A Grál legendakör négy szent tárgya

Geoffrey of Monmouth XII. századi latin nyelvű krónikája, a Historia regnum Britanie (A Brit Királyság története) – amelynek révén Arthur király, Merlin, a Kerekasztal és a Grál bevonult az európai köztudatba – felsorolja a Grál legendakör négy legszentebb tárgyát.

Az első maga a Grál, amely ekkorra már az Utolsó vacsora kelyhévé, és a Krisztus vérét tartalmazó edénnyé vált. A második a „Sword of the Spirit”, „A Szellem kardja”, az ótestamentumi Dávid király legendás fegyvere. A harmadik a Szent lándzsa, amellyel Longinus római centurio megsebesítette a keresztre feszített Jézust. A negyedik pedig a Szent tál, amelyből Krisztus és tanítványai elfogyasztották az Utolsó vacsora bárányát.

A legtöbb mitográfus egyetért abban, hogy ez a négy bűvös erejű tárgy valójában az ír mitológia négy nagy kincse, keresztény mezbe öltöztetve. A Grál mögött Dagda csodálatos üstje rejlik, amelyből soha nem fogy ki az élet.

A kard mögött Nuada kivédhetetlen kardját fedezhetjük fel, amely minden bizonnyal Arthur király varázslatos kardjának, a Tó Hölgyétől kapott Excaliburnak is előképe lehetett. Longinus lándzsájának Lug győzelmét hozó dárdája felel meg.

Végül pedig az Utolsó vacsora tálja azonosítható a csodálatos Fail kővel, ugyanis mind a két tárgy a föld elemnek felel meg, mint ahogyan a kehely és az üst megfelel a víz elemnek, a két kard a tűz elemnek, a két lándzsa pedig a levegő elemnek.

gral-landzsa

Évszázadok múlva ez a négy szent tárgy a tarot kártya lapjain jelenik meg, mint kehely, kard, bot és pentákulum (vagy érme), még később pedig a rituális mágiában kapnak fontos szerepet, mint a négy elemi eszköz.

A Golden Dawn nevű, múlt századi titkos társaság beavatottjának például, amikor elérte az adeptus minor fokozatot, saját kezűleg kellett elkészítenie és felszentelnie a mágikus rítusok hatásos lebonyolításához szükséges elemi eszközöket, amelyek a négy őselemnek feleltek meg; a pálca képviselte a tüzet,a  varázstőr (athame) a levegőt, a serleg a vizet, a pentákulum pedig a földet (úgy látszik, a kardnak megfelelő varázstőr és a lándzsának megfelelő pálca időközben őselemet cseréltek).

A hihetetlen kalandokkal teli lovagkor elmúltával a pogány kelta mitológia keresztény mázzal bekent négy varázserejű tárgya – egy kivételével – visszakerült oda, ahonnan származott: a tündérek (mások szerint a mesék) láthatatlan, de azért meglehetősen közeli birodalmába. Az az egy viszont, amelyik itt maradt, még ma is magában hordja az atlantiszi mágusok erejét, és illetéktelen kezekbe kerülve pusztítóbb lehet a modern kor minden fegyverénél.

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: