Az ideális kormányzat a védikus felfogás szerint

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

Ezotéria

A védikus korban olyan királyok éltek, akik híresek voltak bölcsességükről és igazságos kormányzásukról.  

Kormányozni azt jelenti, hogy bepillantást kaphatunk abba is, hogyan törődnek a hatóságok a társadalom tagjainak kívánságaival és hogyan törődnek önmagukkal.

Egy ország ideális irányítása nem azt jelenti, hogy csupán azzal foglaljuk le magunkat, hogy a folyamatosan felmerülő problémákat megoldjuk, hanem hogy olyan hatékonyan működjön kormányzásunk, hogy nem merülnek fel sorozatos problémák.

Amikor úgy döntünk, hogy a polgáraink jólléte lesz a kiinduló pontunk, ahelyett, hogy önérdeket vagy más politikai stratégiát veszünk alapul, akkor a kormányzás fejlődni fog:

MibőlMivé
kiszolgáltatottautonóm
hatalom a legmagasabb célszolgálat a legmagasabb cél
probléma irányította megközelítésúj lehetőségek megteremtése
tendencia a kockázat nem vállalásrakihívások keresése
politikai szemléletemberoldalú megközelítés
vágy az ellenfelek leküzdésérevágy a támogatók elnyerésére
gazdasági érdekek első helyenmindenki jól-léte orientáció
főleg intellektuális megközelítéshangsúly a Felső Én-en
szabályok és eljárásrendek alkotásaa saját kreativitás támogatása
kemény munkapihenés

Egy ország harmonikus működését és jóllétét meghatározza polgárainak kollektív tudati minősége.

A kormány nem több, mint ártatlan tükre annak, ami a társadalomban játszódik. Ennek értelmében nem fair kizárólag a kormányt hibáztatni minden rosszért, ami az országban történik. 

Amikor elégedetlenség uralkodik egy országban, az kifejeződik a kormányzat minőségében. Amikor a polgárok harmonikusak és kreatívak, akkor ez visszatükröződik az igazgatásban is.

Nem egy kormány- vagy országvezető lenne visszahívható a működés ezen természetes alapelve alapján.

Maharishi véleménye egyértelmű volt ezen a ponton: minden döntés, amit a kormányzat hoz, ártatlan kifejeződése az ország polgárainak kollektív tudatának.  

A védikus bölcsesség annak ismerete, hogy hogyan irányítják és támogatják az evolúció törvényei az egész teremtést, fontos eszköze lehet egy kormánynak és társadalomnak abban, hogy megelőzze és kivédje a problémákat és a hibákat.

A természet megtanítja nekünk, hogy az Univerzum legfelsőbb irányítója, a teremtő intelligencia a tiszta tudati mező szintjéről irányítja a teremtést. Ez a minimális cselekvés területe: nyilvánvalóan igaz ránk is, ami az Univerzumra, hogy többet érünk el, ha kevesebbet csinálunk.

A Rámáyanaban ezt jól illusztrálja Rāma kormányzása, aki miközben uralkodik, nem tesz egyebet,

mint egységben marad a Felső Énnel.

Ez a recept a Rám Raj tökéletes kormányzásához is: a tökéletes egyensúly fenntartása a pihenés és cselekvés között, mert ez spontán módon támogatja mindenki és minden evolúcióját.  

Ráma igazságos uralkodása, amit Rám Rájnak hívnak, a következő képen jelenítődik meg a Rámcharittmanas, Uttara Kanda XX.1-ben:  

Ráma egész birodalmában nem volt senki, aki szenvedett volna, akár fizikai fájdalomtól, akár boldogtalanságtól vagy rossz körülményei miatt. Mindenki szerette a szomszédját és elégedett volt az élethelyzetével, amely születésünktől elrendeltetett, a szentírás előírásainak és a legmagasabb erkölcsi normáknak megfelelően.

Az élet négy alapeleme – dharma, artha, kama, moksha – az egész társadalomban megszilárdult, senki nem vetemedett bűn elkövetésére. 

Minden férfi és nő hű volt Rámához, élvezték annak áldásait. Nem volt idő előtti halál, mindenki egészséges volt. Senki nem szenvedett szegénységtől vagy ismerte az aggodalmat vagy szenvedett stressztől, senki nem volt közömbös, vagy boldogtalan.

Minden ember kivétel nélkül jó volt, kegyes, képzett és intelligens. Mindenki becsülte szomszédja teljesítményeit, és önmaga is művelt volt és bölcs. Mindenki hálás volt Rāma önzetlen és ártatlan kor-mányzásáért.

A konklúzió

Az evolúció egyetemes törvénye, a mindenség fenntartása arra biztat minket, hogy harmóniába éljünk egymással és felismerjük, hogy mindannyian egy családhoz tartozunk.

A béke és a harmónia rögtön megjelenik, amikor minden ember és minden ország saját dharmáját követi és teljes tiszteletben tartja a másikét. Ez természetes módon megtörténik, amikor átadjuk magunkat az igazi Én vezetésének. 

Mert a világon mégis csak minden az Isteni Terv része, és ebben rejlik az emberiség lehetséges üdvözülése és életünk a Földön. Ez az Isteni Terv kétségkívül már egy ideje készen áll, amely praktikus és hatékony programot is tartalmaz, amely véget vethet az önös politikai, gazdasági, vallási hatalmaknak, akik már régóta uralják a világot.

Az első kihívást, amivel szembe kell néznünk, azt magunk hirdettük ki többféle formában, de határozottan nem szabad elmerülnünk a reményvesztettségünkben. Különösen egyéni szinten sokat tehetünk a világ békéjéért és harmóniájáért.

A saját belső fejlődésünkön dolgozva egyénileg és csoportosan is feltölthetjük a társadalom kollektív erejét harmóniával és szeretettel és táplálhatjuk azt pozitív energiával.

Amikor csoportmeditációra vagy satsangra jövünk össze, akkor kollektív spirituális energia generálódik, amely eközben kisugárzik a világra. Ezek a megjelölt csatornák az Isteni Terv végrehajtására és a mennynek megteremtésére itt a Földön.

OM Shantih Shantih Shantih 

Mindenki éljen békében 

Legyen minden teremtményé a béke 

Legyen békében az egész világ .

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend