UFO-k a középkorban – Idegenek a kikötőben

ufok-kozepkor

Manapság már tagadhatatlan tény, hogy a történelmi feljegyzések rendszeresen utalnak égi látogatókra, és bár egyesek szerint ezek az utalások vallási eredetűek és csupán jelképes leírásként kell kezelnünk őket, meglepő, hogy bennük égi csatákról, járművekről, különféle repülő szerkezetekről és azok utasairól olvashatunk.

Az UFO-kutatók előtt ismert, hogy az ősi kínai feljegyzések már a Szung-korban (990-1279) szóltak repülő égi szekereken érkezett látogatókról, és hogy ugyanebből az időből már európai feljegyzések is rendelkezésünkre állnak, ám az igazán részletes beszámolók megjelenéséig egészen a XVII. századig kell várnunk.

Ekkor azonban olyan égi csatákról, égi bárkákról és nem egy esetben az égi látogatók és az emberek közötti ütközetekről olvashatunk, amelyek mellett már nem mehetünk el szó nélkül.

Jó példa erre az a napokig tartó eseménysorozat, amely 1608. augusztus 5-én vette kezdetét Nizzában. Este 8 óra tájban Nizza polgárainak százai látták, amint három világító tárgy végigszáguld az égbolton és az Angyalok öble felé veszi az irányt. A kíváncsi tömeg a kikötői mólóra sietett, ahonnan jól megfigyelhették a különös UFO-kat, amelyek leereszkedtek egészen a víz színéig és mintegy 1 méteres magasságban lebegve megálltak.

Az UFO-knak, mert minden kétséget kizáróan azokról volt szó, elnyújtott ovális alakú, kissé lapos hajószerű testük volt és középen egy kiemelkedő szerkezeti elemet lehetett megfigyelni rajtuk, ami leginkább árbochoz volt hasonlítható. A nap még fenn volt a horizonton, amikor az öböl vize forrni kezdett és hirtelen pokoli zaj támadt, miközben narancsszínű gőzfelhő szállt fel.

A középső hajóból ekkor két alak emelkedett ki vöröses színű öltözetben, amit ezüst pikkelyek borítottak. Óriási, kerek fejükön csak két kerek nyílás világított a szem helyén.

A két teremtmény egy fémszerkezetből kinyúló csővel a kezében a vízbe vetette magát, és jó két órán keresztül úszott a hajószerű tárgy körül, amin nyilvánvalóan valamit matattak. Időközben besötétedett és az emberek is egyre bátrabbak lettek.

Páran csónakba ültek, hogy megközelítsék a szerkezetet és a titokzatos idegeneket, akik erre gyorsan visszaszálltak a járműbe, és a három UFO nagy zaj kíséretében hirtelen felemelkedett és elrepült… A döbbent nizzaiak többé nem látták őket, ellenben 17 nappal később augusztus 22-én a hajók ismét megjelentek, de ezúttal délebbre Genovában.

Itt már nem volt olyan csendes a fogadtatás. Miután az égi hajók leereszkedtek, 800 ágyúgolyót lőttek ki rájuk, de ez feltehetően felbőszítette a látogatókat, mert a tudósítás szerint e genovai találkozásnak több halálos áldozata is volt az egyik hajó rejtélyes sugárzásának köszönhetően. Más, későbbi források szerint a halálesetek oka az volt, hogy a pánikba esett tömegben egymást taposták agyon az emberek, de akad olyan tudósítás is, amely szerint többen rémületükben haltak szörnyet.

ufok-kozepkor02

Egy azonban biztosra vehető. Az égiekkel történt találkozás ezúttal tragédiába torkollt. Az UFO-k ezt követően távoztak, de 3 nappal később az egyiket ismét látták a Marseille melletti Martigues halászfalu fölött körözni. Másfél órán át látták a falu lakói, miközben két alak mászott elő a szerkezetből és úgy tűnt, mintha égi párbajt vívnának a szerkezet tetején…

Ezzel az esettel nem értek véget az UFO-k feltűnései Olaszország és Franciaország fölött, sőt a nyugat-franciaországi Angoimois fölött még ez év őszén olyan égi ütközet szemtanúi voltak a környékbeli parasztok százai, amelyben állítólag (!) több száz égi bárka és tizenkétezer égi harcos csatája zajlott. Ám míg ez utóbbi történetet talán joggal vélhetjük vallási eredetű jelképes utalásnak, a jó és a rossz örökös égi csatájáról, addig nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy talán e jelképes utalás inspirációi az augusztusi nizzai és a genovai incidensek lehettek, amelyre az egyházi méltóságok akkortájt érthetően nem tudtak magyarázatot szolgáltatni.

Ma már jól értelmezhetjük a középkori leírásokat és tudjuk, hogy 1608. augusztusában minden valószínűség szerint három ovális alakú UFO fel-tűnését és az UFO-k utasainak ténykedését figyelhették meg a helybéliek órákon keresztül Nizzában, Genovában és más olasz városokban is.

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: