Az ősi Ebla Szíria északi részén volt, kb. félúton a modern Hamath és Aleppo városoktól. Az ásatások ezen a részen a 60-as években kezdődtek meg, és a 70-es években egy sor különleges táblát találtak az ősi hely romjai között. Ezeket az írótáblácskákat Ebla Tábláknak nevezték el.

A táblákat eredetileg két professzor irányítása alatt fedezték fel, akik a Római Egyetemen tanítottak – Dr. Paolo Mattiae, és Dr. Giovanni Petinato. Az ősi Eblaite Királyságban kb. 17000 tábla került elő. Csak a királyi palotában 1977-ig 14 500 ékírásos táblát találtak, amelyek eblai nyelven sumer ékírásos jelekkel íródtak.

A táblákat élére állítva a mai könyvtárakéhoz hasonló polcrendszeren tárolták. Háromnegyedük adminisztratív szövegeket tartalmazott, de voltak közöttük sumer és eblai nyelven írt irodalmi művek is.

kiralyi-palota
A hajdani királyi palota

De van még valami, ami igencsak rejtélyessé teszi őket. Az ezeken szereplő írás az ókori Ebla két legutóbbi generációjától származott, ami azt jelenti, hogy i.e. 2300-2500 között készülhettek. Ám nem is a koruk a legérdekesebb, inkább az a tény, hogy egy komplett Biblia található meg rajtuk.

Táblákba rejtett Biblia?

Az egyik tudós igencsak meglepődött, amikor észrevette, hogy a táblákon szereplő nyelvezet, mennyire közel áll az ősi héber nyelvhez. A szókincs Eblában sajátosan szemita: az „írni” szó például k-t-b (ugyanúgy, mint a héber nyelvben), míg a „király” a „malikum” és a „férfi” az „adamu” – meglepően hasonlít a héberhez.

Ráadásul rengeteg bibliai név, melyeket nem minden más ősi közel keleti nyelvben találhatunk meg, hasonló formában szerepel a táblákon. Például az Adam, Eve, Abarama/Abraham, Bilhah, Ishmael, Esau, Mikael és David nevek mind-mind megtalálhatók rajtuk. Fontos megjegyezni, hogy a táblák nem szükségszerűen utalnak az adott emberekre, inkább azt jelzik, hogy ezeket a neveket általában az ősi időkben használták.

ebla-tablak02

Néhány ősi bibliai város az Ebla táblákon

Most már talán az sem meglepő, hogy az írótáblákon szerepel néhány ősi bibliai város neve is, és pontosan, név szerint olvasható. – például Ashtaroth, Sinai, Jeruzsálem, Hazor, Lachis, Meggido, Gaza, Joppa, Úr és Damaszkusz.

Giovanni Pettinato azt állítja, hogy utalásokat talált az ősi Szodoma és Gomora városokra is, ezért úgy gondolja, hogy a felfedezés egyenesen kapcsolódik a Teremtés könyvének 14. fejezetéhez. Egyes Biblia-hitetlenek régóta próbálják bebizonyítani, hogy Ábrahám Khédorlaomer és a mezopotámiai királyok feletti győzelme a 14. fejezetben csak kitaláció, és a „síkság öt városa” (Szodoma, Gomora, Admah, Zeboijim és Zoár), melyre a fejezet utal, csak legenda. Kiderült azonban, hogy az Ebla táblák pontosan utalnak ezekre a városokra és az egyiken pontosan ugyanabban a sorrendben vannak felsorolva, mint ahogyan a Teremtés könyvének 14. fejezetben.

A furcsa himnusz

Még különlegesebb felfedezés, a táblákon lévő „Teremtés himnusz”. Lényegében háromféle különböző verzióit fedeztek fel. Az egyiket Pettinato a következőképpen fordította le:

„Mennyország és Föld ura:
A Föld nem volt még, te teremtetted,
A nappali fény még nem létezett, te teremtetted
A reggeli fényt még nem hoztad létre”

Ez teljesen egybeesik a Biblia által leírtakkal. A Szent Könyvben ugyancsak megtaláljuk a „Mennyország és Föld ura” sort, aki a Földet a semmiből teremtette.

ebla-tablak03

Fontos tudnunk, hogy Ebla főleg pogány kultúra volt

A pogány istenek – Dagan, Baal, Ishtar – akkoriban nagyon fontosak voltak az emberek számára. Ám az igazság az, hogy ezeken a táblákon olvasható néhány történelmi részlet is, melyek részletesen le vannak írva.

Biztosan van még több felfedeznivaló az ősi eblai népekkel kapcsolatban, de az utóbbi évtizedekben a fejlődés igencsak lelassult a vallási és politikai konfliktusok miatt. Talán soha nem fogjuk megtudni biztosan, hogy honnan jöttek az eblaiak, hogyan ismerték meg a bibliai Istent, vagy miért hasonlít annyira a nyelvük a héber nyelvre.

forrás: Sz.Á. – noiportal.hu

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend