A Génkulcsok – kulcsok egy teljes élethez

Számtalan önismereti, önfejlesztő és terápiás megközelítés létezik és kínál válaszokat vagy megoldásokat életünk nehézségeire, lelkünk fájdalmaira.

Többnyire azonban azt tapasztaljuk, hogy a megoldások ideiglenesek és részlegesek: hiába rendeződnek mondjuk a pénzügyeink, a párkapcsolatunk üres vagy viharos marad, illetve hiába találunk szerető párt magunknak, folytonos munkahelyi konfliktusok, vagy anyagi gondok keserítik meg az életünket.

Pedig a szívünk mélyén mind arra vágyunk, megtaláljuk az utat egy kiegyensúlyozott boldog élethez, amelyben otthonosan mozgunk – békében önmagunkkal és a világgal. Ahol nem a szorongás, a túlélésért folytatott küzdelem és a szeretet hajszolása vezérli a cselekedeteinket, hanem a lelkünk mélyén érezzük, hogy minden rendben van, és minden sejtünket átjárja az a bizonyosság, hogy a világ csodálatos, és életünk egy nagyszerű ajándék.

Arra vágyunk, hogy az életünk értelmet nyerjen, hogy ne elgyötörve, nehezteléssel telve töltsük napjainkat a ránk mért helyzetek súlya alatt görnyedve, hanem megértsük és elfogadjuk, hogy amin keresztül megyünk, az a beavatás része, pont az , amiért itt vagyunk… Milyen jó lenne minden percben jelen lenni, és nem arra várni, hogy … majd… egyszer… eljutunk oda, hogy minden nagyon rendben lesz. Milyen nagyszerű lenne élvezni végre az életet … elfogadni, mélyen átélni, hogy itt és most jelen vagyunk, és itt és most jó!

A Génkulcsok rendszere ezeket a felismeréseket, ezt az áttörést teszi lehetővé. Megpillanthatjuk általa helyünket a világegyetemben – az „Ön most itt áll” pontot – ráismerhetünk a helyzetünkre, szerepünkre és életfeladatunkra. Megnyugodhatunk, hogy pont ott tartunk, ahol kell, ahol a tennivalónk van. Amikor nehézségekbe ütközünk, megértjük és elfogadjuk, hogy a kihívás nem azért keletkezett, mert valamit rosszul csinálunk, hanem azért, mert pont ezekkel a témákkal való megküzdésre szerződtünk az Élettel.

Ezért vagyunk itt.

Ez a felébredés fokozatosan – lépésről lépésre, szemlélődés útján történik, hiszen a génjeinkben hordozzuk a mindenséget: őseink minden félelmét és elfojtását csakúgy, mint minden tudását és felismerését.

A sejtjeink mélyén rejlő DNS-ben jelen van a mindenség fénye, és az univerzum megértésének és befogadásának képessége. Az epigenetika mostanra egyre inkább ismert és elfogadott megállapításainak  a legfontosabb üzenete talán az, hogy a génjeink alapvetően nem determinálnak minket semmilyen végzetre. A DNS-ben rejlő hihetetlen potenciál a környezetből érkező ingerek és hatások révén aktiválódik, vagyis érzéseinkkel, gondolatainkkal és hozzáállásunkkal hatni tudunk életünk, sorsunk alakulására. Ehhez a folyamathoz adnak „kulcsokat” a Génkulcsok.

génkulcsok

Az önismereti utak között az egyik legősibb és legismertebb a Ji King, amelynek modern változata a Génkulcsok rendszere . A Ji Kingről tudjuk, hogy egy több ezer éves esszencia, amely a mindenséget jeleníti meg 64 hexagramon keresztül. „64 jósjel van. 64 Isteni Minta. Ebben a 64 isteni ”gondolatban” az egész teremtés benne van” – ahogy a Ji King egyik magyar hozzáértője, a Jóskönyv szerzője, Müller Péter írta.

A 64 archetípus megannyi módon jelenik meg lépten-nyomon: 64 fekete-fehér kocka a sakktáblán, 64 a geometriában (Fibonacci-szekvencia, szakrális geometria, a zene struktúrája, a 8 oktáv) és 64 a genetikában: a genetikai kódokat alkotó aminosavak rendszerének 64 alapmintázatában. A 64 Génkulcs lényegében a 64 hexagram, melyek megismerésével a teremtésmintákat érthetjük meg, amelyek az életben mindenhol megjelennek, s így a mi életünket is közvetlenül meghatározzák.

Richard Rudd brit költő és misztikus, 2009-ben megjelent könyvében, a Génkulcsok-ban (Gene Keys) ezt az esszenciát töltötte le az éterből hétévnyi munkával. Mindez a bölcselet mindig is ott volt; ám ebben a formájában ez a szintézis rajta keresztül érkezett meg.

Génkulcsok - Richard Rudd
Richard Rudd

A Génkulcsok tanítása a Human Design rendszerre épül, amely maga is több hagyományos és modern tudományág és bölcselet szintézise. A hagyományos tudományok közül az asztrológia, a hindu csakra rendszer, a kabbala, és legfőképpen a Ji King, a Változások Könyve játszottak szerepet a Human Designban. Mindez ötvöződik a genetikai kód megfejtését lehetővé tevő modern kutatásokkal és a kvantumfizika szemléletével, és így mély felismeréseket nyújt ahhoz, hogy megértsük, milyen terv alapján tájékozódhatunk életünk során az anyagi világban.

Mindemellett Richard Rudd elmélyült metafizikai tanulmányokat is folytatott. A Génkulcsokban megtestesülő tanítás saját misztikus megélései és közvetlenül szerzett tudása mellett tartalmazza a Corpus Christi tanítást finomtesteink felépítéséről, valamint Krisztus, Buddha és a hermetikus alkímia tanításainak ötvözetét.

Richard Rudd három frekvenciasávra osztja minden Génkulcsnak a megjelenési formáját: ezek az Árnyék, az Ajándék és a Szidhi. Vagyis minden archetípusnak feltárja a teljes spektrumát: a félelmen és haragon alapuló áldozati minőség az alacsony frekvenciájú Árnyék. Ezen keresztül érhető el az Ajándékfrekvencia, amely kreatív potenciálunkat testesíti meg, valamint a Szidhi, amely szanszkrit nyelven Isteni ajándékot jelent, és egyben a legmagasabb megjelenési frekvencia az anyagban.

A Génkulcsokban megtestesülő szintézis egyik sarokköve az 55. Génkulcs, amely az emberiség előtt álló nagy átalakulás – az emberiség globális felébredési folyamatának – leírását tartalmazza. Az 55. Génkulcs teljes szövege magyarul itt olvasható: https://genkulcsok.hu/konyv/

A Génkulcsokról szóló alapinformációk megtalálhatók a genkulcsok.hu honlapon, ahol egy olyan személyre szabott holografikus Génkulcs elemzést is készíthetünk (ingyen), amely elénk tárja legteljesebb potenciálunk kibontakoztatásának útját.

Az elemzés elkészítéséhez a pontos születési idő és hely szükséges. Génkulcs Profilunk  a 64 Génkulcs közül 11 kulcsot tartalmaz; ezek egyrészt a téridő pillanatában, az éppen akkori bolygóálláson keresztül aktiválódnak, másrészt egy finomabb szálon, még  földi születésünk előtt és fogantatásunk pillanatában rögzült, illetve magzati korunkban aktiválódott archetípusokat tartalmaznak.

Ezek a princípiumok tudatosan vagy tudattalanul kísérik mostani életünket, ám tőlünk függ, hogy ezeket a „tulajdonságokat” milyen frekvencia-sávon  használjuk. Magasabb rendű működésünkhöz (Ajándék/Szidhi frekvenciák) csak az Árnyékunk megismerésével juthatunk el. Ez a lépés, a szembesülés félelmeinkkel, sérelmeinkkel, nehezteléseinkkel nem megkerülhető, viszont ha megtesszük, elhárul minden akadály géniuszunk – velünk született intelligenciánk és különleges egyedi teremtőerőnk – virágzásának útjából.

A Génkulcsok megközelítésének útja a szemlélődés, – Rudd kontemplációnak nevezi, – amely ötvözi a jóga összpontosított erőfeszítését és a meditáció ellazult megfigyelő nézőpontját. Tehát kitartó szellemi jelenlétet igényel, ugyanakkor jól beilleszthető a mai ember életritmusába. A megközelítés nem igényli a mindennapi életből való kivonulást, sőt a szemlélődés tárgyává teszi hétköznapi működésünket és legfontosabb kapcsolatainkat, valamint az azokban megjelenő nehézségeket, konfliktusokat.

Richard Rudd kidolgozott egy programot is, amely végigvezet profilunkon, s amely segítségével bejárhatjuk személyiségünk rétegeit, és élettörténetünk feldolgozásával eljuthatunk az életünkben rejlő lehetőségek teljes tárházához.

Ezen az úgy nevezett Arany Úton három archetipikus szakasz követi egymást: az első az Aktivációs Szekvencia , amelynek célja  életcélunk felfedezése. Négy  Fő Ajándékunk tudatosítása  megteremti életünk alapjait a fizikai síkon. Célja az, hogy megtaláljuk stabilitásunkat, biztonságérzetünket  fizikai testünkben, és feltáruljon különleges egyediségünk szépsége és méltósága.

A második szakasz  a Vénusz Szekvencia, amelynek célja szívünk megnyitása. Ez egy intenzív barangolás az érzelmek birodalmában. Ez a leghosszabb és legkomplexebb sorozat, itt található a tanítások magja.

A felfedező út során megvizsgáljuk, hogyan működik életünk az érzelmek terén, milyen genetikai témákat örököltünk az őseinktől. A szekvenciában található Génkulcsok szemlélése révén átalakulnak kapcsolataink, mivel tudatosabban felismerjük, milyen minták akadályoznak abban, hogy nyitott szívvel éljünk.

Az utolsó a Gyöngy Szekvencia, a jutalom, itt vár jólétünk és gazdagságunk kibontakozása,  a szemlélődés ugyanis segít abban, hogy világosabban lássuk optimális társadalmi szerepünket. Segít megérteni, hogyan tudjuk természetes adottságainkkal a legjobban szolgálni az Egészet, hogy ezáltal minden szinten valóban gazdaggá váljunk.

Írta: Kiss Vera és Nagy Katalin

További információ angolul, illetve magyarul itt található: https://genkulcsok.hu

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend