Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Az Arany Hajnal rend 1.rész

img

Az Arany Hajnal szigorúan zárt rendjét 1888-ban három brit szabadkőműves alapította: William Wynn Westcott, William Robert Woodman és Samuel Liddell MacGregor Mathers. (fenti képen)

Bár a szervezet kicsi volt (alig több mint 300 tagot számlált), olyan kiválóságok voltak köztük, mint Aleister Crowley, Aubrey Beardsley és William Butler Yeats.

A rend a tizenkilencedik század okkultista reneszánszának korszakában a legbefolyásosabb társaság volt. A nyugati világban talán a legszélesebb körű mágikus tudást birtokolták mindaddig, mígnem a belső hatalmi harcok sora 1914-ben a szakadáshoz vezetett.

A szervezet kultuszainak alapjául a londoni halottkém, William Wynn Westcott birtokába került öt, titkosított töredékekben előkerülő szabadkőműves leírása szolgált.

A töredékek mellett egy levél is volt, amely arra utasított, hogy aki további információkat akar megtudni, vegye fel a kapcsolatot a csillagok által kijelölt bölcs (Sapien Dominabitur Astris) személyével Anna Sprengel asszonyon, az L.L.L (Licht, Liebe und Leben, azaz Fény, Szerelem és Élet) közösségének, a rózsakeresztes rend egy csoportjának úrnőjén keresztül.

Ez a kétes okmány volt az alapja annak, hogy a Goldene Dimmerung (vagyis az Arany Hajnal) önálló szervezetté alakult, és a fenti iratokkal igazolta jogát arra, hogy a londoni Isis-Urania templomban, a Fitzroy Street 17. szám alatt szervezzen gyűléseket.

A “triász” legkarizmatikusabb és legexcentrikusabb tagja Samuel Liddell MacGregor Mathers volt. Hamarosan ő lett a szervezet mozgatórugója. Fáradhatatlanul igyekezett a töredékekből valami komplex metafizikai rendszert kovácsolni.

arany hajnal
Samuel Liddell MacGregor Mathers

Ősi mágikus szövegeket tanulmányozott eltökélten, míg végül egy összetett, működő tanrendszert alakított ki. ehhez sokat merített a francia okkultista, Alphonse Louis Constant (Magus Eliphas Levi) műveiből, a kabbala tanaiból, a tarot-ból, az alkimisták homályos feljegyzéseiből, a középkori keleti miszticizmusból, valamint a babiloni, az ókori görög, az egyiptomi, a hindu és a buddhista mitológiából is.

Az Arany Hajnal szigorúan hierarchikusan felépülő szervezete a megszerzett mágikus tudás függvényében tíz szintre tagolódott.

A legalsó szint a Neofitáké volt,a  legfelsőt Ipsissimusnak nevezték. A rendszert a kabbala hatására, a Szefirot tíz szintjének analógiájára alakították ki. A tagok feladata “elvégezni a nagy munkát: hatalmat szerezni saját természetünk és erőnk felett”.

Az előrehaladás a szabadkőműves-rítusok elsajátításán, és ezeknek az ókori egyiptomi istenekről elnevezett templomaikban való gyakorlásán keresztül volt lehetséges.

A szintek három rendre tagolódtak: a külső (Arany Hajnal), a második (Vörös Rózsa és Arany Kereszt) és a harmadik (Ezüst Csillag) rendre. Az alapítók a második rend vezetői voltak, míg a harmadik rendet azoknak az asztrális szinten lakozó (túlvilági) entitásoknak tartották fenn, akiknek az “irányításával” az egész szervezett működött.

A szervezetet kezdettől fogva súlyos belviszályok gyengítették. Woodman 1891-ben elhunyt, és a helyét nem töltötte be senki. A rend vezetésének jogáért a magára maradt két erős egyéniség, Mathers és Westcott között hatalmi harc alakult ki. Mathers végül Párizsba költözött, és megalapította a saját páholyát, a szervezet pedig  épphogy csak fenn tudott maradni, miután egyik legtekintélyesebb és legbefolyásosabb tagja, Annie Horniman 1896-ban megvonta támogatását.

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar