Kundalini: A kígyózó energia és felébresztése

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

Ezotéria

A Kundalini energiája alapvető evolúciós erő, amely a csakrákon és a vele összefüggő nádikon keresztül fejti ki a hatását.

Ha sikerül a Kundalini kígyót felébreszteni és felemelni a csakrákon keresztül, akkor az ember csodás képességek birtokába kerülhet: megnyílik a harmadik szeme, azaz belső látása aktivizálódik, képes lesz levitációra, távolba látásra, de teste áthelyezésére is, valamint olyan belső energiára tesz szert, ami semmi mással nem pótolható.

A gerincoszlop hosszában, amelyen végighalad a Kundalini kígyó, hét pont vagy csakra található, amelyek jelentős szerepet játszanak az ébredés folyamatában.

A misztikusok tudatot megváltoztató pontokként definiálhatják, a tantrikus tanítás pedig paranormális képességek központjának értelmezheti ezeket a pontokat. Tulajdonképpen e leírások mindegyike helyes, mivel a csakrák rendelkeznek mindezzel és még ennél is több csodás tulajdonsággal.

Minden ember rendelkezik a belső energia, azaz a Kundalini kígyó felébresztésének technikájával, csak mélyen, saját belső világukra kell figyelni és leszállni a kígyó üregébe.

A spirituális tanokkal foglalkozók számára a kundalini valamiféle varázserő, ami előcsalható bár, de nem biztos, hogy előcsalogatása veszélytelen.A kundalini egy bennünk rejlő, szunnyadó, ám előhívható energia, amely csigavonal formában rejtőzik a gerincoszlopunk legalján, és alig várja, hogy életre kelhessen, és feltörhessen, mint egy vulkán.„

A Kundalini minden egyes ember személyes édesanyja, aki szereti gyermekét, és alig várja, hogy megadhassa neki a második születést. Megért minket, felemelkedik, amikor az Isteni Valósággal találkozik, és áthatol a kutacs területén…”Shri Mataji

Kundalini, gyere elő…A jógik képesek rá, hogy előhívják a kundalínit, és ezáltal fantasztikus energiákat szabadítsanak fel magukban. Csakrameditációkon, amikor a különböző csakrák megtisztítását végzik, és egyenként „szólítják fel” mantrákkal és légzéstechnikákkal a csakrákat működésre, előfordulhat, hogy sikerül beindítani a kundalínit. A jógatanárom mesélte, hogy egy ártatlannak tűnő csakratisztítás és kundalini jóga foglalkozás alkalmával egy lány váratlanul átélte ezt, és utána hetekig nem tudott magáról.

Látszólag magánál volt, mégse „ezen a földön” volt. Karban vitte haza az édesapja, etetni és mosdatni kellett, míg végül, hetek múlva visszatért az értelme. A jógatanár szörnyen kínosan érezte magát, és megfogadta, többé nem csalogatja elő a kundalinit, kizárólag csak tapasztalt, edzett meditálók között, akik tudják kezelni, kordában tudják tartani ezt az elképesztő, felfoghatatlan energiát, ha kitör.

A lány pár hétre rá aztán szerencsére meggyógyult, és olyan csodálatos utazásokról számolt be, hogy mindenkit elkápráztatott, aki meghallgatta.

Apró lyuk a fejbőrön

Sok évvel ezelőtt egy buddhista faluba mentem riportra. A buddhisták összegyűltek egy nagy sátor alatt meditációra, engem pedig az egyik szervező felszólított, hogy sajnos ki kell mennem, mert a meditáció alatt nem maradhatok.

Persze, a kíváncsi újságíró nagyon nem akart kimenni, könyörögtem is neki, hogy hadd maradjak, nem fogok zavarni, elüldögélek itt a sarokban, és ha nem akarják, egyetlen szót sem írok az egészről. Csak hadd lássam, mi történik. Ekkor a szervező elmagyarázta, hogy a jógameditáció közben olyan energiák szabadulnak fel, és lepik el a sátrat, hogy akár kártékonyan is hathatnak a kívülállóra.

Némelyik meditáló kiszabadítja a kundalini energiáját, mely a fejteteje közepén távozik, ha akarom, láthatom is, hogy egyik-másikuk feje búbján van egy kis lyuk, fehér folt. Az ember halála után is itt távozik a kundalini, mesélte a szervező, aki egyébként maga is gyakorló buddhista volt.

De hiába mondogatta annyiszor, akkor még halovány fogalmam sem volt arról, mi is az a Kundalini. Fel ne ébreszd az alvó oroszlánt!Állítólag háromféle erő tartja életben az emberi testet. Az első a FOHAT, mely elektromosságként, hőként, fényként, mozgásként, nyilvánul meg. A második a PRÁNA, melyet másképpen életerőnek tartanak, a harmadik pedig a KUNDALINI, vagyis a kígyótűz.

Egy amerikai spirituális lap, „A csend hangja” a kundalinit Tüzes erőnek nevezi. Egyrészt azért, mert a folyékony tűzhöz, lávához hasonlít, ahogy keresztül lövell a testen, méghozzá nem egyenesen, hanem egy spirális vonalat követve, ami a kígyó mozgásához hasonlít. De nevezik még a Világ Anyjának is, mert a kundalinin keresztül feléleszthetjük addig néma, szunnyadó érzékeinket, és akár a Magasabb Világok is megnyílnak előttünk. A kundalini a gyökér-csakránál található, vagyis a gerincoszlop legalján.

Egy átlagos ember átlagos életében soha meg se moccan, soha fel nem ébred, és így nem is tapasztaljuk meg a létezését. Ez azért van így, mert csak kellő erkölcsi és spirituális fejlettséggel lehet feldolgozni és irányítani, jó dolgokra használni ezt az energiát. Senkinek sem szabad kísérletezni vele anélkül, hogy meghatározott tanítást kapott volna egy hozzáértő tanítótól, mert nagyon veszélyes.

Például okozhat nagyon erős fájdalmat, széttépheti a testi szöveteket, sőt, meg is ölhet. De a lélekben, szellemben is okozhat nagyon komoly sérüléseket. Minden negatív tulajdonságot felerősíthet az ember természetében: szörnyűre, torzra növekedhet a becsvágy, a hatalom és pénz iránti szenvedély, és az élvezetek hajhászása. Ugyanakkor az értelmi képességek is megerősödnek, ami rossz irányba segíti a személyiség további torzulását.

Ha egy képzetlen ember rájön, hogy a kundalini véletlenül felébredt benne, azonnal felvilágosítást kell kérnie olyan valakitől, aki ezeket a dolgokat tökéletesen ismeri. Mire jó a kundalini?A tapasztalt okkultisták a legkomolyabban intenek a kundalini bármilyen módon történő felkeltésének kísérletétől, az ezzel járó valódi és nagy veszélyek miatt, kivéve, ha ez képzett vezetés mellett történik.

Amint a Hathayogapradipika mondja: „a jógiknak felszabadulást hoz, az ostobákat viszont rabságba dönti”. Néhány esetben a kundalini magától ébred fel, ilyenkor tompa izzást érzünk, sőt önmagától még mozogni is kezdhet, bár ez ritka eset. Ebben az utóbbi esetben valószínűleg kínzó fájdalmat okoz, mivel a járatok nincsenek előkészítve a számára, útját úgy kell megtisztítania maga előtt, hogy jókora mennyiségű éterikus salakot ténylegesen átéget, ami szükségszerűen fájdalmas folyamat.

Amikor így magától ébred fel, vagy véletlenül ébresztik fel, általában megpróbál a gerincoszlop belsejében száguldani felfelé, ahelyett, hogy azt a spirális utat követné, amelybe az okkultista megtanulja belevezetni. Ha lehetséges, az akaratot kell működésbe hozni, hogy megfékezzük az előreszáguldást. Azonban ha ez lehetetlennek bizonyul, ami a legvalószínűbb eset, nem szabad pánikba esni. Valószínűleg a fejtetőn keresztül ki fog rontani és a környező légkörbe kiszökni, és egy kis gyengeségen kívül feltehetően nem fog más bajt okozni.

Annál nagyobb baj nem történhet, mint az öntudat ideiglenes elvesztése.A kundalini alapfeladat egyébként az, hogy a spirituálisan megérett személyiségben a csakrákon keresztül megnyissa az utat az asztrális és a fizikai test között, vagyis kapocsként működjön magasabb szférák felé. Az előbb említett Csend Hangja című lap azt mondja, hogy amikor a kundalini eléri a harmadik-szem csakrát, meghalljuk a „Mester hangját”, ami ebben az esetben a Felső Én hangját jelenti.

A Kundalini kígyó felébresztése

Eme szimbólum a végtelenség jelének állított formája, mely nem csupán ezért tiszteletet parancsoló és mélységesen bölcs, hanem az örök élet megértéséhez is hozzásegíti tanulóját.

Középpontja a szívcsakra, amely függőlegesen egy vonalban helyezkedik el a gyökér és a korona csakrával. A gyökér csakrától kiindulva az ida és a pingala harmóniába hozatalával, kiegyenlítődik jobb oldalunkon a napfonati csakránkban hordozott tűz és bal oldalunknál a nemi csakránkban a víz elem. Ez rendkívül fontos a kundalini felébredéséhez.

A levegő elemet hordozó szívünkkel fogjuk tudni szabályozni a bennünk lévő tűz erejét, így a szakrális csakránk vizét is. Szívünk felett a torok csakránk éterének bölcsessége úgyszintén jobb oldalunkon harmóniát teremt a vele vízszintesen bal oldalon elhelyezkedő homlok csakra intuícíójával, s így együttesen a korona csakrában fognak találkozni a pingala, az ida és a susumna segítségével.

Fontos még megjegyezni, hogy a napfonat és a torok, illetve a szakrális és a homlok csakra párt alkotnak, melyek ideális helyzetben a szív csakrában találkoznak folyamatosan, így tartva fenn állandó középpontunkat. Ez az Úr Krsna székhelye, mivel Narayana formájában Ő a szívben élő felsőlélek. Mindezt a Földön a levegő tartja egyensúlyban.

„A megvalósított tudás erejével az embernek meg kell állapodnia az abszolút megvalósítás helyzetében, s így képesnek kell lennie kioltani minden anyagi vágyat. Aztán le kell mondania az anyagi testéről úgy, hogy sarkával elzárja a levegőnyílást (amelyen keresztül az ürülék távozik), s az életlevegőt a hat elsődleges helyet egyenként érintve felemeli.”

Sok duratma van, akik Brahman-megvalósítottnak tartják magukat, mégis képtelenek legyőzni az anyagi vágyaikat. A Bhagavad-Gita (18.5) érthetően elmagyarázza, hogy az abszolút mértékben önmegvalósított lélek teljesen mentes minden anyagi vágytól. Az anyagi vágyak alapja az élőlény hamis egója. Ezek egyrészt az élőlény gyerekes, hiábavaló tetteiben nyilvánulnak meg, melyeknek célja legyőzni az anyagi természet törvényeit, másrészt pedig abban a vágyában, hogy uralkodhasson minden fölött, amit az öt anyagi elem épít fel.

Ez a mentalitás oda vezet, hogy az ember hinni kezd az anyagi tudomány erejében, amely felfedezte az atomenergiát és mechanikus járművekkel próbál utazni a világűrben. Az anyagi tudomány terén elért parányi fejlődést kihasználva a hamis énképzettel rendelkező ember még a Legfelsőbb Úr hatalmának is ellenszegül, aki egy másodperc töredéke alatt véget vethet minden parányi emberi törekvésnek. Az eredeti helyzetét, vagyis a Brahman-megvalósítást elért lélek tökéletesen megérti, hogy a Legfelsőbb Brahman, vagyis az Istenség Személyisége a minden hatalommal rendelkező Vasudeva, s hogy ő (az önmegvalósított élőlény) a legfelsőbb egész szerves része.

Ily módon eredeti helyzete az, hogy minden tekintetben együttműködjön az Úrral a szolgáló és a szolgált transzcendentális kapcsolatában. Az ilyen önmegvalósított lélek többé nem próbálkozik hiábavalóan azzal, hogy uralkodjon az anyagi természet felett. Mivel megvalósított tudás van a kezében, hűséges odaadással merül az Úr szolgálatába.

Annak a kiváló yoginak, akinek alapos gyakorlata van abban, hogy a yoga-rendszer előírt folyamatával szabályozza az életlevegőt, a következő folyamatot ajánlják teste elhagyásához: sarkával zárja el a végbélnyílást, és a köldök, a has, a szív, a mellkas, a szájpadlás, szemöldökök és az agyüreg érintésével fokozatosan emelje fel az életlevegőt. Az életlevegő szabályozása az előírt yoga-folyamat által mechanikus út, s többé-kevésbé fizikai törekvés a lelki tökéletesség elérésére.

Hajdanán e gyakorlat egyszerűnek számított a transzcendentalisták körében, mert az emberek életmódja és jelleme akkoriban elősegítette a végzését, manapság azonban a Kali-kor hatása olyannyira zavart okoz, hogy gyakorlatilag nincs senki, aki jártas lenne a testgyakorlatok e művészetében. Az elme koncentrálását ebben a korban könnyebben elérhetjük az Úr szent nevének éneklésével, s ez eredményesebb, mint az életlevegő belső szabályozásának gyakorlása.

/Srimad Bhagavatam 2.2.19/

„A meditáló bhaktának az életlevegőt lassan fel kell tolnia a köldöktől a szívig, onnan a mellkasig, onnan pedig a szájpadlás gyökeréig. Intelligenciával kell megkeresnie a megfelelő helyeket.”

Az életlevegő hat körben mozog, és az intelligens bhakti-yoginak értelme segítségével, meditálva kell megkeresnie e helyeket.

/Srimad Bhagavatam 2.2.20/

forrás: Ananda Jahmola : Kundalini, csakrák és nádik – A kundalini kígyó felébresztése

kígyó spiritualitás

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend