Napszárnyasok – egy műhold leírása Báruk Apokalipszisében

Azok az események, amelyek i.e. 597-ben a Közel-Keleten lezajlottak (örökösödési háborúk, lázadások és háború egy akkori szuperhatalommal, nevezetesen Babilonnal), romlásba taszították Izrael népét.

Így nem csoda, hogy a Bibliában egyszerre négy prófétával is találkozunk, akik ebben az időszakban Jahve istenük nevében tevékenykedtek. Jeruzsálemben Jeremiás, Babilonban Dániel, Ezékiel és Báruk.

Ezékiel rendkívüli élményeiről Josef F. Blumrich NASA-mérnök és Hans Herbert Beier német mérnök részletes tanulmányokat készített.

Mindketten arra az eredményre jutottak, hogy az ótestamentumi próféta minden bizonnyal tanúja lehetett egy űrhajó landolásának és startolásának, amelyet aztán meglehetős részletességgel leírt kortársainak és az utókornak.

Mindenesetre elég pontosan ahhoz, hogy 2500 évvel később egy rakétamérnöknek sikerüljön rekonstruálnia az általa leírt repülő testet, és szabadalmat szereznie az űrkomp egyes részeire.

Josef F. Blumrich UFO rekonstrukciója
Josef F. Blumrich NASA-mérnök rekonstrukciója az Ezékiel leírása alapján látott UFO-ról

Báruk beszámolójában is csak úgy hemzsegnek a rejtett igazságok és a teológiailag túlzó elképzelések. Mégis mindketten, úgy Ezékiel, mint Báruk, nyilvánvalóan

egy technológiailag magas szintű kultúrával történt találkozásukat írták le: Ezékiel a Földön, Báruk az űrben.

Ki volt Báruk? Ő Jeremiás titkárának nevezte magát. I. e. 597-ben Jojachin királlyal és Jeruzsálem politikai-vallási elitjével együtt, Nebukadnezár király parancsára Babilonba deportálták.

I.e. 591-ben „Isten” kinyilatkoztatta – hasonlóan, mint ugyanabban az időben Ezékielnek – Jeruzsálem hamarosan bekövetkező, végérvényes pusztulását. Ezután Báruk Babilonban megfogalmazta értelmező kánoni írását, amelyet ma is olvashatunk a Bibliában.

Ezt követően Nebukadnezár visszaküldte Bárukot a rablott templomi kincsekkel Jeruzsálembe. Ott írta meg „apokrif apokalipszisét”, a mennyei jelenéseket, amelyek nem találhatók a Bibliában (az is lehetséges, mint sok más apokrif szöveg esetében, hogy nem Báruktól, hanem egyik kísérőjétől vagy egy egészen más személytől származik; a szöveg üzenetén és tartalmán ez mit sem változtat).

Ma két változat is létezik ebből a Báruk-apokalipszisből: egy görög és egy szír. Ezekben a tanulmányokban számunkra nagyon érdekes, technikailag interpretálható részek is találhatók. Így például Báruknál látogatást tesz egy angyal, akit ő az „erő” szóval jellemez, majd így ír tovább:

„És ő maga mellé vett és elvitt oda, ahol a menny rögzítve van, és ahol egy áramlat volt, amit senki sem bírt átlépni, még a legtávolabbi szellő sem az összes szelek közül, amelyeket Isten alkotott. És ő maga mellé vett és elvitt az első mennyig és mutatott nekem egy hatalmas óriás kaput. És így szólt hozzám: Akkor menjünk be ezen keresztül!”

Báruk nyilván egy orbitális pályán keringő űrhajón vagy űrállomáson tett látogatást ír le, amely ott a „mennyhez van erősítve”. Helyes a megfigyelése, hogy oda még a szellőnek sincs belépése. Különösen bámulatos a szöveg következő részlete:

„És lám csak, egy madár közeledett a Nap felől, mint kilenc hegy, oly hatalmas. És én így szóltam az angyalhoz: Milyen madár az? És ő így válaszolt: Ő a földkerekség őre. Ez a madár elhalad a Nap mellett, és miközben kiteríti szárnyait, felfogja annak sugarait, amelyek a tűzhöz hasonlóak. Ha ugyanis nem fogná fel azokat, nemcsak az emberi nem pusztulna ki, de semmilyen más élőlény sem maradna életben. És a madár szétterítette szárnyait és én a jobb szárnyán hatalmas betűket láttam. És ezek arany betűk voltak.”

Ma nem jelent különösebb nehézséget egy ilyen „madár” értelmezése. Hatalmas műholdak és űrállomások köröznek a Föld körül, méghozzá olyan keringési pályán, amely lehetővé teszi, hogy állandó energiaforrásokhoz jussanak: napenergia által.

Az orosz ISS-modul, a Zaria. 2500 évvel ezelőtt Báruk is hasonló látványról számolhatott be?

Erre a célra úgynevezett „napszárnyakkal” vannak ellátva, hosszú, kiterített és megtámasztott merevítőkre szerelt szolárcellákkal. Ezek begyűjtik a napsugarakat és saját energiaellátásukra hasznosítják.

A „földkerekség őrzője” talán egy műholdra vagy űrállomásra vonatkozik, amely elsősorban katonai célokat, azaz a Föld védelmét szolgálta. És a „hatalmas betűk”? A leírás elég világos. A mi műholdjainkon és űrállomásainkon is találhatók hasonló betűk: NASA vagy JPL, vagy USA, vagy USSR, vagy bármi más.

Így egyre világosabb, hogy az i.e. 590-es év körül nem csak fontos geopolitikai események játszódtak le a Közel-Keleten, hanem ezzel egyidejűleg a földönkívüli események aktivitása is világosan kimutatható.

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend