A földönkívüliek és űrhajóik látogatásának nem csak napjainkban de a történelem során is gyakran voltak szemtanúi, s némelyik jelentősebb eseményről feljegyzések is készültek. Az alábbiakban ezekből olvashatunk néhányat.

I.e. 1445 körül Egyiptomban, III. Thotmesz fáraó uralkodása alatt, a tél harmadik hónapjában a birodalom fölött egy napon egy tűzgyűrű jelent meg.

Egy korabeli leírás fejjel is rendelkező állathoz hasonlítja és megemlíti, hogy „rossz levegő áramlott belőle”. A leírás alapján a méretét körülbelül 5×5 méteresre tehetjük.

I.e. 708-ban, amikor Rómában még a királyok uralkodtak, egy napon egy bronzpajzs esett le az égből. A dolog éppen egy — akkoriban meglehetősen gyakori – járvány idején történt.

numa-pompilius
Numa Pompilius

Numa Pompilius volt akkor az uralkodó; a szabin származású király 715-673 között ült a trónon, és több reformintézkedést vezetett be, többek között az ő nevéhez fűződnek bizonyos kalendárium-szabályozások, vallási és kulturális intézmények megszervezése stb.

Numa Pompilius az ismeretlen eredetű tárgy megjelenésében az istenek kedvező jelét látta, és azt fokozandó, a pajzsról tizenegy nagyon pontos másolatot készíttetett, és az eredetivel együtt kifüggesztették őket Mars templomában.

A ránk maradt áttételes (nem közvetlen) leírások alapján arra következtethetünk, hogy a tárgy nyilvánvalóan nem pajzs volt, és nem az űrből zuhant a földre (elégett volna a légkörben), hanem feltehetően valamilyen repülő jármű alkatrésze volt, amelynek alakja az Itáliában használatos harci eszközhöz hasonlított.

Ovális alakú lemez lehetett, hátoldalán két egymást keresztező hajlított „fogóval”. Többen ma is meg vannak róla győződve, hogy ez egy UFO alkatrésze volt.

I.e. 461-ben Róma egyik első nagy háborúját viselte, és az akkori beszámolókban több UFO repüléséről szóló hírt is találunk. Szibülla ezeket igencsak gyanús jelekként értelmezte…

I.e. 340-ben harcolt Róma a termékeny campaniai síkságért. Egy akkori feljegyzésből tudjuk, hogy a döntő csata előtt a két római konzulnál felbukkant egy rendkívül nagytermetű idegen és előre közölte velük, hogy a csata hogyan fog lezajlani, melyik seregszárny pusztul el, és melyiknek a vezetője marad holtan a csatatéren.

I.e. 332-ben Nagy Sándor világhódító hadjárata során éppen Türosz városát ostromolta. Clyperus feljegyzése szerint a vár a korabeli haditechnika számára szinte legyőzhetetlen volt; falai 15 méter magasak, nehezen megközelíthetők, ráadásul a védők is remekül ismerték a védekezés módjait.

Nagy Sándor makedónjai a szokás szerint gyújtónyilakkal és katapultokból kilőtt kövekkel kísérleteztek, szinte eredménytelenül. Ekkor váratlanul háromszög-alakzatban repülő számos „pajzs” jelent meg az égen. (Érdekes a pajzs-motívum felbukkanása ismét. Lehet, hogy a korabeli emberek e repülő tárgyakat alakjuk miatt nem is tudták máshoz hasonlítani?)

nagy-sandor-mellszobra
Nagy Sándor mellszobra

Hogy pontosan hány ilyen repülő tárgy volt, nem tudjuk, ám azt igen, mit tettek ezután. Körülrepülték a várost, majd több helyen is „villámmal” rést ütöttek a falakon, a védők nagy keserűségére.

A makedónoknak sem kellett több, gyorsan és lelkesen rohamot indítottak. A repülő tárgyak egészen addig a város fölött keringtek, míg azt a makedónok elfoglalták.

De nehogy azt higgyük, hogy Nagy Sándor ezek szerint mindig számíthatott az „égiek” támogatására. Más forrásból tudjuk ugyanis, hogy egy folyóátkelés során viszont éppen az ő csapatait támadta meg állítólag két „égen szálló ezüst pajzs”.

I.e. 234-ben, 223-ban és 221-ben az akkor ismert világban többfelé előfordult, hogy éjszakánként az egy, már jól ismert Holdunk helyett három holdat is láttak. Ami lehetett több, esetleg hosszabb ideig egy helyben lebegő és valamilyen megfigyelést, bemérést végző UFO is.

I.e. 217-ben Praenesta közelében a rómaiak repülő pajzsokat láttak az égen. A dolog nappal történt, amikor is a napfény furcsa módon teljesen szürkére változott, és az égből izzó kövek is hullottak.

Capua mellett állítólag lángolt az egész égbolt, és „egy hold alászállt”. Ez a leírás viszont erősen emlékeztet bennünket bizonyos természeti jelenségekre, amelyeket több mint kétezer éves időtartam során azóta talán meglehetősen eltorzítottak. De ez sem biztos.

I.e. 134-ben, 122-ben és 113-ban Róma környékén, több helyen is látták „alászállni a Marsot”. Csupán annyit tudunk, hogy a megfigyelt jelenség mindig igen rövid ideig tartott.(Már csak ezért sem hihető, hogy éppen a Mars bolygóról lett volna szó.)

I.e. 91-ben Rómától északra egy tűzgolyót láttak feltűnni. De nemeseik ott – abban az időben Spoletumban leesett egy aranyszínű tűzgolyó, majd megnőtt és ismét felemelkedett, kelet felé haladt és közben oly nagyra nőtt, hogy egyszerűen eltakarta a Napot.

I.sz. 776-ban pogány szászok rohanták meg Sigiburgot, vagyis a Ruhr-vidék mai városát, Hohe Siegburgot. Hirtelen két pajzs ereszkedett le az égből (a korabeli forrás szerint azért, hogy „a templomot megvédje…”)

I.sz. 840-ben frank parasztok állították, hogy állataikat, sőt a termést is felhő-hajókból megmérgezték. Állítólag láttak is ilyen szerkezeteket az égen repülni. Agobard püspök, aki mindezt feljegyezte, elmondja azt is, hogy egy ilyen hajó állítólag a földre esett. A benne ülő három férfit és egy nőt a felháborodott parasztok agyonverték.

1557-ben Bécs felett repülő tárgyak jelentek meg. Ugyanakkor Nürnbergben is láttak hasonlókat.

1762. december 5-én Bidefordban (Devonshire, Anglia) este nappali világosság támadt, kígyószerű fényjelenség jelent meg az égen és lassan ereszkedett le a magasból. Mielőtt valaki azt mondaná rá, hogy sarki fény vagy hasonló – gyorsan hozzáteszem, hogy az egykorú feljegyzések szerint a jelenség csak hat percig volt tapasztalható, aztán „nyomtalanul” eltűnt.

Így szinte csak annyit tudhatunk róla biztosan, hogy – nem sarki fény volt.

1790. június 12-én a franciaországi Alenconban leszállt egy UFO. A leszállásnak több szemtanúja is volt, ezért hamarosan egész tömeg verődött össze a helyszínen, és megjelentek ott a hatóság képviselői is.

ancient-ufo01

Az UFO nagy golyóhoz hasonlított, megnyílt rajta egy „ajtó” és egy nagyon is idegenes öltözetű, de kétségkívül ember lépett ki belőle. A tömeg láttán megijedt és egy közeli berekbe rohant.

Pár pillanattal később az objektum hatalmas dörejjel felrobbant, a detonáció a környéken jelentős károkat is okozott az épületekben. A jármű utasát a feljegyzések szerint soha nem találták meg, pedig sokáig kutattak utána.

1909. december 23-án Worchester (USA, Massachusetts állam) fölött egy ismeretlen eredetű világító tárgyat láttak. Az objektum elszállt a város fölött, majd két órával később visszatért.

Mindez több ezer szemtanú előtt játszódott le. Mivel hangot nem hallottak, hát kizárható a korabeli primitív motoros repülőgép is, amelyek különben akkor és ott még nem voltak forgalomban.

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend