Ezotéria

A finomenergia természete

A finomenergia világa megnyitja elménket a szívünkből fakadó élet- és önismeret előtt. Akár elismerjük, akár nem, az energia birodalmában élünk. Ha megismerkedünk vele, s elfogadjuk, hogy hatással van testünkre és lelkünkre, urai leszünk cselekedeteinknek, gondolatainknak és magatartásunknak.

A „finomenergia” kifejezés arra az erőtérre vonatkozik, amely az összes élőlényt körülveszi. Az emberi testben ez az aurából, valamint abból a hét energiarétegből áll, melyek közösen az ún. finomtestet alkotják.

Együttesük meghatározza testi egészségünket, érzelmi egyensúlyunkat és gondolkodásunk világosságát. Lelkiállapotaink hű tükrei, s elárulják, hogyan viszonyulunk önmagunkhoz meg az élethez általában.

A finomenergia érzelmeinkre, gondolkodásunkra és testi egészségünkre hat; így ad hírt magáról. Aki ezzel az energiaféleséggel dolgozik, érzékfeletti észleléssel, varázsvesszővel vagy érintéssel különíti el egyes alkotórészeit.

A betegségek vagy a helytelen szellemi hozzáállás diagnózisát úgy állítja fel, hogy megvizsgálja a csakrát és az aurát. Ha e kettő rendben van, az világos tudatot eredményez, s összeszedetté avat az élet nehézségeivel és az érzelmi hullámzásokkal szemben.

finomenergia

Fontos, hogy megértsük, dacára annak, hogy ez az energiafajta nem látható, jelenléte mégis megtapasztalható. Ott sugárzik az emberekben, akiket nyitottá tesz.

Hiánya ezzel szemben helytelen magatartást szül. Noha nem látjuk az energiát, a gesztusok, a tekintet csillogása vagy tompasága, a gondolkodás és a beszéd világossága vagy zavarossága mégis elárulja az energiamező milyenségét. A finomenergia az emberekhez, állatokhoz és növényekhez fűződő kapcsolataink minden mozzanatát áthatja. Ez az életerő, mely minden egymással kölcsönhatásban lévő élőlényben megtalálható.

A finomenergia megtapasztalása

A finomenergiát a következőképpen is megtapasztalhatják. Dörzsöljék össze erősen a kezüket, majd tartsák el egymástól a kettőt néhány centiméter távolságban. Érezni fogják a tenyerükből sugárzó meleget. Ez a hő a finomenergia.

Az érintés erejével gyógyítani lehet a fájdalmat, az érzelmi zavarokat és a lelki kiegyensúlyozatlanságot. A finomenergia magán viseli gondolataink és érzéseink lenyomatát. Minél derűlátóbban gondolkozunk, annál erőteljesebb az energiamezőnk.

A z aura az az energiaburok, amely minden élőlényt körülfog. Olyan, akár egy buborék: magába zárja az energiamezőt, és megóvja az életerőt. Ebben a foglalatban kering az energia az élő szervezetekben. Hasonlóképpen áramoltatja az oxigént a Föld légkörének rétegei által alkotott energiaburok.

Ez biztosítja az élet feltételeit bolygónkon, ezért lélegezhetünk; s ez tartja távol az ártalmas napsugarakat. Ha az aurát betegség vagy kimerültség gyengíti, képtelen az összes energiát megtartani.

Gondoljunk az ózonlyukra, amely kártékony ultraibolya sugarakat enged a légkörbe. A fáradt, sérült aura ugyanilyen károkat idéz elő az emberi energia-háztartásban.

Az erőteljes, életképes energiamező megvéd a külső támadásokkal szemben, amelyek lehetnek nem e világiak, de akár testi betegségek formájában is jelentkezhetnek

A gyenge aurát pozitív gondolkodással, meditációval és imával erősíthetjük. Az energia nyomban válaszol törekvéseinkre. Az egészséges életmód erőteljes energiamezőt épít ki.

Az ember aurája a finomenergia több rétegéből áll össze. Összesen hét ilyen energiatest van, melyek mindegyike hatást gyakorol valamennyi állapotunkra. Minden egyes réteg megszűri az életenergiát, amely ilyenformán a durva anyagi síkról elemelkedve egyre kifinomultabbá és összetettebbé válik.

Az energia a talajból áramlik fel az alsó csakrákba, igy befolyásolja szervezetünket. Szerepe, hogy az anyaghoz kösse a lelket. A kozmikus energiák ezzel szemben a felső csakrákba hatolva hatnak gondolkodásunkra, érzésvilágunkra és spirituális fogékonyságunkra.

Tudatunk fejlődésével energiamezőink is átalakulnak. Minél inkább átérezzük az élet alapvető egységét, finomenergiánk annál áthatóbbá válik. Erőink átformálásában tehát tudatosságunknak van szerepe. Meg kell értenünk, miként válaszol az életerő az előremutató törekvésekre.

error:
Send this to a friend