Edgar Cayce világvége-jövendölései

Edgar Cayce, az egyik legnagyszerűbb médium, látnok – vagy ha úgy tetszik, jövendőmondó –, vitathatatlanul impozáns életművet hagyott maga után.

1877-ben született, egy kentuckyi farmon, tanulmányait az általános iskola elvégzése után befejezte, ám 1945-ben, amikor elhagyta a földi létet, világszerte az „alvó látnokként” volt közismert. Gyógyítóként is sikerrel tevékenykedett, s különös jellemzője volt, hogy látomásait és jóslatait mély, öntudatlan, transzszerű állapotban diktálta le titkárnőjének, ám amikor a módosult tudatállapotból visszatért a valóságba, ezekből semmire sem emlékezett. 

Edgar Cayce élete során több mint tizennégyezer jóslatot nyilatkoztatott ki, s ezek szöveges átirata adta a munkásságáról szóló több mint háromszáz könyv alapját. Nem meglepő, hogy jövendölései között szép számmal akadtak olyanok is, amelyek az emberiség, illetve a bolygónk jövőjére, valamint a világvégére vonatkoznak.

edgar-cayce-asztal
Edgar Cayce

Hite szerint a jóslatokat figyelmeztetésnek érde- mes tekinteni, nem pedig megmásíthatatlan, kőbe vésett igazságoknak.  

Lássunk hát néhányat Edgar Cayce jövőre és Krisztus második eljövetelére vonatkozó próféciái közül! 

Az 1920-as évek végén megjósolta, hogy 2000 körül a Föld mágneses pólusa eltolódik, azaz bekövetkezik a mágneses pólusváltás, mégpedig – Cayce szerint – a földfelszínen történt változások miatt. (A NASA 1998-ban megerősítette, hogy mert a sarki jégtakaró olvadni kezdett, és az óceáni áramlatok az Egyenlítő felé haladtak, a bolygó mágneses mezejének eltolódása várható.)

Ha a Vezúv vagy a Mont Pelée vulkánok nagyobb aktivitást mutatnak, mint a földmozgás, amelyet a Kalifornia déli partvidéke, Salt Lake és Nevada déli területei által határolt területen érzékelhetünk, akkor három hónappal később földmozgás okozta árvizekre számíthatunk, a déli féltekén nagyobb valószínűséggel, mint az északin.  Az Atlanti- és a Csendes-óceánban is feltűnik majd egy-egy újabb szárazföld (az elsüllyedt kontinensek, Atlantisz és Lemúria), és azok a partszakaszok, amelyek most még felszín felett vannak, az óceán mélyére süllyednek.

Számos terület, amelyen ma háborúk dúlnak, ugyancsak a vizek mélyére kerül, s amint az Új Világrend megalakul, ami felszínen volt, a mélybe kerül, s fordítva.  Amerika nyugati területei mentén meghasad a föld.  Japán nagy területei víz alá kerülnek.  New York keleti része, vagy maga New York városa eltűnik a föld színéről. Egy másik generáció érkezik.

Karolina és Georgia államok déli része ugyancsak eltűnik.  Hatalmas küzdelem zajlik majd ebben az időszakban a kereskedelmi útvonalakért, főként a Davis-szoros környékén, a Grönland és Kanada közti területeken, valamint Líbiában, Egyiptomban, Szíriában, és Ausztrália, az Indiai- óceán és a Perzsa-öböl vidékein.  Amint azt a próféták és látnokok már előre jelezték, az idő [az Úr napja] még a mi életünkben, a mi nemzedékünk életében jön el. 

Az Úr eljön közénk, „akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe” (Apostolok cselekedetei 1,11), amikor azok, akik hűek hozzá, készen állnak, s felkészültek érkezésére. Abban a testben jelenik majd meg, amelyet Galileában láthattak, s amelyben megfeszítették. „Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából.” (Jelenések könyve 20,6–7)  

S a megrázó földi történések nyomában, amelyekről az imént már szó esett, amint az emberiség felkészül Jézus második eljövetelére, egy új világrend lesz kialakulóban. Mind a magasban, mind a mélyben megtisztulásra lesz szükség, az egyes ember szerepe jelentősebbé lesz, hiszen minden lélek felelősséggel tartozik a többi lélekért. Elsimulnak a politikai és gazdasági különbségek, s a kapcsolatok átértékelődnek, mert az emberek megértik, hogy erre van szükség… A mai Amerika, amely aligha az új Atlantisz, egy újabb ezredévnyi békeidő elő néz… Az emberek jó cselekedetei megteszik hatásukat, Istent dicsőítő imáik meghallgattatnak, s béke és szeretet lesz úrrá abban a világban, amely az Urat élteti.

Edgar Cayce jósok és jóslatok világvége

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: