Chi – Az Univerzum aktiváló energiája

Talán a legalapvetőbb és legáltalánosabb elv a taoizmusban a Chi elve.

Helyzete a kínai filozófiában Lao Ce (i.e. 604-511) és Chuang Ce (i.e.399-395) népszerű könyveiben erősödött meg, de gyökerei sokkal régebbre nyúlnak vissza.

A Chi szónak számos különböző fordítása van: energia, levegő, lélegzet, szél, életlehelet, életeszencia stb.

Bár nehéz pontosan meghatározni, azt lehet rá mondani, hogy az Univerzum aktiváló energiája.

A Chi összesűrűsödik és szétszóródik a negatív és a pozitív energiák (Yin és Yang) változó és kölcsönös körforgásában, sokféleképpen, sokféle formában és alakban anyagiasul.

Nem lehet létrehozni, sem elpusztítani, ehelyett a Chi átalakítja magát és új megjelenési formákat talál. így valójában minden létállapot a Chi átmeneti manifesztációja, főleg a fizikai létformák.

A Chi az Univerzum minden mozgásának forrása. A csillagok és a bolygók mozgása, a Nap sugárzása és gondolataink, érzelmeink mintái mind a Chi következményei. Úgy tartják, hogy az életerőnk és minden élőlény életet adó forrása.

A Chi emellett össze is köt dolgokat. Összetartja testünket, hogy sejtjei ne váljanak szét, ne szóródjanak szét a térben. Amikor az emberi test elveszti az élet lélegzetét, az eredeti energia (életerő) elhagyja őt, így megindul a test szétesése.

A Chi tartja a szerveket, a mirigyeket, a vérereket és egyéb testrészeket a helyükön. Ha a test Chíje legyengül, a szervek meglazulhatnak, emiatt elhagyhatják eredeti helyüket, így alulműködés és betegség alakulhat ki.

A Chi melegíti a testet; a testhőmérséklet bármilyen változása jelzi az energiaáramlás erejét. Az emlősök esetében a meleg az „élet jele”, azt jelzi, hogy a Chi jelen van.

A Chi, amely az eget és a földet létrehozza, lényegében ugyanaz a Chi, ami az élőlényeket is formálja. Ezt Zhang Tzai (i.sz. 1020-1077) kínai filozófus a következőképpen írta le:

„A Wu Chi (A Nagy Üresség) Chíből áll. A Chi összesűrűsödik, hogy létrejöjjön a dolgok sokasága. A dolgok szükségszerűen szétválnak és visszatérnek a Wu Chíbe. Amikor a Chi összesűrűsödik, láthatóvá válik és megjelennek a fizikai formák. Szétszóródásában és összesűrűsödésében is mindennek a lényege. Minden Chi összesűrűsödés, minden halál szét-szóródás. A születés nem nyereség, a halál nem veszteség… Összesűrűsödve a Chi élőlénnyé válik, szétszóródva pedig a változások alapja lesz.”

A Bibliában a Teremtések Könyve azt mondja, hogy Isten az Embert saját képmására teremtette. Hasonlóan, a kínai filozófia szerintaz ember az Univerzum mikrokozmosza, így a Chi átfolyik az Univerzumon és átfolyik az emberen is.

Ha tanulmányozzuk a Chínk működését, megérthetjük az Univerzum működését is. A taoista Belső Alkímiában a spirituális felfedezéseket a saját testünk és szellemünk feltárásával kezdjük.

A taoista Belső Alkímia végső célja, hogy egyesítsük a sejtjeinket a Kozmikus (Felsőbb Én) Energiájával és így azok az Univerzum kozmikus sejtjeivé váljanak.

A Chi más kultúrákban

A Chi elve nem csak a kínaiaknál található meg. A világ majdnem minden kultúrájában létezik szó, amely kifejezi ezt a dolgot. Dr. JohnMann és Larry Short, a Test fénye c. könyv szerzői 49 kultúrát vizsgáltak meg és találták meg bennük a Chi elméletét ilyen vagy olyan formában.

Héberül ez a szó a Ruach, ami meg is jelenik a Teremtések Könyvének első fejezetében:

„Kezdetben Isten megteremtette az Eget és a Földet. A világ alaktalan voltés üres, a mélységek felett sötétség ült; az Isteni Ruach (szellem, szél, lélegzet) a vizek felett lebegett.” Teremtések Könyve 1:1-2

A Ruach jelen volt az Univerzum keletkezésekor, még előbb, mint a fény. A szót Isten Lélegzetének vagy Isteni Leheletnek fordíthatjuk.

A japán kifejezés, a Ki kiterjeszti a Chi jelentését, magában foglalva a kínai Yi, szándék fogalmát, ezzel jelezve, hogy tudatunk, szándékunk a legerősebb hatás, ami a Chi mozgását irányítani tudja, amely nagyon fontos a meditációk során és a harcművészetekben is.

A szanszkritban a megfelelő szó a Prana, a tibeti nyelvben a Lung.

A lakota sziú indiánok szava a Neyatoncyab. A Kalahari bozótlakói a Num szót használják, ami Forrongó Energiát jelent. Az iszlámban a Chi megfelelője a Baraka.

Bár a legtöbb kultúra tudatában van a Chínek, a kínaiak nagyon részletesen kidolgozták az egész elméletet és példátlan mélységben integrálták a kultúrájukba.

A Chi a kínai orvoslás, a harcművészetek, a meditációs módszerek, a tudományok,a festészet, a kalligráfia, az építészet, a belsőépítészet, a költészet lényegi alkotóeleme.

A Chi nyugati megközelítése

A világ legtöbb kultúrájával ellentétben úgy tűnik, hogy a Chi elmélete általában hiányzik a jelenlegi nyugati orvostudományból és konzervatívabb alapokon nyugvó tudományos körökből.

Nem meglepő, hogy az életerő elvét és a gyógyítással fennálló kapcsolatait számos nyugati kutató magáévá tette, felfedezte. Franz Anton Mesmer  (1734-1815), a híres osztrák orvos volt az úttörője az energia elvével foglakozó nyugati kutatásoknak. Sok kísérletet és nyilvános demonstrációt végzett a jelenséggel kapcsolatban, amit ő „animalis magnetizmusnak” hívott.

Mesmer úgy gondolta, hogy hasznosítani tudja az egyetemes mágneses erőt és a kezével irányítani tudja azt emberek gyógyítására. Számos sikere volt, különösen a hisztéria gyógyításának terén, de a gondolatait a korabeli orvosok nem fogadták el.

Franz Anton Mesmer 

Mivel Mesmer nem tudta bizonyítani az animalis magnetizmus létezését laboratóriumi körülmények között, csalónak tekintették. Végül is a helyi orvosi intézmények elérték, hogy elhagyja Bécset.

Mesmer hasonló magatartással találkozott Párizsban is, ahol a párizsi orvosi közösség létrehozott egy bizottságot a munkáinak felülvizsgálatára. A bizottság elismerte, hogy Mesmer elképzelései működnek, de az animalis magnetizmussal kapcsolatos magyarázatait elutasították és úgy döntöttek, hogy nem kapcsolják semmilyen létező tudományos elvhez. A módszer végül is a mesmerizmus nevet kapta, később hipnózisként lett ismert.

Nem is olyan régen Wilhelm Reich, Sigmund Freud egy korai tanítványa érdeklődni kezdett egy bizonyos „orgon” után, amely az eredeti kozmikus energia (a Chi) egy formája, amelyet ő a sze*uális energiával hozott kapcsolatba. Rengeteget bírálatot kapott, a nézetei miatt számos klinikai sikere ellenére üldözték.

A U.S Food and Drug Administration (FDA, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyezési Hivatal) megnyert ellene egy nyilvánvalóan igazságtalan pert, amelyben megtiltották neki, hogy az orgon-gyűjtő készülékét árulja, azon az alapon, hogy az orgon létezését nem tudta bizonyítani.

Reich visszautasította a végzést és nem ment el a tárgyalásra sem, ahol megvédhette volna tudományos álláspontját. Mivel nem jelent meg a tárgyaláson, bíróság elé állították és két év börtönbüntetésre ítélték. Végül a lewisburgi börtönben halt meg 1957-ben.

Wilhelm Reich

A nyugati hozzáállás akkor változott meg, amikor Nixon elnök felújította Kínával a diplomáciai kapcsolatokat 1972-ben. Ekkor történt, hogy Pekingben kínai orvosok sürgős műtétet hajtottak végre James Restonon, a New York Times pekingi tudósítóján és az altatáshoz csak akupunktúrát használtak.

Azóta is számos Kínába látogató orvos találkozott hasonló esetekkel. Végül is a nyugati orvostudomány kénytelen volt elismerni, hogy a kínai orvosok gyakorlatban tudják használni a Chít az emberi test gyógyítására.

Néhány éven belül aztán jó néhány kínai orvosi iskolát alapítottak az Egyesült Államokban és Európában és most már a legtöbb nyugati városban működik akupunktúrás kezelést használó orvos vagy természetgyógyász.

Mivel a Chi elve nem határolható be a mai nyugati tudományok egyetlen területére sem, a nyugati ember nehezen érti meg. Nehezen sorolható be akár a fizika, akár a villamosság, akár a biokémia, akár az orvostudomány vagy a pszichológia területére, mégis mindegyikhez tisztán kapcsolódik.

A Chi és az öngyógyítás

A taoista szempontok szerint az egészség és a gyógyulási képesség a test Chíjének mennyiségétől és minőségétől függ. Az akupunktúra, az akupresszúra, a gyógynövényes gyógyítás és egyéb más gyógymódok közvetlenül a belső energia kiegyensúlyozására épülnek.

A Chi a közvetlen oka a legtöbb testi jelenségnek. Például a vese Chi-hiánya olyan fizikai és pszichológiai betegségeknek az oka, mint az idegesség, sze*uális gátlások, impotencia. (Mind a Chi-többlet, mind a Chi-hiánybetegséget okozhat.) A gyakorlatok feltöltik az izmokat a test energiáival, így megnövekszik a Chi-befogadó képességünk.

A taoisták felfedezték, hogy a fő energiapályák megnyitása hatékonyabbá teszi a Chi áramlását, felerősítve azt a kívülről nyert energiákkal. Az állítják, hogy a meditáció, a normális étrend és a gyakorlás nagyon fontos az ember életében és spirituális fejlődésében.

A legtöbb betegség és fájdalom a Chi akadályoztatásából ered, ami gátolja az elektronáramlást a test fő energiapályáiban. Ha feloldjuk ezeket az elzáródásokat és növeljük a Chi áramlását, ez gyakran elég nekünk ahhoz, hogy meggyógyítsuk magunkat és ne szoruljunk orvosi kezelésre.

Ha a Chít használjuk gyógyításra, az valójában nem más, mint „tű-nélküli” akupunktúra. Ha a belső érzékünket használvaa Chít a Mikrokozmikus Pályán keringetjük, tiszta és nyitott csatornát hozunk létre, így belső egészségünk fenn tudja tartani magát.

A gyakorlással nem csak az elzáródásokat távolítjuk el és a Chi áramlását növeljük meg, hanem a külső forrásokból is több Chít tudunk nyerni. A külső Chi, amely a Földből, a Napból és a csillagokból árad, átalakítható és finomítható, hogy növelje az életerőt az öngyógyítás és a spirituális fejlődés érdekében.

A Mikrokozmikus Pálya központjai többletenergiát kapnak ezekből a forrásokból, ahogy a szervekből és mirigyekből is. Ennek az energiának a keringése a test gyenge pontjait táplálja és kiegyensúlyozza a Chít az egész testben, így csökken a gyógyító beavatkozások igénye. A belső munka a gyógyítás és a betegségmegelőzés legjobb formája.

A mai idők taoista mesterei látják az energiahiányt, ami az emberek betegségeit okozza. Azt is tudják, hogy milyen nehéz megtanítani az öngyógyítást, főleg a nagyon beteg emberek esetében.

Mégis, felismerték, hogy sokkal jobb megpróbálni az öngyógyítást elsajátíttatni, mint azt megengedni, hogy a betegek függővé váljanak a gyógyítóiktól. Persze adódhat úgy, hogy ezek a technikák meghaladják valaki képességeit, ezért kifejlesztettek többféle Chi meditációt, Belső Alkímiai gyakorlatot, az akupunktúrát, amelyek a tudat erejét, bizonyos Chi Kung gyakorlatokat és tűket használnak, hogy megnyissák a betegségeket és fájdalmat okozó blokkokat.

A belső Chi két fajtája: Az öröklött és a szerzett

Bár a Chínek sokféle fajtája van, ezek alapvetően két fő kategóriába sorolhatók: az Öröklött Chi és a Szerzett Chi.

Az Öröklött Chi az a Chi, ami velünk van a fogamzástól a halálunkig. Táplál minket az anyaméhben és életerőnk alapja, amíg csak meg nem halunk. A kínaiak Ég Előtti Erőnek, Korai Égi Erőnek, Születés Előtti Lélegzetnek vagy Születés Előtti Energiának nevezik.

A Szerzett Chi körébe tartozik az összes olyan energia, amelyet a születés után veszünk magunkhoz. A kínaiak ezt a típust Ég Utáni Lélegzetnek, Későbbi Égi Erőnek, Születés Utáni Chínek vagy Születés Utáni Energiának hívják. (Azt fontos megértenünk, hogy mindezek a színes kifejezések ugyanannak a kínai kifejezésnek a különböző fordításai.)

Az effajta Chi elsődleges forrása az étel, amit elfogyasztunk, a víz, amit megiszunk és a levegő, amit belélegzünk. Ráadásul, tudunk róla vagy sem, folyamatosan kapunk energiát a Három Forrástól: Az Egyetemes vagy Égi Energiát, A Felsőbb Én Energiáját, más néven Kozmikus Energiát illetve a Földenergiát. Számos taoista gyakorlat tanítja, hogyan hangolódjunk jobban rájuk, hogyan fogadjuk be könnyebben és használjuk fel a Három Forrás energiáit.

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend