Nostradamus és a nácik

Egy este 1939/1940 telén, amikor rövid szünet állt be a német villámháborúban, amely majdan Franciaország kapitulációjához vezetett, Magda Gobbels, Hitler gátlástalan propagandaminiszterének felesége ágyában feküdt és olvasott.

Hirtelen izgatottan hívta magához férjét: “Tudtad te azt, hogy több mint 400 évvel ezelőtt megjósolták, hogy Németország 1939-ben háborút fog viselni Lengyelország miatt Franciaország és Nagy-Britannia ellen?”

Sok szól amellett, hogy Goebbels már tudott ezekről a próféciákról, mivel tudvalevő, hogy az NSDAP négy tagja már egymástól függetlenül elküldte neki a könyv egy-egy példányát.

Mindenesetre megvizsgálta azokat a szakaszokat, amelyekre felesége felhívta a figyelmét, s azonnal felismerte a dolog propagandaértékét, mivel úgy tűnt, hogy az éppen három hónapja tomboló háború kitörésének dátumát és kiváltó okait illetően pontos volt Nostradamus előrejelzése.

Talán, gondolta magában, a könyv szerzője ismert más olyan jóslatokat is, amelyek segítségére lehetnek, hogy a Birodalom ellenségei megértsék: a németek győzelme elkerülhetetlen.

Az 1922-ben megjelent könyv címe ez volt: “A Nap és a lélek misztériuma”, szerzője pedig bizonyos Dr. H. H. Kritzinger. A prófécia, amely olyannyira felizgatta Magda Goebbelset, a III. Centúria 57. szakaszának különösen briliáns értelmezésén alapult.

Ez az értelmezés Dr. Kritzingertől származott – a prófécia egyedülálló értelmezésének egyes részleteit egészen 1715-ig tudjuk visszafelé követni, amikor is Nostradamus egyik angol – D. D. álnév alatt meghúzódó – interpretátorának érdeklődését a következő vers felkeltette:

Hét ízben látják majd változni

a brit nemzetet,

kétszázkilencven éven át fog

vérben ázni

Egyáltalán nem lévén mentes

a német hozzájárulástól,

A Kos félti lengyelországi pólusát

D. D. azon a véleményen volt, hogy a “kétszázkilencven éven át fog vérben ázni” utalás az I. Károly 1649-es kivégzésével elkezdődött időszakra vonatkozik. Ezáltal jutott az 1939-es évhez, az angol történelem fontos dátumához. A “hét ízben látják majd változni a brit nemzetet” D.D. szerint hét dinasztikus vagy féldinasztikus változást jelent – mint pl. a Stuartok restaurációja 1660-ban.

D. D. elméletét 1715 és 1921 között kiegészítették más Nostradamus-értelmezők. E titokzatos elméletalkotók között az utolsó volt bizonyos Loog úr, aki mindezen interpretációkat egybeötvözte és kiegészítette saját, az utolsó sorra vonatkozó magyarázatával:

“a Kos félti lengyelországi pólusát”.

Ez véleménye szerint a következőket jelenti: Franciaország kételkedik a neki alárendelt szövetségesében, Basztarniában, azaz Lengyelországban (avagy félti azt).

Vajon mi vezette Loogot arra, hogy a Kos jegyét Franciaországnak tulajdonítsa? Egyszerűen csak szabad folyást engedett fantáziájának, és mindössze vad spekulációról beszélhetünk? Semmi esetre sem, mivel Théophile de Garenciéres már a 17. században azt írta Nostradamus e négysorosával kapcsolatban, hogy itt Franciaország csillagövi jegyéről van szó, mivel “Franciaország a Kos jegyében áll”.

Loog mindössze követte a korábbi kommentátorokat, amikor az 1939-es esztendőt tartotta annak az évnek, amelyet “vér áztat”, és amelyben háborúba torkolló nemzetközi konfliktus tör ki Lengyelország, Franciaország, Nagy-Britannia, valamint Németország között.

Vajon ezen beteljesült Nostradamus-prófécia esetében puszta véletlenről van szó, mint ahogy sok kétkedő állítja? Erre a kérdésre az elfogulatlan megfigyelő csak azt válaszolhatja, hogy amennyiben véletlen találat a prófécia, amely megjósolja Lengyelország Hitler általi lerohanását és a második világháború kitörését 1939 szeptemberében, akkor a látnok igen eredményesnek mondható az ilyen véletlen találatokat illetően.

Legújabb cikkek

Magyarország erőhelyei és a Pilis-rejtély

Magyarország erőhelyei és a Pilis-rejtély

2022-12-086 perc olvasási idő

Spirituális szempontból erőhelynek nevezzük azokat a helyeket, ahol érezhető módon erősebb életenergiák vannak jelen. Ha tehetjük, keressük fel…

Ezek is érdekelhetnek

A niceai zsinat és utóhatásai

A niceai zsinat és utóhatásai

 A niceai zsinat során, tizenhét évszázaddal ezelőtt, ősi örökségünk kulcsfontosságú elemei vesztek el, a kor főpapságának és ezoterikus iskoláinak kezébe…

Tiltott városok, okkult birodalmak

Tiltott városok, okkult birodalmak

Többen feltételezik, hogy Dél-Amerika őserdőkkel borított hegyei között olyan rejtett völgyek és átjárók találhatók, amelyek átvezetnek egy fantasztikus…

error:
Share via
Copy link