David Icke – A DNS csatlakoztat minket a Mátrixhoz

2004 nyarának végén találkoztam egy barátommal, Mike Lamberttel, az angliai Wight szigetén lévő Shen klinikáról. Mike gyógyító, aki folyamatosan tágítja szakmája határait a magasabb szintű megértésre való törekvésében.

Ahogy az már lenni szokott, ez nem tette őt népszerűvé orvosi körökben, még azok közt sem, akik az úgynevezett alternatív vagy kiegészítő gyógymódok normáit igyekeznek lefektetni (kőbe vésni). Még nem láttam olyan hierarchiát, ami nem ugyanazon elvek alapján működne! Vagyis a hierarchiák fő mozgató rugója az események irányítására és a status quo megőrzésre irányuló törekvés.

Amit a hierarchia képvisel, valójában lényegtelen: a lényeg a tény, hogy maga a hierarchia megléte biztosítja az elmemásolatok létrehozását. Még a hierarchia-ellenes hierarchiák is ugyanígy tesznek – nézd meg a „radikális” és az anarchista szervezeteket – ugyanezt tükrözik. „Helyes, rend, parancs, anarchista bizottságotok eldöntötte, mik lesznek a szabályok.” Felfordul a gyomrom azt látva, hogy ez a hozzáállás az irányadó az alternatív gyógymódok terén is.

Egyébként a ‘80-as években Mike Lambert írt egy korát jócskán megelőző cikket a DNS-ről (dezoxiribonuklein-savról). Ez a test minden egyes sejtjében megtalálható genetikus könyvtár, és mindannyiunknak körülbelül százhúszmilliárd mérföldnyi van belőle.

A DNS tartalmazza fizikai jellemzőink kódjait. Valójában ennél jóval többről van szó. Több mint száztrilliószor annyi információt tárol, mint a legfejlettebb háttértárolóink. Az ismert DNS-kódok az eddig feltérképezett emberi génállomány durván 3-5 százalékát fedik le, a többi 95-97 százalékot még nem érti a hivatalos tudomány.

Mike mutatott nekem egy összegzést arról, miket írt hosszú évekkel ezelőtt, és ahogy átfutottam a papírt, két dolog is villámcsapásként ért:

1.) Az összes élőlény DNS-ében, mindegyikben, kezdve az embertől a hüllőn, a macskán, kutyán, fán, virágon, halon keresztül a rovarokig, minden sejt ugyanazokat az A, G, C és T-ként (adenin, guanin, cytosin és timin) ismert kódokat tartalmazza;

2.) A DNS egy kristályos szerkezet, valamint a frekvenciák vagy „fény” adó-vevője és erősítője.

Szent szar! – gondoltam. Ez az! Hát így csinálják – ez csatlakoztat minket a Mátrixhoz. A DNS az!

Ha ránézel egy DNS szerkezet ábrájára, akkor egy kettős spirált látsz, ami kitekerve úgy néz ki, mint egy létra habár számos kutató úgy hiszi, valaha sokkal több ága volt.

A csigalépcső a szabadkőműves jelképrendszerben a DNS-re utal, mert ez az ember irányításának kulcsa, és ugyanezt a jelképet megtalálod az ősi világ titkos misztérium-iskoláiban. Az A, C, G és T ismétlődései határozzák meg a genetikai jellemzőket, hogy hogyan néz ki a tested, milyen alakú egy egér, egy elefánt vagy egy nárcisz.

A fajok közötti DNS-különbségek messze kisebbek, mint a hasonlóságok. A DNS 90 százaléka ugyanaz az emberben és az egérben, de hatalmas párhuzamok vannak az ember és egy házi légy DNS-ében is. Ahogy egy cikk közölte a San Francisco Chronicle-ben:

„…a DNS egy egyetemleges szoftverkód. A baktériumoktól az emberig, az élet alapvető utasításai ugyanazon a nyelven íródtak.”

Ez a nyelv pedig a Mátrix nyelve.

Ha megnézel egy sokszorosan felnagyított DNS-t, úgy néz ki, mint egy kígyó, és nem véletlen, hogy az egész ősi világ egyik fő szimbóluma a dupla spirál-kígyó képe, amit ma úgy ismerünk, mint a caduceus vagy Merkúr kígyós botja. Ez az orvostudomány szimbóluma.

Caduceus

A DNS-nek, a „fizikai” forma alapjának van egyfajta hüllőszerű megjelenése, és az emberi agy legősibb részét úgy ismerjük, mint az R (H)-komplexet vagy hüllőagyat.

Amit mi „fizikainak” hiszünk, az valójában egy holografikus illúzió, és a DNS alapvető alakja, mint minden, egy frekvenciamező, egyfajta floppy-lemez vagy CD, ami a genetikai programot tartalmazza. Szükséges a számítógépes nyelven való gondolkodás ahhoz, hogy egyszerűbben megérthessük, hogyan működik az egész.

Nemzéskor látjuk ennek fizikai kifejeződését: az apa ondója egyesül az anya petesejtjével, és a baba ebből az egyesülésből jön létre. Azonban energetikai szinten – a három dimenzió hologramszerű megjelenésén túl – ez két szoftverprogram másolódása egy harmadik lemezre.

Az apa és az anya DNS-e letöltődik, az eredmény pedig a kettő elegyét tartalmazó „lemez” vagy program – a baba. Így adódnak át a genetikai jellemzők és hibák is. Egy olyan letöltés, ami számítógépes vírust vagy hibát tárol, átíródik az új „lemezre”, a „következő generációra”. A test egyetlen megtermékenyített petesejtből (programból) jön létre, ami addig másolódik újra és újra, míg a felnőtt embernek 50-100 trillió sejtje nem lesz. Minden egyes sejt ugyanazon utasítások könyvtárát tartalmazza, amiket a sejtek működésüknek megfelelően olvasnak, mint ahogy a számítógép olvas egy szoftvert.

A testszoftver olvasója az RNS vagy ribonuklein sav, ami általában egy egyedülálló fonál formájában jelenik meg. Egyszerűen szólva, a DNS olyan, mint egy lemez vagy sablon, az RNS pedig a lézer, ami leolvassa a lemezen található információt, és továbbítja a sejtek felé. Az RNS dönti el egy sejt funkcióját azáltal, hogy kiválasztja, melyik információt olvassa ki a DNS-ből, és szállítja el a sejtbe.

Kimásolja az egyik DNS adatkészletet vagy „nyelvet”, és az agysejt lesz; egy másik sorozatot választ, és májsejt lesz. Az RNS egyik része dekódolja a DNS információt, a másik eldönti, hogy melyik információt kell dekódolni. Az RNS teljes megértésétől – hogyan működik, és mi hozza dekódolási döntéseit – még messze áll a hivatalos tudomány. Azonban itt van még egy lényeges kulcs a valóság teremtéséhez. Ezeket az RNS döntéseket meghozhatja a Mátrix a DNS útján, vagy előidézheti a Tudatosság (annak egyéni aspektusa, a lélek révén), ami hatálytalanítja a testprogramot.

E döntéseket befolyásolják még mentális és érzelmi hatások, mint a stressz és az érzelmi megrázkódtatások, törések, sérülések és elektromágneses valamint vegyi szennyezés, beleértve az adalékanyagokat ételeinkben és italainkban. Ezek mind megingathatják az RNS olvasási folyamatot, és fordítási hibákat okozhatnak, amelyek elváltozásokhoz vezethetnek.

E tényezők mindegyike, és még mások is, hathatnak arra, hogy az RNS hogyan olvassa le a DNS-t, és ez alapvető fontosságú mind a mentális, mind a fizikai egészség, valamint valóságérzékelésünk számára.

Ezt lényeges megérteni, mert míg a DNS tárolja az adatokat, az RNS az, aki eldönti, melyiket választja ki, és nyilvánítja meg. A számítógép lemezén ott lehetnek az adatok, de a gépkezelő dönti el, hogy a lemezen tárolt adatok melyikét hívja le, és használja fel. Az RNS a lézerolvasó, ami eldönti, melyik valóságtudatot fogjuk megtapasztalni.

Hogy hogyan olvassa az RNS a DNS-t, az eldönti fizikai és szellemi egészségünket is. Dönthet úgy, hogy kiolvas egy genetikus hibát, de úgy is, hogy figyelmen kívül hagyja. Tehát mostantól, amikor DNS-ről vagy DNS hálózatról beszélek, ezekbe a kifejezésekbe beleértem az RNS működését és döntéseit, hogy mit írjon át és kommunikáljon.

Közbevetőleg, szokták mondani, hogy gyakorlat teszi a mestert, és ez igaz, mert az elme/test olyan, mint a programot olvasó számítógép. Amikor egy focista egy bizonyos képességet gyakorol újra és újra, az ennek eredményeként kialakuló adat rátöltődik a „lemezre” és később elérhető, amikor meccset játszik. Ahogy egy bizonyos helyzetben megkapja a labdát, a „számítógép” a letöltött adatnak megfelelően fog reagálni. Gyakorolj jól, és jól fogsz teljesíteni, és vica-versa.

Amikor Jaymie fiamat edzem, mint kapust, mindig azt mondom, hogy úgy gyakorolj, ahogy a meccsen szeretnél játszani, mert a számítógép nem tesz különbséget gyakorlás és meccs között – egyszerűen csak reagál az ingerre, mint ahogy azt rögzítette egy adott helyzetre. Ugyanez a helyzet minden kifejlesztendő készségre, bár függetlenül attól, hogy mennyit gyakorol, némelyeknek nagyobb „természetes” készsége lesz bizonyos dolgokra, mint másoknak, a kiindulásként „örökölt” alap program miatt.

Ami leginkább megrázott Mike Lambert cikkében, az a DNS és az információ vétele és adása közti összefüggés volt. A DNS – mutatott rá – egy kristály, ami fényenergiát bocsát ki fotonok formájában, oly mértékben, hogy néhányan „ultra gyenge lézerhez” hasonlítják (ugyanígy az RNS-t). Az élenjáró tudományos kutatás kezdi megérteni, hogy a DNS egy tökéletes antenna/adó. Egy internet cikkben olvastam:

„E gigantikus molekula jellegzetes alakja következtében – egy felcsavart dupla spirál –a DNS ideális elektromágneses antennát képvisel. Egyfelől hosszúkás, és így egy lap antenna, ami nagyon jól felfogja az elektromos pulzusokat. Másfelől, felülről nézve, gyűrű formájú, ezért nagyon jó mágneses antenna.”

E vevő/adó révén kapcsolódunk a Mátrixhoz. Két éve beszélek és írok arról, hogy valóságunk olyan, mint egy holografikus Internet. Testeink olyanok, mint a világhálóba kötött számítógépek. A számítógép képes átutazni az Internetnek hívott kollektív valóságon, meglátogatni híroldalakat, sport oldalakat, környezeti oldalakat, pornó oldalakat, bármit.

Képes arra is, hogy más számítógépekkel kommunikáljon a Hálón keresztül, elektromos levelek és hálózatba kapcsolódás révén, amikor a számítógépek összekapcsolódnak, és együtt dolgoznak. A világ összes Internethez kapcsolt számítógépe ugyanazon kollektív valóságon osztozik, ugyanazon a Mátrixon. Az emberi lények szintén osztoznak egy kollektív valóságon, és szörfölhetünk holografikus országok, emberek és érdekességek illuzórikus hálóin.

mátrix

Követhetjük az eseményeket (hír oldalak), sportolhatunk (sport oldalak), dolgozhatunk környezetvédő csoportoknak (környezeti oldalak), vagy igyekezhetünk megkúrni minden férfit és nőt, akit csak kedvünk tartja (pornó oldalak). Az alapelv pontosan ugyanaz. Kollektív „fizikai” valóságunk
egy hasonló holografikus Internet, és testeink biológiai számítógépek. Azt értjük, hogy a Világhálót telefonvonalak és kábel hálózatok alkotják, de meg akartuk tudni, hogyan jön létre a kollektív valóságunk. Amikor olvastam a cikket, hogy a DNS egy kristály kommunikátor és lézer típusú fény adó-vevő, megkaptam a választ. Lehullt a lepel a Mátrixról.

E felismerés kibontakozásával intuíciók árasztották el elmémet. A DNS gyakorlatilag a számítógép terminál, amelyen keresztül rákapcsolódunk a Mátrixra, és amelyen keresztül az belénk táplálja kollektív valóságát – a minket rabszolgaságban tartó illúziót. Einstein mondta:

„A valóság illúzió, jóllehet egy igen szívós fajta.”

A folytonos rész a virtuális-valóság játék, amit a Mátrix szuper-hologram sugároz a test hologramnak a DNS-en keresztül. Az RNS aztán eldönti, melyik programot olvassa ki és nyilvánítsa meg, mint „valóságot”.

E döntést programozás, mentális és érzelmi állapot és a hitrendszer kombinációja alapján hozza meg, amihez az ébredezőknél hozzájön még a tudatosság is. Régóta mondom, hogy a legtöbb ember gondolatait, válaszait, reakcióit testük genetikai sajátosságai irányítják, a szüleinktől és genetikai vérvonalunktól örökölt szoftver program.

Úgy láttam a testet, mint egy kapálódzó lovat, amit tudatosságunknak meg kell fékeznie és békítenie, azáltal, hogy kifejezi saját valóságát a test, vagy „ló” genetikusan örökölt vagy a társadalom által belé programozott valóságát fölülírva. Éreztem, hogy a „ló” (DNS) irányítja tetteit és reakcióit, és nem a „lovas” (a tudatosság, aki a test révén tapasztalja meg ezt a világot).

ló

Ilyen emberekben, egy örökölt genetikai sajátosság, mint az alkoholizmus, megismétlődik saját tapasztalatukban, míg azok, akiknél a tudatosság erőteljesebb, mint a DNS programozása, képesek lehetnek hatálytalanítani és elkerülni a megismétlést (az RNS eldönti, hogy másképp olvassa ki a programot az alkoholista szülőtől kapott DNS-ből).

A DNS/RNS olyan, mint a kapott adatokra reagáló számítógép. Ezek az adatok jöhetnek a Mátrixból, a tudatunkból, vagy egyéb programokra ható programokból.

Az utóbbiba beletartozik a mód, ahogyan az emberi társadalmat manipulálják, hogy hamis valósággal programozzák az embereket. Elmeséltem a Mesék az időhurokból című könyvemben, hogy hogyan sétáltam egy megváltozott tudatállapotban az egyetlen másik alkalommal, amikor kipróbáltam pszichoaktív szert, ez esetben a „varázsgombát”.

Egy hang beszélt hozzám megint, ahogy ráakadtam egy utcán parkoló lószállító kocsira, mellette egy ló és egy lovas. A hang azt mondta, hogy a ló és lovasa analógia – test és tudatosság – helytálló. Képzeld el – mondta –, hogy a „belépő” tudatosságnak meg kell birkóznia a DNS-ünkben hordozott összes öröklött programmal, hittel és valóságról szóló feltételezéssel.

Azt mondta:

„csodálkozol még, hogy miért olyan könnyű manipulálni az embereket, amikor azt a genetikus programot öröklik indulásként?”

A legtöbb ember oly sok energiát áldoz, hogy megbirkózzék DNS-e öröklött válaszaival, reakcióival, vágyaival és kívánságaival, hogy kevés energiája marad, hogy felnézzen és túllásson az illúzión.

David Icke

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend