szerző: szerző: Siranus Sven von Staden


Ha alaposan végiggondoljuk, mit akarunk való­jában, előbb-utóbb okvetlenül az élet értelmé­nek kérdéséhez érkezünk. Egyre többen kérdezik tőlem előadásaimon és a foglalkozásokon, hogy mi az élet értelme, mi az életfeladatunk.

Egy neves biofizikustól, a tudományt és a szellemiséget csodálatosan egyesítő Dieter Broerstől tudom, hogy előadásaira egyre több menedzser jár, mert munkájuknak egyre kevésbé látják értelmét. Rájöttek, hogy a hatalom és a befolyás nem igazi érték.

Amikor az élet értelméről vagy az életfeladatról kérdeznek, általában azt válaszolom, hogy szerintem az embernek két feladata van. Először is, életét úgy kell alakítania, hogy örö­met szerezzen. Formálja olyanná, hogy ő is és mások is örömüket leljék benne.

Tegye azt, ami örömmel tölti el. Válasszon olyan foglalkozást, amelyet örömmel végez és így tovább. Az élet annál egyszerűbb, minél több öröme telik benne az embernek. Minden ember veleszületett joga, hogy teljes, boldog és egészséges életet éljen, teljes jólétben. Ezt pedig az öröm által lehet megvalósítani.

Aki nem leli örömét az életben, az vizsgálja meg, miért van ez így. És mielőtt siránkozni kezdene, hogy nem ő tehet róla, jusson eszébe, hogy mindnyájan teremtőerővel rendelkezünk. Mi vagyunk saját valóságunk megteremtői.

Nap mint nap magunk alakítgatjuk a világunkat. Így hát át is alakíthatjuk. Ahogy a feleségem rendkívül találóan megfogalmazta: nem sírni, hanem bírni kell!

A másik feladatunk valahol bennünk rejlik. Mindenki előtt rengeteg lehetőség áll nyitva. Mindenkinek vannak különleges adottságai. Valami, amit kimondottan jól tud, jobban, mint mások. Ezt az adottságot kell felismerni, kiaknázni, életvitelszerűvé tenni és a világ rendelkezésére bocsátani.

Ezért volt annak idején a falvakban egy asztalos, egy kovács, egy molnár és a többi. Mi a mi különös adottságunk? Mit tudunk sok más embernél jobban?

Ráadásul ez az adottság az élet folyamán változhat is. Valaki kezdetben talán kimagaslóan jó sportoló, később példás családanya. Idővel aztán elő­adásokon vagy tanfolyamokon adja tovább a tudását másoknak. Nem mindenki gazdagítja egy életen át ugyanazzal a képességgel a világot.

De fontos, hogy másokat is részesítsen benne, hogy képességével járuljon hozzá a világ gyarapodásához, boldogabbá válásához. Ha ezt teszi, megtalálta az élet érteimét.

Hogyan ismerhetjük fel saját kimagasló ké­pességünket? Gondolkozzunk el az alábbiakon:

• Miben vagyunk igazán jók?

• Mi az, ami játszi könnyedséggel, szinte magától megy?

• Mit tudunk sokkal jobban, mint mások?

• Mi az, amit szívvel-lélekkel teszünk?

• Miben tudunk annyira elmélyedni, hogy még az éhségről, szomjúságról, alvásról is megfeledkezünk?

• Milyen elfoglaltság során érezzük úgy, hogy valósággal röpül az idő?

•Mások szerint mit tudunk nagyon, sőt kiemelkedően jól?

• Miben vagyunk tehát kimagaslóan tehetsé­gesek?

A kérdések megválaszolásakor valószínűleg több dolog is felmerül. Főként a gyermekkorunkra emlékezzünk vissza.

Sok képességünk talán elsorvadt, mert nem fejlesztették, sőt talán még tiltották is, hogy műveljük.

Gyűjtsük össze mindet, és vizsgáljuk meg, van-e bennük valami közös. Mostantól figyeljünk rájuk, erő­sítsük és bontakoztassuk ki őket. Meg fogjuk látni, milyen könnyen megy – mintha valamifé­le segítséget kapnánk hozzá. Már ebből is tudhatjuk, hogy jó nyomon vagyunk.

Gondoljuk végig, miként fordíthatnánk képességeinket a világ javára.

Ha megtesszük, még egyszerűbbé válik minden. A sors is segíteni és bátorítani fog bennünket.

forrás: Siranus Sven von Staden: Kvantumgyógyításra mindenki képes, Te is! című könyve

Kövess minket a Facebookon!

error:
Send this to a friend