Mindennel összeköttetésben állunk – Működésben a rezonancia törvénye

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

Ezotéria

rezonancia

Akár szívünk erejével, akár DNS-ünkkel, akár elménk által, gondolataink energiájával: ha akarjuk, ha nem, szakadatlanul jeleket küldünk a külvilágba, s jelzéseink találkoznak mások energiáival.

Ha azonos a hullámhosszuk, az ő energiáik óhatatlanul ráhangolódnak a miénkre. Ha különböző, az energiánk nem érinti meg őket.

Ugyanakkor természetesen minket is vonz azoknak az embereknek az energiája, akikkel azonos hullámhosszon vagyunk. Folyamatosan sugározzuk, s egyben fogadjuk is a jeleket.

Azáltal, hogy mindennel összeköttetésben állunk, mindenestül újraírhatjuk sorsunkat. Ily módon ugyanis mindent megváltoztathatunk az életünkben – mindegy, hogy egy mély, őszinte szerelemre, gyógyulásra, barátokra vágyunk. Mivel mindennel összeköttetésben állunk, gondolataink és hitünk által teremtett rezgésterünk mások rezgésterét is mozgásba lendíti.

Ha ezt a képességet céltudatosan használjuk, saját akaratunk szerint alakíthatjuk az életünket. Ennek feltétele, hogy ismerjük meggyőződéseink és gondolataink valódi tartalmát, s ezáltal megtanuljuk tudatosan irányítani őket, kételyek és gyöngeség nélkül.

A lényeg mindig a mélységes meggyőződés.

Életünkben megvalósul mindaz, amiben leginkább hiszünk, amire a leggyakrabban gondolunk, legyen az akár gyógyulás, akár valamilyen rendkívüli siker. Amiről meg vagyunk győződve, az meg is valósul. Ez természetesen félelmeinkre is igaz, ha gondolatban energiával tápláljuk őket.

Ha vágyak, ha félelmek: valóságunk forrása mindig korábbi gondolataink erejében keresendő. A rezonancia törvényének értelmében ez vonzza rezgésével az életünkbe mindazt, amit remélünk, vagy amitől félünk.

Minél inkább hisszük, hogy

– mindentől különváltan élünk

– a dolgokkal szemben tehetetlenek vagyunk

– áldozatok vagyunk

– minden csupán a véletlen eredménye, s életünk áttekinthetetlen, kusza események halmaza

– a világ igazságtalan

– nincs hatalmunk a betegségek felett

– ennél több nem jár nekünk az életben

– a szerencse vagy a szerencsétlenség vak

– idegenek vagyunk a testünkben

– saját képességeinket nem befolyásolhatjuk

annál jobban belekeveredünk az imént felvázolt, ijesztő életbe.

Ugyanakkor üresség és magány tölt el minket, mert elszakadunk a bennünk szunnyadó alkotótól – elszakadunk saját isteni valónktól. Nem csoda, hogy magányosságunkban felszínes dolgokkal próbáljuk kitölteni az életünket. Ezért hajszolunk olyan célokat, amelyek sohasem tesznek boldoggá, hiszen alig érintenek meg minket.

Amíg nem találunk magunkra, amíg nem magunkat tekintjük világunk megteremtőjének, addig életünk csakugyan áttekinthetetlen és látszólag véletlenszerűen bekövetkező események kusza kavalkádja lesz. Csakhogy ezt is mi sugalljuk életünknek. Mi teremtjük meg azt az állapotot, amelyre oly kevesen panaszkodunk. Kezdeti lehetősége mibennünk rejlik. E kiváltó erő nélkül ezen a világon semmi sem létezhet.

A rezonancia törvénye bármit elősegít, és mindig megerősít a hitedben.

Az energia nem nézi, hogy célod erkölcsös vagy hasznos-e. Egyszerűen csak a belőled áradó impulzusokra válaszol. Mi következik ebből? Egy reményt keltő hír:

Bármikor kiléphetünk magunk alkotta világunkból.

Nem kell mást tennünk, mint a nézeteinken változtatnunk. Kezdhetjük például azzal, hogy más szemmel tekintünk a mindennapjainkra.

Először is azt kell megértenünk, hogy miként lépünk kapcsolatba a minket körülvevő világgal, és miképpen változtathatnánk meg a rezgésterünket, hogy általa olyan élményeket vonzzunk az életünkbe, amilyenekre vágyunk.

Vágyaink és kívánságaink valóra váltásához az első és legfontosabb lépést azzal tesszük meg, ha nem kívülállónak, hanem a világ részének tekintjük magunkat.

Ettől kezdve semmiféle negatív gondolatnak nem fogjuk óvatlanul átadni magunkat, hiszen tudjuk, hogy ezek a gondolatok is rezgésteret gerjesztenek, amely hasonló rezgésterekkel lép kapcsolatba, és olyan irányba tereli életünket, amilyenbe nem akarjuk.

Ha megértjük, miként lépünk kapcsolatba a minket körülvevő világgal, rendelkezésünkre áll a világmindenség legnagyobb ereje.

Ha gondolkodási mintáinkon, régi meggyőződéseinken és a magunkról alkotott véleményünkön változtatunk, az addigi ártalmas erőterünkre reagáló eseményekkel és személyekkel már nem leszünk azonos hullámhosszon, ezért el is tűnnek az életünkből. Új élmények és tapasztalatok váltják fel őket – olyanok, amelyek pozitív gondolataink révén lépünk kapcsolatba.

vonzás törvénye

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend