 20-án, a 75. születésnapjára megjelent cikkből :

„… Tesla azt mondta ( új fejlesztéseiről beszámolva ), hogy „ az ( energia ) egy teljesen új és rejtett forrásból származik. És mindenféle gyakorlati célokra éjjel-nappal, valamint az év minden szakában rendelkezésre fog állni.Az energiát befogó és átalakító berendezés kétféle mechanikai és elektromos tulajdonságokkal rendelkezik majd, és eszményien egyszerű lesz.”

Tesla ugyancsak kitalált már egy módszert, ami lehetővé teszi majd, hogy nagy energiát, több ezer kilowattot lehessen egyik bolygóról a másikra továbbítani, a távolságtól függetlenül.

Úgy véli, hogy semmi sem lehet fontosabb a bolygóközi kommunikációnál. Egy nap biztosan valóra válik, és a bizonyosság, hogy más emberi lények is léteznek a Mindenségben, dolgozva, szenvedve, küzdve, úgy, mint mi, varázslatos hatást fog gyakorolni az emberiségre, és egy olyan egyetemes testvéri szövetséget fog megteremteni, ami addig fog létezni, mint az emberiség maga…”

forrás: https://www.spiritufo.hu/

Nikola Tesla

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend