Miből keletkezik a szabadenergia?

Szkeptikusok állandó és jogos kérdése, hogy a szabadenergia rendszerekben keletkező többlet- energia valójában honnan származik?

A válasz – az energia alapú világegyetem modellje alapján – hamar egyértelművé válhat, minden gondolkodó ember számára.

Az új technológia felhasználása azonban, csupán abban az esetben válik gyakorlatilag is megvalósíthatóvá, ha a kor embere, az Univerzumot egy eddig kiaknázatlan, végtelen potenciállal rendelkező energia-tárházként ismeri fel.

Mindenhol ott van

Korábbi, (ál)tudományos elméletekkel szemben, melyek szerint az űr üres, napjainkban egyre inkább világossá válik, hogy az űr – azaz a mindenhol jelenlévő tér – rendelkezik a legnagyobb energiasűrűséggel.

A kozmikus energia – ahogyan Nikola Tesla – nevezi, avagy vákuum, mint minden létező alapja, egy teljes és abszolút energia-potenciál, mely bárhonnan elérhető, s gyakorlatilag végtelen kapacitással rendelkező erő-forrásként is értelmezhető.

A vákuum tehát egy olyan, bárhol megtalálható, energia-tér jellegű erőforrás, mely tulajdonképpen légköri elektromosságként is felfogható. A vákuum gyakorlatilag kimeríthetetlen erőforrást kínáló lehetőségének felhasználása azonban csupán egy példa a számos, új energia elvén alapuló technológia közül, melyek közeljövő „üzem-anyagmentes” technológiáit képviselik.

Vákuum, éter, kozmikus energia… kifejezések mind-mind ugyanazt a forrást nevezik meg különböző neveken, de szintén erre a jelenségre hivatkozik a Keleten elterjedt prána fogalma is. Az éter maga az ötödik elem, mely mindenhol megtalálható, minden létező jelenséget átitat, s a hagyományosan ismert, négy elem energiaforrását is szolgáltatja.

Az energia-kutatás úttörője, kétségkívül valaha élt legnagyobb szakértője és tudósa, Nikola Tesla írta:

 „Mindössze néhány generáció szükséges ahhoz, hogy gépeinket olyan energia hajtsa, ami az Univerzum bármely pontjáról elérhető… idő kérdése csupán, hogy az emberiség mikor lesz gépezeteit közvetlenül a természet energiarendszerére hangolni”.

Tesla – s maroknyi őt követő, illetve megelőző tudós – olyan, körülöttünk mindenhol jelenlévő energiaforrásokra utal, melyek mértékletes felhasználása egyszer és mindenkorra megoldhatja az emberiség energia-szükségletét.

Nikola Tesla és a szabadenergia

Különböző, tudományos csoportok által jelenleg is fejlesztett gépek és találmányok olyan technológiát képviselnek, melyek nagyon rövid időn belül váltják a jelenleg uralkodó erőforrás rendszereket, forradalmasítják a napjainkban használt energiaforrásokat, ezáltal, egy valóban új technológiai korszakot nyithatnak meg. A feltaláló 1943-ban halt meg, az a néhány generáció pedig időközben éppen esedékessé vált…

Számos év – fosszilis energiahordozókhoz köthető gazdasági érdekek miatt mellőzött – kutatásainak eredménye alapján, rövidesen jó-néhány lehetőség áll rendelkezésre a hétköznapi élet drasztikus mértékű megkönnyítésére. Az új technológia rendszerei lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy a fosszilis, környezet-szennyező energiaforrások végleg leköszönhessenek az energia-termelés színpadáról.

Az előttünk álló, tudományos paradigma-váltás gyakorlati eredménye tehát az lehet, hogy eddigi használt energia előállító rendszereket szabadenergiás és valóban működőképes, teljes mértékben környezetkímélő, lenyűgöző hatásfokú technológia váltsa fel.

Fűtés és világítás, közlekedés, élelmiszereink előállításához kapcsolódó energiaszükségleteink, ezek ellátó rendszerei, mind szabadenergiás technológiával helyettesítve – megdöbbentő átalakulások elé nézhetnek. Ma még megvalósíthatatlannak vélt energia-termelő és ellátó rendszerek kiépülése a közeljövőben – az új energia elve alapján – gyorsan hétköznapi használatba léphetnek.

Ahhoz azonban, hogy mindez tudományos elméletből élhető valósággá válhasson, elsősorban meg kell értenünk a Világegyetem felépítését. A kor emberének fel kell fedeznie az Univerzumot alkotó energia, működési jellegzetességeit, új megközelítésből vizsgálva annak egyetemes törvényeit.

Minderre csupán egy harmonikus, önmagával, embertársaival, és a természettel összhangban élő ember illetve közössége lehet képes. Egy olyan társadalom, amely kiáll a jelenlegi pusztulás tarthatatlansága mellett, egy olyan közösség, amely változásért és fenntartható fejlődésért nemcsak kiáltani, de tenni is hajlandó.

Szabadenergia – A valódi szabadság

Az szabadenergia nem kisebb értéket, mint egy csodálatos, az emberiség történelmében eddig példa nélkül álló, igazi szabadságot nyújtó éra kezdetét ígéri. Ezek a technológiák a civilizált ember életminőségének drasztikus javulását hordozzák magukban. Az új technológia színre-lépéséhez feltétlenül szükséges azonban annak széles körű társadalmi ismertsége, valamint támogatottsága.

A mai embernek készen kell állnia arra, hogy az új típusú technológia működési elvét elsajátítsa, és a közelgő paradigma-váltásra egyéni, illetve társadalmi vonatkozásban is felkészüljön. Így a szabadenergia elmélete problémamentesen léphet köztudatba, s rendszerei nem csupán elméleti, de gyakorlati szinten is bevezethetővé válhatnak.

A kor emberének tehát tudatilag is fel kell készülnie arra nagymértékű változásra, illetve világméretű, gazdasági, társadalmi, átalakulásra, mely megállíthatatlanul be fog következni. Az emberi szellem evolúciója ugyanis kikerülhetetlen tényező: kizárólag a hétköznapi emberi tudatának és hozzáállásának minőségi fejlődése által nyílhat lehetőség az új technológia gyakorlati alkalmazására.

Mivel az energia alapú Univerzum elmélete mára bizonyítóvá vált, szükség van egy új, a szabadenergia jelenségét is magában foglaló fizikai szabályrendszer felállítására. Egy új paradigma segítségével, a kor embere tudományos háttérhez juthat a bőséges és tiszta energia elvén alapuló technológiák tökéletesítéséhez, hitelesítéséhez, valamint hétköznapi életben történő elterjesztéséhez is…

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend