David Icke – Elmélkedés a földönkívüliekről

Úgy vélem, amíg nem válunk kellően nyitottá ahhoz, hogy elfogadjuk a földönkívüli intelligencia létezését, azzal sem lehetünk tisztában, hogy mi történik manapság körülöttünk. 

A nem földi civilizációk, a másfajta tudatosság, a tőlünk eltérő életformák más hullámhosszon vannak, amiket érzékszerveinkkel normális körülmények között nem vagyunk képesek észlelni.

Például ha Naprendszerünk valamelyik bolygóját szemléljük és puszta, életet nem hordozó planétának látjuk azt, csupán saját frekvenciánkon vagy tapasztalati dimenziónkban nézzük az égitestet a mi téridő valóságunkban.

Ha más dimenzióból tekintünk rá, lehet, hogy azon a bolygón ugyanolyan módon nyüzsög az élet, ahogy a rádió- és tévéállomásokról kiinduló sugárzások is ugyanazt a teret töltik be, amelyben testünk is tartózkodik. Nem látjuk ezeket a hullámokat és ők sem észlelik egymást, mivel különböző a hullámhosszuk.

A földönkívüli élet nem olyan nagy dolog, mint hinnénk. Ugyanaz a forrása, mint amit mi Teremtőnek vagy Istennek nevezünk, csak az evolúció más lépcsőfokán található és/vagy más hullámhosszon létezik. De lehetséges, hogy ezen teremtmények a mi időfogalmunk szerint évekkel, néha évmilliókkal járnak előttünk, már ami a technológiai szintjüket és az univerzum törvényeinek megértését illeti.

Ha valamely dolog hihetőségét vagy őrült mivoltát csak a saját tudományos eredményeink alapján ítéljük meg, s a Föld bolygó hullámhosszán gondolkodunk, sosem fogjuk megérteni, hogy valójában mi is történik velünk.

Éppen ezért kérem a szkeptikusokat, hogy legyenek nyitottak más lehetőségek iránt is. Emlékezzünk vissza, nem is olyan régen az ötlet, hogy az ember kijuthat a világűrbe, még nevetség tárgyát képezte.

Az eltérített Föld

Szerintem bolygónkat eltérítették. Olyan civilizáció vagy civilizációk képviselői művelték ezt, akik technológiailag jóval fejlettebbek nálunk, ám a szeretet és a bölcsesség tekintetében igencsak utánunk kullognak.

Mind a földönkívüli eltérítők, mind azok, akik érdeklődtek az emberiség iránt, s rendszeresen idelátogattak, évezredekkel ezelőtt tevékenykedtek.

Ők az ősi szövegekben és legendákban szereplő istenek, akik napjaink legtöbb vallása megalapítójának tekinthetők. Ha a történelmi időkbe az emberek szemtanúi voltak annak, hogy egy idegen lény landol a bolygónkon valamiféle antigravitációs szerkezettel, vagy bárkinek látomása támadt egy másik frekvencián létező teremtményről, egyértelmű volt a következtetés: az illető isten.

És elődeink pontosan erre a következtetésre jutottak. Az istenek tehát – különösen a dühös, ítélkező, harcias istenek – a negatív beállítottságú földönkívüliektől erednek.

A Figyelők

Szent Pál és az Enók nevű próféta olyan egekről beszélnek, ahová felvitték őket, ez hasonló azokhoz a történetekhez, amik az ősi indiai szent könyvekben, az eredeti szanszkrit nyelven írt Védákban is megtalálhatók. A leírások szerint bolygónk alatt és fölött egyaránt hét-hét planéta kering. Ha valakivel valami csodálatos történik, még manapság is szokás emlegetni a hetedik mennyországot.

Énók könyvében a Figyelők földönkívülinek tűnnek. A holt-tengeri tekercsek szerint Noé atyja Figyelő volt és Nabukodonozor, babiloni király, aki Kr. e. 651-604 között ült a trónon, feljegyezte, hogy meglátogatta egy Figyelő és egy szent, aki az égből ereszkedett le hozzá.

A mahájana buddhizmus irataiban szereplő dakák égben utazó lények, Padmaszambhaváról, a tibeti buddhizmus megalapítójáról az a hír járta, hogy égi szekéren hagyta el Tibetet. Hasonló módon távozott a Földről Illés próféta és a közép-amerikai istenség, Quetzalcoatl is.

A repülő diszkoszok, csónakok és égi szekerek leírása minden kontinens kultúrájában megtalálható. A mennyországot még ma is az éggel kapcsoljuk össze, hiszen ez az a hely, ahonnan az ősi idők istenei űrhajóikon megérkeztek.

Ausztrália őslakói három lényről beszélnek, akik a Dzsanggawul nevet viselték és a Vénuszról jöttek, ugyanúgy, ahogy Quetzalcoatl vagy a polinéziai istenség, Kahuna.

Ha összevetjük mindezeket, rá fogunk jönni, hogy csupán a földhözragadt elme képes tagadni a földönkívüliek történelem előtti időkben történt látogatásának valószínűségét.

David Icke

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend