A mindent látó szem

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

Háttérhatalom, Titkos társaságok

A mindent látó szemet „a gondviselők szemének” is nevezik. Fénysugarakkal vagy dicsfénnyel körülvett emberi szemként ábrázolják, és általában egy háromszög veszi körül. Legelterjedtebb értelmezése szerint Isten – szabadkőműves szóhasználatban:A Legfőbb Lény – szemét jelképezi, amely figyeli az emberiséget.

A szimbólum az ókori egyiptomi mitológiára és Hórusz szemére vezethető vissza. Az egyiptomiak számára a hatalom és az oltalom jelképe volt.

A szabadkőművességben a mindent látó szem arra figyelmezteti a rend tagjait, hogy „a világmindenség nagy építésze” minden tettüket figyelemmel kíséri.

A szem alatt félkörben többnyire dicsfény látható; a legalsó fénysugarak gyakran hosszú sávban nyúlnak le a földig.

A szemet időnként háromszög veszi körül, amely talán arra utal, hogy a szabadkőművesek kedvelik a misztikus hármas számot.

mindent látó szem

Más változatokban a „nagy építész” (angolul Great Architect) G betűje helyettesíti vagy kíséri a szemet.

A mindent látó szem eredete

Thomas Smith Webb szabadkőműves „tankönyve”, az 1797-ben megjelent Freemasons Monitor említi először a mindent látó szemet mint szabadkőműves szimbólumot. Smith Webb azt írja könyvében, hogy

„gondolataink, szavaink vagy tetteink talán rejtve maradnak az emberi szem előtt, a mindent látó szem azonban, amelynek a Nap, a Hold és a csillagok is engedelmeskednek, és amelynek éber figyelme kíséri az üstökösök égi pályáját, belelát az emberi szív legrejtettebb zugaiba, és érdemeink szerint jutalmaz bennünket”.

Webb könyve jó egy évtizeddel azt követően jelent meg, hogy a Gondviselő szeme rákerült az Amerikai Egyesült Államok nagypecsétjének hátoldalára. A pecséten a szem körül az annuit coeptis szavak olvashatók, ami szabad fordításban körülbelül azt jelenti: „jóváhagyja terveinket”.

A Gondviselő szeme egy befejezetlen piramis fölött látható, amelynek tizenhárom szintje az eredetileg tizenhárom tagállamot jelképezi – ezzel mintegy előre jelezték a nemzet jövőbeni gyarapodását. Az ábrázolás tehát azt sugallja, hogy a szem – vagyis Isten – támogatja Amerika felemelkedését.

Tekintettel az ádáz és szűnni nem akaró szabadkőműves-ellenes propagandára meglehetősen valószínűtlennek tűnik, hogy a szabadkőműveseknek bármi közük lett volna a nagypecsét szimbólumaihoz. A pecsét egyik tervezője sem volt szabadkőműves.

A nagypecsét motívumainak szabadkőműves szimbólumokként való – téves – értelmezése valószínűleg 1884-re nyúlik vissza, amikor  Charles Eliot Norton, a Harvard Egyetem egyik tanára azt találta írni, hogy a hátoldal „úgy néz ki, mint a szabadkőműves testvériség egyik ostoba jelvénye”.

Charles Eliot Norton
Charles Eliot Norton

Ebből a látszólag ártalmatlan megjegyzésből egy komplex szabadkőműves összeesküvés-elmélet nőtt ki, amelyben még ma is sokan hisznek.

Bár a mindent látó szem bekerült a szabadkőművesség állandó jelképei közé, nem tekinthető kizárólag szabadkőműves szimbólumnak. Az egyenlő szárú háromszögben ábrázolt szem gyakori eleme a keresztény művészeteknek. A reneszánsz idején előszeretettel ábrázolták egyetlen szem formájában a „mindenütt jelen lévő istenséget”.

szabadkőművesség szimbólum

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend