Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Hitler UFO-i – A Harmadik Birodalom titkai 1.rész

Hitler és a Harmadik Birodalom titkai a mai napig izgatják a rejtélykutatók fantáziáját, s ezek közül is kiemelt érdeklődésre tartanak számot a nácik által fejlesztett, titokzatos járművek.

A New York Times a Reuter hírügynökség tudósítására hivatkozva azt írta 1944. december 14-én , hogy az új náci csodafegyver nem más. mint egy titokzatos, világító tűzgömb.

A Harmadik Birodalom propagandája már korábban is kérkedett az új csodafegyverekkel, ám ezekről kiderült, hogy a V-1, illetve a V-2 szárnyas rakétákat jelentik, amelyek elnevezése a Vergeltungswaffe, azaz megtorló fegyver rövidítésből származik.

Ezek valóban nagy pusztítást végeztek Londonban és környékén, de szerencsére a brit pilóták megtalálták a szárnyasbombák elleni védekezés módszerét, s 1900 darabot sikerült is elpusztítaniuk.

hitler fegyverei
forrás:chrisyzerman.deviantart.com

A RAF vadászgépeinek sebessége meghaladta a 600 km/órát, s így alig repültek lassabban, mint a V-rakéták. A pilóták módszerei közé tartozott a taszigálás, amikor a szárnyasrakéta közvetlen közelébe repültek, s gépük szárnyvégével megtaszították azt, s így azt leterítették a pályájáról. A másik módszer a lerohanás volt. A pilóta a V-rakéta fölé repült s közben gépfegyverrel lőtte azt.

A rakéta legtöbbször dugóhúzóba került és lezuhant, valószínűleg a vadászgép által keltett nagy erejű légörvény következtében. Ám a szövetséges kémek jelentései szerint akadtak más, valóban különös repülő szerkezetek is, amelyek megkonstruálásának előzménye az első világháború előtti időkbe, Bécsbe nyúlik vissza.

Az új aranykor megteremtése

Az osztrák fővárosban érlelődtek azok az ezoterikus kultuszok, amelyek később a Harmadik Birodalom ideológiájának alapjául szolgáltak, s az eszmékkel együtt felmerült egy új technológia víziója is. Bécsben ismét felvirágoztak a különféle titkos tanítások, felbukkantak az új templomosok, a rózsakeresztesek, az illuminátusok és a szabadkőművesek.

Az az eszmei áramlat, ami itt életre kelt, egy új, megjövendölt éra kezdődő felvirágzása volt, váltás a Halak és a Vízöntő korszaka között. Kezdetben a különböző tanok követői szinte együtt húzták az igát, egy cél lebegett előttük, az új aranykor megteremtése.

Elméleteik alapja nagyjából azonos volt, mindannyian azt vallották, hogy ősidők óta háború dúl a szellemi világokban a fény és a sötétség, a fekete és a fehér mágia, az okkultizmus és a bölcsesség tana között. Földünk szellemi dimenziói, amik tulajdonképpen az emberek gondolatai, tükrözik ezt a küzdelmet.

dimenziók

Minden ember minden döntésével megint újra választhat, hogy a szeretet fénylő ösvényére lép-e, vagy az egocentrizmus fekete útját járja. De az is kiderült, hogy a fekete és a fehér hatalom egy urat szolgál, minden létezés alkotóját, azzal a távoli céllal, hogy élettapasztalatok segítségével létrehozza a felsőbbrendű embert, ám ez csak a hatalom birtokában s a szeretet erejével lehetséges, ennek hiányában a törekvés katasztrófához vezet.

Hitler megismerkedik az okkult tanításokkal

Akkoriban Bécsben egy menhelyen élő fiatalember kapcsolatba került ezekkel a titkos tanításokkal. Ő volt Adolf Hitler, aki gyakran megfordult a város régi negyedében található könyvesboltokban. Megismerkedett néhány emberrel, az ezoterika kutatóival, s egyikük segítségével meszkalinhoz jutott, így transzba esett, s a világ uraként látta magát.

Az első világháború kitörésekor Hitler bevonult katonának. A háború utolsó napjaiban egységét mustárgáz támadás érte, s ennek következtében napokra elvesztette a látását, azonban ennek köszönhette élete leghosszabb spirituális megvilágosodását. Míg a szeme be volt zárva a sötétségbe, érzékeken túli víziójában átélte azt, amit később az emberek és az univerzum közötti mágikus kapcsolatnak nevezett.

Adollf Hitler

Találkozó a kávéházban

Bécsben, a Schopenhauer kávéházban négy férfi és egy nő találkozgatott rendszeresen. A zágrábi Maria Ortisch diáklány és spirituális médium volt, Lothar Wertz vadászpilóta okkultizmussal foglalkozott, Karl Haushoffert Japán-kutatóként érdekelték az okkult tanok is, a keletről éppen visszatért Rudolf von Sebottendorf az ezoterikus tanok szakértője volt, Bernard Gemof prelátus pedig a templomos lovagok örököseinek társaságából érkezett.

A társaság beszélgetésének témája az új korszak volt. Titkos kinyilatkoztatásokat tartalmazó szövegről beszéltek, a Szent Lándzsáról, amely a keresztre feszítéskor átszúrta Krisztus testét, s akkoriban a hofburgi Kincstárban volt kiállítva. Szerintük a Lándzsa a megvilágosodás eszköze, híd az érzékek világa és a lélek birodalma között. Szó esett még a fekete kőről, a transzmediális nexusokról, továbbá a babiloni és a germán istenekről, annak lehetőségéről, hogy kapcsolatba lehet-e lépni régmúlt, távoli világokkal.

hitler és a végzet lándzsája

Valószínűleg ezek a találkozók alapozták meg a Thule csoport létrejöttét, amely mellett később megalakult a Vril Társaság is, a Fénylő Páholy, amelynek vezetője Karl Haushofer tábornok volt. A Vril az emberben lévő éteri test vagy időorganizmus kitágításának eredményeképpen megszerezhető energiaforrás indiai neve.

A társaság tagjai hittek abban, hogy olyan titkos tudást fedtek fel, amely képessé teszi őket az árja faj egy új mutációjának megteremtésére. Különös meditációkat folytatnak, s olyan gyakorlatokat végeznek, amelyek lehetővé teszik a koncentráció emberfeletti hatalmát és a látnoki víziók megjelenését. Mindazok, akik hittek az ezoterikus tanokban és résztvettek a titkos szertartásokon, még nem is gondolták, hogy egy napon a Fénylő Páholyt átveszi Heinrich Himmler SS Reichsfuhrer és beolvasztja az Ahnenerbébe, a náci okkult hivatalba…

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar