A Génkulcsok – kulcsok egy teljes élethez

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

Ezotéria, Szemléletfejlesztés

Számtalan önismereti, önfejlesztő és terápiás megközelítés létezik és kínál válaszokat vagy megoldásokat életünk nehézségeire, lelkünk fájdalmaira.

Többnyire azonban azt tapasztaljuk, hogy a megoldások ideiglenesek és részlegesek: hiába rendeződnek mondjuk a pénzügyeink, a párkapcsolatunk üres vagy viharos marad, illetve hiába találunk szerető párt magunknak, folytonos munkahelyi konfliktusok, vagy anyagi gondok keserítik meg az életünket.

Pedig a szívünk mélyén mind arra vágyunk, megtaláljuk az utat egy kiegyensúlyozott boldog élethez, amelyben otthonosan mozgunk – békében önmagunkkal és a világgal. Ahol nem a szorongás, a túlélésért folytatott küzdelem és a szeretet hajszolása vezérli a cselekedeteinket, hanem a lelkünk mélyén érezzük, hogy minden rendben van, és minden sejtünket átjárja az a bizonyosság, hogy a világ csodálatos, és életünk egy nagyszerű ajándék.

Arra vágyunk, hogy az életünk értelmet nyerjen, hogy ne elgyötörve, nehezteléssel telve töltsük napjainkat a ránk mért helyzetek súlya alatt görnyedve, hanem megértsük és elfogadjuk, hogy amin keresztül megyünk, az a beavatás része, pont az , amiért itt vagyunk… Milyen jó lenne minden percben jelen lenni, és nem arra várni, hogy … majd… egyszer… eljutunk oda, hogy minden nagyon rendben lesz. Milyen nagyszerű lenne élvezni végre az életet … elfogadni, mélyen átélni, hogy itt és most jelen vagyunk, és itt és most jó!

A Génkulcsok rendszere ezeket a felismeréseket, ezt az áttörést teszi lehetővé. Megpillanthatjuk általa helyünket a világegyetemben – az „Ön most itt áll” pontot – ráismerhetünk a helyzetünkre, szerepünkre és életfeladatunkra. Megnyugodhatunk, hogy pont ott tartunk, ahol kell, ahol a tennivalónk van. Amikor nehézségekbe ütközünk, megértjük és elfogadjuk, hogy a kihívás nem azért keletkezett, mert valamit rosszul csinálunk, hanem azért, mert pont ezekkel a témákkal való megküzdésre szerződtünk az Élettel.

Ezért vagyunk itt.

Ez a felébredés fokozatosan – lépésről lépésre, szemlélődés útján történik, hiszen a génjeinkben hordozzuk a mindenséget: őseink minden félelmét és elfojtását csakúgy, mint minden tudását és felismerését.

A sejtjeink mélyén rejlő DNS-ben jelen van a mindenség fénye, és az univerzum megértésének és befogadásának képessége. Az epigenetika mostanra egyre inkább ismert és elfogadott megállapításainak  a legfontosabb üzenete talán az, hogy a génjeink alapvetően nem determinálnak minket semmilyen végzetre. A DNS-ben rejlő hihetetlen potenciál a környezetből érkező ingerek és hatások révén aktiválódik, vagyis érzéseinkkel, gondolatainkkal és hozzáállásunkkal hatni tudunk életünk, sorsunk alakulására. Ehhez a folyamathoz adnak „kulcsokat” a Génkulcsok.

génkulcsok

Az önismereti utak között az egyik legősibb és legismertebb a Ji King, amelynek modern változata a Génkulcsok rendszere . A Ji Kingről tudjuk, hogy egy több ezer éves esszencia, amely a mindenséget jeleníti meg 64 hexagramon keresztül. „64 jósjel van. 64 Isteni Minta. Ebben a 64 isteni ”gondolatban” az egész teremtés benne van” – ahogy a Ji King egyik magyar hozzáértője, a Jóskönyv szerzője, Müller Péter írta.

A 64 archetípus megannyi módon jelenik meg lépten-nyomon: 64 fekete-fehér kocka a sakktáblán, 64 a geometriában (Fibonacci-szekvencia, szakrális geometria, a zene struktúrája, a 8 oktáv) és 64 a genetikában: a genetikai kódokat alkotó aminosavak rendszerének 64 alapmintázatában. A 64 Génkulcs lényegében a 64 hexagram, melyek megismerésével a teremtésmintákat érthetjük meg, amelyek az életben mindenhol megjelennek, s így a mi életünket is közvetlenül meghatározzák.

Richard Rudd brit költő és misztikus, 2009-ben megjelent könyvében, a Génkulcsok-ban (Gene Keys) ezt az esszenciát töltötte le az éterből hétévnyi munkával. Mindez a bölcselet mindig is ott volt; ám ebben a formájában ez a szintézis rajta keresztül érkezett meg.

Génkulcsok - Richard Rudd
Richard Rudd

A Génkulcsok tanítása a Human Design rendszerre épül, amely maga is több hagyományos és modern tudományág és bölcselet szintézise. A hagyományos tudományok közül az asztrológia, a hindu csakra rendszer, a kabbala, és legfőképpen a Ji King, a Változások Könyve játszottak szerepet a Human Designban. Mindez ötvöződik a genetikai kód megfejtését lehetővé tevő modern kutatásokkal és a kvantumfizika szemléletével, és így mély felismeréseket nyújt ahhoz, hogy megértsük, milyen terv alapján tájékozódhatunk életünk során az anyagi világban.

Mindemellett Richard Rudd elmélyült metafizikai tanulmányokat is folytatott. A Génkulcsokban megtestesülő tanítás saját misztikus megélései és közvetlenül szerzett tudása mellett tartalmazza a Corpus Christi tanítást finomtesteink felépítéséről, valamint Krisztus, Buddha és a hermetikus alkímia tanításainak ötvözetét.

Richard Rudd három frekvenciasávra osztja minden Génkulcsnak a megjelenési formáját: ezek az Árnyék, az Ajándék és a Szidhi. Vagyis minden archetípusnak feltárja a teljes spektrumát: a félelmen és haragon alapuló áldozati minőség az alacsony frekvenciájú Árnyék. Ezen keresztül érhető el az Ajándékfrekvencia, amely kreatív potenciálunkat testesíti meg, valamint a Szidhi, amely szanszkrit nyelven Isteni ajándékot jelent, és egyben a legmagasabb megjelenési frekvencia az anyagban.

A Génkulcsokban megtestesülő szintézis egyik sarokköve az 55. Génkulcs, amely az emberiség előtt álló nagy átalakulás – az emberiség globális felébredési folyamatának – leírását tartalmazza. Az 55. Génkulcs teljes szövege magyarul itt olvasható: https://genkulcsok.hu/konyv/

A Génkulcsokról szóló alapinformációk megtalálhatók a genkulcsok.hu honlapon, ahol egy olyan személyre szabott holografikus Génkulcs elemzést is készíthetünk (ingyen), amely elénk tárja legteljesebb potenciálunk kibontakoztatásának útját.

Az elemzés elkészítéséhez a pontos születési idő és hely szükséges. Génkulcs Profilunk  a 64 Génkulcs közül 11 kulcsot tartalmaz; ezek egyrészt a téridő pillanatában, az éppen akkori bolygóálláson keresztül aktiválódnak, másrészt egy finomabb szálon, még  földi születésünk előtt és fogantatásunk pillanatában rögzült, illetve magzati korunkban aktiválódott archetípusokat tartalmaznak.

Ezek a princípiumok tudatosan vagy tudattalanul kísérik mostani életünket, ám tőlünk függ, hogy ezeket a „tulajdonságokat” milyen frekvencia-sávon  használjuk. Magasabb rendű működésünkhöz (Ajándék/Szidhi frekvenciák) csak az Árnyékunk megismerésével juthatunk el. Ez a lépés, a szembesülés félelmeinkkel, sérelmeinkkel, nehezteléseinkkel nem megkerülhető, viszont ha megtesszük, elhárul minden akadály géniuszunk – velünk született intelligenciánk és különleges egyedi teremtőerőnk – virágzásának útjából.

A Génkulcsok megközelítésének útja a szemlélődés, – Rudd kontemplációnak nevezi, – amely ötvözi a jóga összpontosított erőfeszítését és a meditáció ellazult megfigyelő nézőpontját. Tehát kitartó szellemi jelenlétet igényel, ugyanakkor jól beilleszthető a mai ember életritmusába. A megközelítés nem igényli a mindennapi életből való kivonulást, sőt a szemlélődés tárgyává teszi hétköznapi működésünket és legfontosabb kapcsolatainkat, valamint az azokban megjelenő nehézségeket, konfliktusokat.

Richard Rudd kidolgozott egy programot is, amely végigvezet profilunkon, s amely segítségével bejárhatjuk személyiségünk rétegeit, és élettörténetünk feldolgozásával eljuthatunk az életünkben rejlő lehetőségek teljes tárházához.

Ezen az úgy nevezett Arany Úton három archetipikus szakasz követi egymást: az első az Aktivációs Szekvencia , amelynek célja  életcélunk felfedezése. Négy  Fő Ajándékunk tudatosítása  megteremti életünk alapjait a fizikai síkon. Célja az, hogy megtaláljuk stabilitásunkat, biztonságérzetünket  fizikai testünkben, és feltáruljon különleges egyediségünk szépsége és méltósága.

A második szakasz  a Vénusz Szekvencia, amelynek célja szívünk megnyitása. Ez egy intenzív barangolás az érzelmek birodalmában. Ez a leghosszabb és legkomplexebb sorozat, itt található a tanítások magja.

A felfedező út során megvizsgáljuk, hogyan működik életünk az érzelmek terén, milyen genetikai témákat örököltünk az őseinktől. A szekvenciában található Génkulcsok szemlélése révén átalakulnak kapcsolataink, mivel tudatosabban felismerjük, milyen minták akadályoznak abban, hogy nyitott szívvel éljünk.

Az utolsó a Gyöngy Szekvencia, a jutalom, itt vár jólétünk és gazdagságunk kibontakozása,  a szemlélődés ugyanis segít abban, hogy világosabban lássuk optimális társadalmi szerepünket. Segít megérteni, hogyan tudjuk természetes adottságainkkal a legjobban szolgálni az Egészet, hogy ezáltal minden szinten valóban gazdaggá váljunk.

Írta: Kiss Vera és Nagy Katalin

További információ angolul, illetve magyarul itt található: https://genkulcsok.hu

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend