A távolbalátás 1. rész

Megosztás

A „távolbalátás” fogalma sok tekintetben hasonlóan cseng az asztrálutazás gondolatához. Az ember tudata felkeres egy bizonyos helyet, majd beszámol a tapasztalatairól. Ez azonban a hasonlóság ellenére sem éteri út.

A távolbalátás alkalmával az ember a testében marad, és végig teljesen tudatos. A távolbalátás jelenleg is komoly tudományos vizsgálódások témája, de valójában nagyon régi praktika. Dr. Alfréd Backman Svédországban 1888-ban a hipnózist vizsgálta. Minden vizsgálati alanyánál más eredményt kapott, egyik kísérlete különösen érdekes.

Dr. Backman egy Alma nevű fiatal lányt hipnotizált, és megkérte, gondolatban keresse fel a stockholmi révkalauzok vezérigazgatójának lakását, és nézze meg, otthon van-e az illető. Alma, még mindig hipnózisban, azt jelentette, hogy az úr a dolgozószobájában, egy asztalnál ül. Elmondta, mit látott az asztalon: többek között egy kulcscsomót.

Dr. Backman arra kérte, rázza meg a kulcsokat, és tegye a kezét a vállára, hogy megtudja, vajon fel tudja-e hívni magára a figyelmét. Alma három kísérletet tett, és meg volt győződve arról, hogy a férfi észrevette. A vezérigazgató, akinek fogalma sem volt arról, hogy kísérleti alany lesz, megerősítette a beszámolót. Az asztalánál dolgozott, amikor meglátta a kulcscsomót.

Azon gondolkozott, ki tehette oda. Amíg így mélázott, megpillantott egy asszonyt, akiről azt hitte, a szobalány. Amikor másodszor is meglátta a szeme sarkából, rászólt, és felkelt, hogy megnézze, mit csinál. De nem talált senkit, és tovább kutatva a vezérigazgató rájött, hogy rajta kívül senki nincs a szobában – írja Backman az Experiments in Clairvoyance (Kísérletek a tisztánlátással) című munkájában, az Okkult Tudományok Kutatására Alakult Társaság füzeteinek 12. kötetében, 1891-ben.

Be kell ismernem, hogy a fenti eset nem tökéletes példája a távolbalátásnak, mivel Alma a kísérlet ideje alatt hipnózisban volt. A történetet mégis bizonyítja, hogy a téma már száz évvel ezelőtt is tudományos érdeklődést váltott ki.

A híres angol gyógyító és misztikus, Betty Shine gyerekkorától távolbalátó hírében állt. A második világháború alatt, a főváros bombázása miatt kitelepítették Londonból, magányos volt, és honvágyat érzett. Felfedezte, ha becsukja a szemét, meg tudja látogatni édesanyját, sőt látja, mit csinál éppen.

Idővel arra is képessé vált, hogy barátait, kedvenc helyeit felkeresse. Évekkel később, amikor Spanyolországban élt, a lányai és ő arra használták távolbalátó képességüket, hogy tudatukat szabadjára engedve bekukkantsanak a közeli bárokba és megnézzék, ott vannak-e a barátaik. (Betty Shine: Mind Waves. Agyhullámok. London, 1993, Bántam Press)

Betty Shine készségét gyógyító munkájában alkalmazva életeket is mentett meg így. Történt, hogy egy nap gondolatban meglátogatta egyik, több száz mérföldnyire lakó betegét. 

A házba lépve, a lépcső alján megpillantotta a hölgyet, aki láthatólag nagyon rosszul érezte magát. Betty felhívta a hölgy lányát, és elmondta neki, mit tapasztalt. Később a lány visszahívta, és beszámolt róla, hogy az édesanyja leesett a lépcsőn, de már szerencsésen kórházba szállították.

Ha Betty távolba látóként nem vette volna észre, a hölgy akár bele is halhatott volna a balesetbe.

A távolbalátás tértől és időtől független. Joseph McMoneagle csaknem húsz éve folytat kísérleteket a távolbalátással kapcsolatban, jelenleg saját társaságát, az Intuitíve Intelligence Applicationst vezeti (melyet alkalmazott intuitív hírszerzésnek magyaríthatnánk). Egy alkalommal pontos helyszínt, napot és időpontot kapott.

Le tudta írni a személyt, az autót, a környéket, de néhány perc múlva közölte: „Valami megváltozott. Azt hiszem, meghalt.” Amikor megkérdezték, miből gondolja ezt, Joseph elmondta, hogy a vizsgált személy most függőlegesen lebeg és a „fekete űr” felé sodródik. Ez a kísérlet százszázalékos sikerrel járt, mert Josephet arra kérték, hogy egy autóbaleset áldozatát lássa, időpontként pedig a karambol előtti harmadik percet jelölték meg.

Rejtélyek szigete / Felhasznált irodalom: Richard Webster: Astral Travel for Beginners

Megosztás
Megosztás
.