Billy Meier és a plejádiak

A svájci Hinwilben élő Billy Meier különös ember volt. A hetvenes évek óta élt itt családjával. Feleségével, a görög származású Kaliopeval és három gyermekével.

A középiskolát végzett Billy Meier 1965-ben Indiából Törökországon keresztül hazafelé tartott Svájcba, amikor egy buszbaleset során megsérült és bal karját könyöktől lefelé amputálni kellett.

A baleset után egy ideig éjjeliőrként dolgozott, de aztán elbocsátották, így csupán a havi 700 frank baleseti járadékból éldegélt családjával. Tyúkokat is tenyésztett, a tojásokat felesége eladogatta a szomszédoknak, így valamivel kiegészült a családi kassza.

Szomszédai szerint Billy Meier gyakran beszélt Mózesről és más bibliai alakokról. Megvoltak a saját elképzelései és csak azokban hitt, ezért többen csendes őrültnek tartották.

Billy Meier rejtélyes motoros kirándulásai

1975. január 28-a délutánján Meier felült a motorjára és elindult a műút felé, majd onnan lekanyarodott az erdőbe. Néhány óra múlva visszatért, ám senkinek nem mondta el merre járt. Egy pár nap múlva a szomszédok ismét látták, ahogy elhajt a motorkerékpárjával.

Billy Meier családja
Billy Meier és családja 1975-ben

A svájciak figyelmes, kíváncsi emberek, ezért gyanússá váltak számukra Billy Meier ismétlődő motoros kirándulásai. Felesége sem nézte jó szemmel a dolgot, újra és újra el kellett mennie – mentegetőzött később a szomszédok előtt.

„Öt percre hazajött, megivott egy csésze kávét és újra eltűnt otthonról. Ez néha már éjszaka is előfordult. Békésen aludtunk az ágyban, a gyerekek is elcsendesedtek, amikor egyszer csak felpattant, magára kapkodta a ruháit és elment hazulról.” – mesélte Kaliope.

Billy Meier távollétei egyre gyakoribbak lettek és volt olyan hét amikor már hetente ötször motorozott az erdőbe. Két hónap telhetett el amikor Meier hazatérve néhány fényképet mutatott a feleségének: — Mit szólsz ezekhez? — kérdezte az asszonyt, aki csak bámulta a képeket, majd dühösen ráförmedt férjére, hogy ilyesmire pazarolja a pénzt, amikor a megélhetésre is alig jut belőle.

Kaliope olyasvalamit látott a képeken, ami megdöbbentette, sőt kissé meg is ijesztette. A felvételeken UFO-k látszottak és nem akarta elhinni, hogy ezek léteznek!

A férfi röviddel ezután elmesélte néhány barátjának, hogy miért is látogat olyan gyakran az erdőbe. Azt állította, hogy a Plejádokról való földönkívüli lények telepatikus kapcsolatba léptek vele.

Állítólag még azt is ők ajánlották, hogy Hinwilben telepedjen le, mert hét méter magas, ezüst színű űrhajójukkal a közelben fognak leszállni, hogy személyesen is találkozzanak vele.

Billy Meier és Semjase

Billy Meier legtöbbször egy Semjase nevű, nőnemű plejádlakóval találkozott, állítólag azért, mert a nők kevésbé félelmetesek a földiek számára, mint a plejádi férfiak.

A találkozások során Semjase megengedte, hogy Meier lefényképezze a landoló, illetve a felemelkedő űrhajójukat. Részletes jegyzeteket készített minden kapcsolatfelvételről, amelyek terjedelme 1976 őszére már meghaladta a 800 oldalt!

Semjase
Semjase

Természetesen a svájci farmer különös története hamar eljutott a médiához. Számos UFO-s lap kezdett foglalkozni Billy Meier történeteivel és fényképeivel és így nem csoda, hogy svájci lakóhelyére valóságos zarándoklás indult.

Rengetegen szerettek volna megismerkedni azzal a férfival, aki közvetlen kapcsolatban áll az idegenekkel. A szomszédok nem győztek ámulni a ház előtt kígyózó hosszú sorokon…

De hogyan is zajlottak le ezek a találkozások a farmer és a földönkívüliek között? Meier elmondása szerint először feltűnt az ezüstös űrhajó és mintegy száz méter magasságban lebegve várt, amíg ő megérkezett a helyszínre, közvetlenül az UFO alá.

Az idegenek ekkor kikapcsolták a jármű mágneses mezőit és a hajó alatt álló Billyt valami láthatatlan erő felemelte az űrhajó belsejébe. A mintegy 5 másodpercig tartó liftezés alatt Billy Meier tisztán láthatta az alatta elterülő tájat.

Előfordult az is, hogy Semjase szállt alá a magasból ezen a különös gravitációs liften keresztül, de akadt egy harmadik, igen veszélyes eljárás is, amikor a földi embert dematerializálták és így teleportálták át az UFO belsejébe.

Érdekes, hogy ez eltérítések vizsgálatának folyamán az UFO-kutatók már felhívták erre a két módszerre a közvélemény figyelmét, de ezeknek a kutatásoknak az eredményei Meier korában még nem voltak ismertek a nyilvánosság előtt.

Billy Meier idősen
Billy Meier napjainkban

Az első ilyen irányú vizsgálatokra csak a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek közepén került sor. Meier egyébként teleportik-nak nevezte el ezt a módszert, ami — elmondása szerint — csak akkor volt megvalósítható ha a feje és a szíve tiszta volt.

Az is előfordult, hogy Meier éppen a szobájában tartózkodott, amikor a plejádiak úgymond lebontották molekuláris struktúráját és a hajó fedélzetére repítették, ahol rematerializálták, majd néhány órás ott tartózkodás után a folyamat visszafelé újra lejátszódott és ismét a szobájában találhatta magát.

Mindezek a motívumok ugyancsak rendkívüli módon emlékeztetnek a nyolcvanas években elterjedt hálószobai eltérítésekben szereplő beszámolókra, amelyek szintén nem léteztek még 1975-1976-ban.

Miért pont Billy Meier?

Többen megkérdezték Billy Meiert, miért éppen őt, egy rokkant, munkanélküli farmert és miért nem egy diplomás tudóst választottak ki a földönkívüliek arra, hogy kapcsolatba lépjenek vele.

A farmer elmondta, hogy már nem első esetben látott UFO-t. Először öt és fél éves korában, 1942-ben látott földönkívüli űrhajót.

Billy Meier gyerekként
A gyermek Billy Meier

„Nyár volt, apámmal együtt kint voltunk a kertben, amikor megláttam egy repülő hajót, ami csöppet sem tűnt idegennek számomra. A mi világunkban valóban különös jelenség volt, de úgy éreztem, nekem valahonnan ismerős. Az égből ereszkedett alá, súrolta a templomtornyot, majd hirtelen balra kanyarodott. A sebessége rendkívül nagy volt…”

Az UFO hatalmas diszkoszra emlékeztette a gyermeket. Az objektum hangtalanul száguldott az égen és alig fél perc múlva eltűnt. Papa, mi volt ez? — kérdezte a kis Billy megdöbbent édesapjától. Valószínűleg Hitler titkos fegyvere lehetett — válaszolta az apja, de a kisfiú nem hitte el, hogy földi valamiről van szó és ezért továbbra is figyelmesen fürkészte az eget.

Néhány hónap elteltével különös hangokat hallott a fejében, de senkinek sem merte elmondani mert félt, hogy bolondnak nézik. Végül összeszedte a bátorságát és bekopogott a helybeli protestáns lelkészhez, Parson Zimmermannhoz, akiről az a hír járta, hogy misztikus dolgokkal foglalkozik. A lelkész meghallgatta a gyereket és egyáltalán nem nevette ki.

Elmesélte, hogy ő is látott már ilyen repülő tárgyakat és azt tanácsolta a kis Billynek, hogy próbálja meg megtanulni a telepátiát, így talán választ kaphat azoktól a kérdéseire.

Sfath
Sfath

Ezt követően amikor meghallotta a hangokat a fejében, megpróbált koncentrálni és számos kérdést intézet hozzájuk. Az első válasz, egy kedves, megnyugtató nevetés volt… A későbbiekben a hang már megnevezte magát, Sfathnak hívták és telepatikusan tanítgatta a fiúcskát.

1944 nyarán egy rétre hívta és közölte vele, hogy ott ő is meg fog jelenni. A kis Billy odasietett és várakozott. Egyszer csak valami fémes objektum közeledett felé, ami olyan volt mint egy óriási gyöngyszem.

Az UFO leszállt a rétre, kinyílt az ajtaja és egy rámpa csusszant le a földre. A gyerek beszállt az űrhajóba ahol találkozott Sfathtal. A földönkívüli öreg embernek látszott, s jó pár órát beszélgetett Billyvel, azután visszavitte a rétre. Közölte vele, hogy csak néhány évtized elteltével tudhatja meg, mik is vele a földönkívüliek szándéka.

Az eltelt évek alatt Billy Meier szorgalmasan képezte magát és várta az újabb találkozást, ami végül is létrejött.

A plejádiak

Semjase elmondta neki, hogy a plejádi civilizáció több ezer éves, ám nem ott keletkezett, született meg, hanem az általunk Lyra csillagképnek nevezett térségben.

A plejádlakók egyik csillagközi útjuk során fedezték fel a Földet. Az akkori korai életformák evolúciója hasonlatos volt az övékhez és a légkör is megfelelő volt számukra, mégsem akartak letelepedni, mert ezzel megzavarták volna a földi élet önálló fejlődését.

Semjase és Billy Meier találkozása
Illusztráció Billy Meier és Semjase találkozásáról

Ám mégis voltak közöttük olyanok akik itt maradtak, de nem avatkoztak be az ember fejlődésébe. Később a plejádiak úgy érezték, vissza kell térniük a Földre, ahol a békés Lyra-lakók leszármazottai már az emberek között éltek. Küldetésük- során a plejádiak több földi emberrel is kapcsolatot teremtettek, de, a kiválasztottak nem bizonyultak megfelelőnek.

Vagy azért mert hiányzott belőlük a tudásvágy, vagy azért mert egyszerűen megijedtek és mélyen hallgattak a kapcsolatfelvétel tényéről.

„A múltban szemtanúi voltunk annak, hogy számos ember képtelen elfogadni az igazságot, sőt, meg is rémül tőle. Azt állították, hogy bolondnak fogják nézni őket, vagy a többiek összeesküsznek ellenük, hogy bebizonyítsák„ minden szavuk hazugság. Ez pedig nem szolgálta volna békés küldetésünket. Többször felajánlottuk nekik, hogy lefényképezhetik űrhajónkat, de nem éltek a lehetőséggel. Most neked is engedélyezzük és a jövőben még több dolgot is fogsz kapni tőlünk.” – mondta Semjase Meiernek.

A plejádi űrhajók megörökítése tehát Billy Meier küldetésének része volt. A képek bebizonyították, hogy a plejádlakók valóban léteznek. Ez volt az első szükséges lépés ahhoz, hogy a földi ember rádöbbenjen: valójában a galaktikus társadalmak hálózatának tagjai közé tartozik. A plejádiak csak egy faj a kozmoszban élő milliónyi élőlény közül, akik szabadon utazgatnak az űrben. Ezzel kezdetét vette Meier hónapokon át tartó kapcsolata a plejádi civilizáció képviselőivel.

(Néhány Billy Meier által készített fotó)

Billy Meier által fotózott ufo

Billy Meier egyik UFO-fotója

Billy Meier UFO-fotója

Az 1970-es évek végén az UFO-kkal foglalkozó lapok már mind egyetlen esettel voltak tele. A svájci Billy Meier ugyanis nem kevesebbet állított, mint hogy kapcsolatba lépett a Lyra csillagképből érkezett idegenek egy csoportjával…

Meier a kijelentéseit fényképekkel és filmekkel bizonyította, amelyek hitelességét később erősen megkérdőjelezték, sőt egyesekről meg is állapították, hogy hamisítványok. Mindazonáltal mégsem sikerült kitalációnak nyilvánítani a történetét, mert számos olyan felvétel is létezett, amely valódi UFO-kat ábrázolt. Az pedig, amit Meier a földönkívüliektől megtudott, egyes részleteiben alátámasztást nyert az UFO-kutatás későbbi eredményei között.

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend