Az emberiség történelmének során, minden nép ösztönösen hitte azt, hogy létezik valamiféle gyógyító hatalom, olyan hatalom, amely képes helyreállítani az ember testi funkcióit és érzékeit.

Hitték, hogy bizonyos feltételek esetén megidézhetik ezt a különleges hatalmat, s hogy ennek eredményeképpen enyhül az ember szenvedése. Valamennyi nép története kellő tanúságot tesz e hit mellett.

Az emberiség történetének kezdetén csak a papoknak és szent életű embereknek tulajdonítottak olyan hatalmat, amelynek révén embereket lehetett titokban – jó vagy rossz célok érdekében – befolyásolni, például betegségükből kigyógyítani. A gyógyítás képességét egyenesen Istentől eredeztették, a gyógyító eljárások és folyamatok pedig mindenütt mások és mások voltak.

A középpontban az Istenhez intézett esdeklő ima állt, ezt változatos ceremóniákkal övezték, például kézrátétellel, ráolvasással, amulettek, talizmánok, gyűrűk, relikviák és képek alkalmazásával.

Az ókori vallások papjai például kábító füveket adtak híveiknek az ősi templomokban, és hipnotikus szuggesztiót alkalmaztak, mielőtt a beteg elaludt volna.

A szuggesztió lényege az volt, hogy a beteget álmában meglátogatják és meggyógyítják az istenek. Szép sikereket értek el. Eredményeik nyilvánvalóan a tudatalattira gyakorolt erőteljes befolyásolásnak, szuggesztiónak volt köszönhető.

Hekaté imádói például, miután elvégeztek bizonyos misztikus rítusokat, álmukban az istennővel találkozhattak, feltéve, hogy előbb hátborzongató, fantasztikus instrukciók alapján imádkoztak hozzá. Gyíkokat kellett gyantával, tömjénnel és mirhával vegyíteniük, és a telihold fényében, a szabad ég alatt apróra zúzniuk. E groteszk eljárást meglepően sok sikeres gyógyulás követte.

Világos, hogy mindezek a különös eljárások a páciens képzelőerejére gyakorolt nagy hatású befolyás révén támogatták a tudatalattira irányuló szuggesztiót és annak elfogadását. Nem vitás, hogy ezekben az esetekben a beteg tudatalattija volt a gyógyító.

Amatőr, nem tanult gyógyítók mindig is figyelemre méltó eredményeket értek el ott, ahol a hivatalos orvosi gyakorlat kudarcot vallott. Érdemes ezen elgondolkodnunk. Vajon hogyan érnek célt a világ minden táján ezek a gyógyítók?

A válasz minden esetben a beteg vakhitében rejlik, mivel ennek következtében szabadul fel a tudatalattijában lakozó gyógyító hatalom. Az orvosságok és gyógyszerek jelentős része eléggé fantasztikus és különös volt, ami feltüzelte a beteg fantáziáját, és felfokozott érzelmi állapotot idézett elő. Ez a lelkiállapot támogatta az egészség szuggesztióját, amit a beteg tudata és tudatalattija egyaránt el is fogadott.

 Felhasznált irodalom: Dr. Joseph Murphy: The Power of Your Subconscious Mind

Kövess minket a Facebookon!

error:
Send this to a friend