Woolpit zöld gyermekei

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

Rejtélyek

Egy kolostor 13. századi feljegyzései beszámolnak két különös zöld bőrű gyerek rejtélyes felbukkanásáról, ami egy kicsiny, suffolki faluban, Wooplpitben történt.

A gyerekek eredete számos vitát váltott ki. Vajon kik voltak ők, és honnan érkeztek?

Az angliai Woolpitben fellelt gyerekek története egyike a világ legrejtélyesebb eseteinek, melyre máig nem találtak magyarázatot a történészek. Bár ma sokan a folklór és az ősi pogány hagyományok folyományának tartják a különös históriát, a helybéliek és a krónikások hiszik, hogy mindez valóban megtörtént.

woolpit

Ralph of Coggeshall krónikairó, egy különös történetről számol be, mely a szomszédos Suffolk grófságbeli, most Woolpitnak nevezett faluban játszódott le:

Nemrégiben Saint Mary’s of the Wolfpitsnél, egy bányagödör közelében egy fiúra és egy leányra bukkantak, akiknek zöld volt a bőrük.

Minthogy a gyerekek nem értették, amit a helyiek mondtak, a falusiak a helybeli urasághoz, Richard De Calne-hoz kísérték őket. A két gyerek eleinte csak keservesen sírt, és semmit sem volt hajlandó enni, amikor azonban meglátták a frissen leszedett babot, jelbeszéddel a falubeliek értésére adták, hogy szívesen ennének belőle.

Hosszú időn át egyebet sem ettek. A kisfiú nemsokára meghalt, de a leányka szépen fejlődött, és lassacskán elvesztette zöld színét. Bár sokáig élt Sir Richard udvartartásában, az uraság és családja szerint viselkedését tekintve mindvégig zabolátlan és meglehetősen furcsa maradt.

A leányka később, miután elsajátította a helyiek nyelvét, elmondta, hogy az övéi olyan országban élnek, ahol sohasem süt a nap, és ahol mindenki zöld színű. Ő és kisöccse a birkákat legeltették, de az állatok nyomában egyszer csak egy nagy barlanghoz érkeztek, ahonnan harangzúgás hallatszott. A hang nyomába eredtek, és végül napsütötte helyre kerültek, ahol a nagy fényességtől megtántorodtak, és mindaddig a földön feküdtek, amíg a falusiak rájuk nem találtak.

Ralph krónikaíró társa, William of Newburgh  szerint a két gyermek aratás idején került elő, István király uralkodása alatt, vagyis 1135 és 1154 között. Mindketten megtanultak angolul, és a leány később feleségül ment egy Lynnből származó férfihoz.

woolpit zöld gyerekek

Azt mondta, hazáját Szent Márton földjének hívják, lakói pedig keresztények. A nap náluk nem kel fel, de a messzeségben egy fényben úszó ország látható, melyet széles folyó választ el az övéktől.

Mivel magyarázzák az esetet?

Ralph mint megtörtént esetet adja elő a két gyermek történetét. Néprajzi elemzők szerint a történet mögött a hagyományosan zöld színű öltözéket viselő tündérekkel kapcsolatos régi hiedelmek húzódhatnak meg, ami mögött pedig a pogány túlvilág sejlik fel, ahová egy nagy barlangon át lehet lejutni, és ahonnan elbűvölő zene szűrődik ki.

Később sokan tartották úgy, hogy a gyermekek – ha valóban léteznek – a túlvilágról érkeztek, esetleg egy másik dimenzióból, mely hasonló a miénkhez, csupán apró különbségek fedezhetők fel.

Az egyik legvalószínűsíthetőbb magyarázat azonban mindezek ellenére is az lehet, miszerint a gyerekek szülei meghaltak, miután az árvák hosszú időn keresztül kóboroltak magatehetetlenül a környék erdőiben és alagútjaiban.

Az angliai Woolpit a zöld gyermekeknek köszönhetően ma is legendás látványosság, melyet előszeretettel keresnek fel a misztikus történetek szerelmesei.

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend