Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tragikus esetek – avagy félresikerült szellemidézések

img

Mi történik a halál után? Vajon újjászületünk, vagy egyszerűen mindennek vége; porból lettünk és porrá leszünk? Ezek azok a kérdések, amik mindig is foglalkoztatták az emberiséget, és amik talán örökre megválaszolatlanok maradnak. Viszont paranormális jelenségekről már hallhattunk… Talán akad mégis valaki, aki meghallja a hangunkat a túlvilágról?

A történelem során nem egy olyan esetre volt példa, amikor néhányan összeültek szellemidézésre. Sokan csak a hecc kedvéért egy osztálykirándulás során, de voltak, akik egy rég elhunyt szerettükkel akartak kapcsolatba lépni néhány perc erejéig.

Akárhogy is, ezek a szeánszok nem játékok, és ha a résztvevők között nincs szakértő, akár nagyon rosszul is elsülhet az elején még ártalmatlannak vélt dolog. Legtöbbször pedig nem is az a lélek jelenik meg az idézés során, akit mi hívtunk…

A szellemekkel való kommunikáció megkönnyítése érdekében, sokan alkalmazzák a Ouija-táblát, azaz a szellemtáblát. Ezen az abc betűi helyezkednek el, a számok nullától kilencig, valamint az igen és a nem szócska, de az újabb táblákon az üdv, és a viszlát felirat is megtalálható. Az idézők (minimum 2 fő) ráteszik a kezüket a táblához tartozó lapocskára, és kérdéseket tesznek fel a megidézett árnynak. A planchette, amelyet megérintenek, ekkor a válasz betűihez mozdul.

Állítólag volt aki öngyilkos lett, miután a Ouija-táblát használta. Azt beszélik, hogy a szellem, akit az illető megidézett, az őrületbe kergette őt pár hét leforgása alatt.

Ouija-tábla

De hallani olyan esetről is, amikor valaki kómába esett egy ilyen szeánszot követően. Érdekesség, hogy az első táblák koporsó fából készültek, és azt tartják, hogy ha ezeket a tárgyakat elégetik, közben éles, sikító hangot adnak ki magukból.

Ezen kívül persze vannak másfajta eszközök is egy szellem megidézésére. Például az asztaltáncoltatás, amikor is az asztal megemelkedik, és a lábaival „kopogtat” (ez csak eldöntendő kérdések megválaszolására alkalmas), vagy az óraüveg pörgetés (Ouija-táblához hasonló elven működik). De lehet persze médium segítségét is kérni. Ebben az esetben az ő testét ideiglenesen elfoglalja a szellem, amíg a szeánsz tart.

Az első szellemidézésről szóló feljegyzéseket tulajdonképpen már a Bibliában is olvashatjuk:

„Akkor monda Saul az ő szolgáinak: Keressetek nékem egy halottidéző asszonyt, hogy elmenjek hozzá, és megkérdezzem őt. Szolgái pedig mondának néki: Ímé, Endorban van egy halottidéző asszony.
Másnak tetteté azért Saul magát, és más ruhákat vevén magára, elméne ő és vele két férfi; és elmenének éjjel az asszonyhoz, és monda: Mondj jövendőt nékem halottidézés által, és idézd fel nékem azt, a kit mondok néked.
(…)
Monda azért az asszony: Kit idézzek fel néked? És ő monda: Sámuelt idézd fel nékem.
(…)
Sámuel pedig monda Saulnak: Miért háborgattál, hogy felidéztettél engemet? És felele Saul: Igen nagy szorultságban vagyok; a Filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozék tőlem, és nem felel már nékem sem próféták által, sem álomlátás által; azért hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen cselekednem?” (1 Sámuel 28:7; 8,11,15)

A szellemidézést követően, Saul a Filiszteusokkal szembeni csata során elvesztette három fiát, és öngyilkos lett.

1715. december 24-én egy Jéna környéki szőlőhegyen egy paraszt, egy diák és egy pásztor próbálkozott szellemidézéssel, hogy az általuk vélt kincsre a kísértet segítsen rábukkanni. Másnapra hármuk közül ketten meghaltak, csak Gotthard Weber, a diák élte túl a szeánszot.

A nyomozást végző szakemberek érdekes holmikra bukkantak a házban, ahol a holttestek is találták: mindenféle varázskellékek (amulett, varázsigék), elszáradt köldökzsinór, menyétprém, menstruációs vérrel átitatott ruhadarab. A vizsgálat szerint az áldozatok füstmérgezést kaphattak. Az egyházi temetést megtagadták Hans Friedrich Gessnertől és Hans Zennertől, helyette testüket akasztófára húzták, és mélyen a földbe temették el.

Számos jele lehet annak, hogy az adott szobában, ahol vagyunk, szellem tartózkodik. Például hirtelen lehűl a levegő, pedig a hőmérő szerint annál sokkal melegebb van; furcsa, szokatlan szagok ütik meg az orrod, amiket addig nem éreztél az otthonodban; hangokat, suttogást hallasz, ami biztos, hogy nem a szomszédból jön; a legszembetűnőbb jelenség pedig a maguktól bekapcsolódó elektromos készülékek.

szellemidézés

Ha megidéztünk egy szellemet, az lehet, többet akar, mint buta kérdéseket megválaszolni. Egy új testet is láthat bennünk, amit megszállhat, majd azután kedvére használhat: bosszúállásra, bűnözésre, vágyai kielégítésére. Aki az áldozatukká esik, sokszor szó szerint megbolondul, és öngyilkos lesz. A környezetében élők pedig mindenből csak annyit vesznek észre, hogy szerettük hirtelen megváltozik, agresszív lesz, esetleg szenvedélybeteg is (pl.: alkohol, drog, szerencsejáték).

A szakértők, óva intenek mindenkit a szellemidézéstől, ám ha mégis úgy gondolnánk, hogy szeánszon veszünk részt akkor a következőket tanácsolják:

– Soha ne egyedül idézzünk szellemet!
– Ne szeánszozzunk betegen, vagy lehangoltan, mivel a szellemek ebben az állapotban könnyebben megszállhatnak!
– Soha ne kérdezz Istenről!
– Ne kérdezd meg, mikor fogsz meghalni!
– Minden választ köszönj meg, a szeánsz végén pedig búcsúzz el. A megidézett szellemet mindenesetben el kell küldeni, különben kísérteni fog!

forrás: Gyúró Andrea – noiportal.hu

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar