A poláris bejáratok és a belső világ felfedezésének kronológiája

A paranormális és megmagyarázhatatlan jelenségekkel, valamint az ezotériával foglalkozók egy része egyetért azzal, hogy a Föld belseje üreges és teret ad néhány fejlett civilizációnak. Róluk úgy tartják, messze előttünk járnak a fejlődésben szellemi és lelki tekintetben, valamint technikailag is.

A Föld felszínén élő emberek szemében istenek. Néhányan úgy gondolják, hogy az UFO-k nem idegen bolygókról jönnek, hanem a Föld belsejében előállított járművekről van szó. Kik ők és hol vannak ezek a rejtett bejáratok, melyek elvezetnek e földalatticivilizációkhoz? Honnan származnak ezek a civilizációk? Hogyan jöttek a Föld belsejébe? Valóban vannak bejáratok a Föld különböző pontjain?

A híradások ezekről a dolgokról az emberiség régmúltjába nyúlnak vissza. A régi iratok hatalmas földalatti birodalmakról adnak hírt, melyek fővárosai számunkra elképzelhetetlenül fejlettebbek, mint bármi, amit eddig építettünk.

Az egyik legismertebb város az Agartha nevet viseli. Erről Olaf Jansen norvég tengerész ad hírt, aki azt állította, hogy hajójuk egy vihar alkalmával bejutott az északi sarkon egy különös bejáraton keresztül ebbe a világba. Leírása egyezik az óindiai és más szent iratok híradásaival. Agartha Shamballa fővárosa, ahol egy központi nap, az élő és ható Vulkánusz gondoskodik az örök fényről. Shamballa pedig a kormánya a Föld alatti hálózatnak, a szeretet és erő megtestesülése. Lakói a megdicsőültek, a siddhák.

Annak, hogy miért mentek a civilizációk a Föld alá az elmélet szerint az a legfőbb oka, hogy sok-sok katasztrófa és háború lezajlott a Földön, aminek eredményeképpen elhagyták a felszínt, miután az eredeti természet megromlott. Az atlantiszi-lemúriai háború termonukleáris katasztrófával végződött és mindkét civilizáció elpusztult. A túlélők új világot építettek a Föld alatt, hogy biztonságban legyenek a további viszálytól és háborúskodásoktól.

Az 1800-as évek elején egy John Cleves Symmes nevű hadvezér az üreges Föld elmélet egy támogatója volt. Ő Edmund Halleynek, a híres csillagásznak hitt, aki szerint öt koncentrikus gömb van a bolygónk belsejében életet és fényt biztosítva az ott növekedő atmoszférának (melyet az Aurora Borealis nevű légköri jelenség okának tekintenek az elmélet hívei). Symmes annyira népszerűvé tette az elméletet, hogy róla nevezték el a sarkokon lévő lyukakat. Keresztülutazva az Egyesült Államokat megpróbált pénzt szerezni az expedíciójához és aláírásokat gyűjtött annak érdekében, hogy a Kongresszus finanszírozza azt, de sajnos nem támogatták.

1824-ben egy orvos összeállított egy expedíciót a Symmes Lyukhoz a Déli Sarkra, de az akció sikertelen volt.
1893-ban Dr. Fridtjof Nansen elkészíttette a hajót, a Fram-ot, melynek küldetése az északi sarki lyuk felfedezése volt. Visszatérve a kapitány és a legénység döbbenetes dolgokat mesélt. Az elmélet támogatói megőrizték a feljegyzéseket a hajónaplóból, miszerint meleg szelek fújtak az Északi Sark körül, piros és barna pollenszerű anyag borította néhol a havat, valamint leveles fa – és növénydarabok úsztak a jeges víz felszínén, ahol egyébként nincsenek is fák. Mindezeknek az anomáliáknak az eredete az elmélet hitvallói szerint bebizonyította a meleg északi nyílás létezését.

Az áttörést aztán 1926-ban Richard E. Byrd admirális hozta meg. Ő volt az első ember, aki ekkor átrepült az Északi Sark felett. 1929-ben sikeresen átrepült a Déli Sark felett is. A hivatalos jelentés szerint Byrd nem talált bevezető nyílásokat egyik póluson sem (eredetileg nem is azt kereste), a naplója szerint az admirális azonban talált egy nyílást az Északi Sarkon. A feljegyzések szerint 5000 kilométernyire berepült a poláris nyíláson, belsejébe elképesztő felfedezőutat téve meg.

1939-ben az amerikaiak és a németek között versengés folyt az Antarktisz meghódítására. Rooselvelt elnök Byrd admirálist küldte a fagyott kontinensre azzal a céllal, hogy megelőzze a németeket. Az úticél Western Hemisphere volt. Az elmélet hívői szerint egy titkos küldetésről volt szó, melynek valódi indíttatása az volt, hogy megakadályozzák a nácik bejutását a„sarkkörön túli világba”.

Amikor Byrd admirális 1947-ben az USA által indított titkos missziók során az Északi, majd a Déli Sark felett repült, egyesek szerint megtalálta ezt a másik világot. A „bizonyíték” erre vonatkozólag egy leírás az admirális hiteles „elveszett naplójából”, melyet végül az 1970-es években találtak meg az elmélet támogatói. Az ebben leírtak elképesztők voltak.

Néhány feltételezett bejárat:
– Kentucky, Mommoth Cave, Kentucky, US.
– Shasta hegy Kalifornia, US – az Agarthai civilizáció és Télosz városa állítólag a hegy alatt van merőlegesen
– Manaus, Brazília
– Mato Grosso, Brazília – Posid városa itt helyezkedik el
– Iguacu Falls, Brazília és Argentína határán
– Mount Epomeo, Olaszország
– Tibet – Shonshe városához vezető bejárat
– Mongólia – Shingwa földalatti városának állítólagos helye, melyhez a kínai-mongol határon található Góbi végtelen kopár vidékén elrejtett bejáraton keresztül lehet eljutni 
– Rama, India – egy régen elveszett földalatti város lehet itt, melyet szintén Rama-nak hívnak
– Gízai piramisok Egyiptomban, közvetlen lejárat az Amenti csarnokába
– Salamon Király bányái
– Dero Caves
– Északi és Déli Sarkok poláris lejárói

Talán a Sarkokról van a legtöbb információnk. Ha New Yorktól elindulnánk felfelé északnak Kanadán át a Föld Északi Sarkán keresztül egyenesen, valahol Oroszországban kötnénk ki, igaz?

Nem biztos, hogy ott lyukadnánk ki – mondják, akik hisznek az üreges Föld elméletében. Az Északi Sarkon ugyanis egy nagy lyuk van – állítják – és ha ebbe bele tudnánk repülni vagy sétálni, a bolygó belsejében találjuk magunkat.

Az üreges Föld elmélete egyáltalán nem új keletű dolog, vita tárgyát képezi azokkal, akik szerint a Föld tömör. Nincs túl sok bizonyíték az üregességre vonatkozólag, hacsak nem veszünk figyelembe néhány megerősítetlen történetet, pár fotót, amelyen valóban lyukat lehet felfedezni az Északi Sarkon, valamint a fennmaradt utalásokat ősi írásokban. Valószínűleg van egy másik ilyen lyuk is a Déli Sarkon. Ám bizonyított tény, hogy az erről készült fényképek hitelesek.

Léteznek állítólagos történetek olyan emberekről, akik látták és bejutottak a Föld felszínéről a belsejében lévő térbe, ahol olyan önfenntartó vegetáció van, melyet egy belső Nap melegít, ahol különös, fejlett civilizációk élnek. Néhány szemtanú állítása szerint a bejáratot véletlenül találták meg, egyesek állítják, expedíciót indítottak azzal a céllal, hogy felfedezzék a Föld belsejét.

Mások szerint csak az arra nemesedettek léphetnek eme szent földre. Bárhogy is van, a természetnek ezt a részét a nyilvánosság előtt még homály fedi, de az igazság előbb-utóbb napvilágra kerül.

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend