„A gabonaköröknek talán csak egyetlen céljuk van: az, hogy tanítsanak minket”

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

UFO-k és földönkívüliek

Dr. Colette Dowell 1957-ben született Ahville-ben, Észak-Karolinában. Orvosi és matematikusi diplomával is rendelkezik, az ufológusok szerint pedig egyike a világ tíz legfelkészültebb gabonakör-szakértőjének.

Dowell a gabonakörök titkát kutatva körbeutazta a világot, eredményeit pedig olyan neves paranormális jelenségekkel foglalkozó magazinok hasábjain tette közzé, mint a Nova, a Sightings vagy az Encounters. Munkájával számos kutatótársa elismerését vívta ki; Linda Monitort Howe és David Jacobs több könyvükben is külön fejezete-ket szenteltek a Dowell-féle gabonakör-analízisnek. A Mars-misszó idején Richard Hoagland asszisztenseként dolgozott, a gabonakör-kutatás mellett pedig Egyiptom és Anglia ősi építményeivel, és azok matematikai vonatkozásaival is foglalkozik.

A továbbiakban maga Dr. Dowell mesél a gabonakör-kutatásban megtett több évtizedes munkásságáról.

Hétéves koromban láttam először UFO-t. 15 évesen már magukkal is vittek, de az élmény kitörlődött az emlékezetemből, és csak évekkel később, egy igen jó barátom, John Mack pszichiáter segítségével sikerült újra felidéznem. A paranormális világgal tehát már elég korán kapcsolatba kerültem, így hát hamar elfogadtam, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban, és hogy a mi kis három dimenziósunkon kívül más valóságok is léteznek.

Dr. Colette Dowell

A gabonakörökről először 1989-ben hallottam, és rögtön felkeltették az érdeklődésemet. Ekkor már csaknem 20 éve vettem részt különféle paranormális jelenségeket vizsgáló projektekben, és éreztem, hogy végre rátaláltam arra, ami leginkább érdekel. Matematikusként természetesen azonnal az értelmet és a rendszert kerestem a gabonakörökben, és azt hiszem, egyáltalán nem járok távol az igazságtól, ha azt mondom, hogy mindenképp értelmes, intelligencia által létrehozott képződményekkel van dolgunk.

Komoly tudományos kutatást folytató szervezetet csupán kettőt tudok mondani: Az első a Center For UFO Studies, amely angliai és dániai központtal is rendelkezik, a másik pedig az ADAS Ltd., amely a brit mezőgazdasági minisztérium kötelékébe tartozik. Az ADAS szakemberei alapos vizsgálatnak vetették alá a különféle gabonakörök belsejéből származó talajmintákat, és megdöbbentő eredményre jutottak.

A talajminták nitrogéntartalma többszöröse volt a normálisnak, ez pedig csak úgy következhetett be, hogy a helyet, ahonnan a mintát vették, huzamosabb időn keresztül valamiféle elektromos mező vette körül. A japánok nemrégiben kezdték a gabonákör-kutatást, de például egyetlen jelentősebb amerikai szervezetről sem tudok… Nem akarok senkit sem megsérteni, de a gabonakör-vizsgálatok felkészült, a tudományokban jártas embereket kívánnak, ezekből pedig édeskevés mozog az ufológia berkeiben.

Konkrétan milyen kapcsolat áll fenn az UFO-k és a gabonakörök között?

Erre a kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni. Több mint valószínű, hogy közvetve vagy közvetlenül az UFO-k felelősek a gabonaábrák létrejöttéért. Számtalanszor láttak már azonosítatlan repülő tárgyakat lebegni a gabonakörök felett, vagy a közelükben. Az ábrák megjelenése előtti és az utána következő időszakban is jelentős UF0- aktivitásra lehet számítani. Az már csak hab a tortán, hogy több olyan hitelesnek tűnő videofelvétel készült, amelyen az ábrák felett köröző csészealjak láthatók, sőt olyanok is, amelyek azt a folyamatot mutatják be, ahogy az UFO röppályája nyomán egyre jobban kirajzolódnak a különféle szimbólumok, képek és körök.

A földönkívüliek nagyon is aggódnak a bolygónkon zajló nukleáris fenyegetés miatt. Én úgy vélem, hogy hogy egyfajta vibrációs szinten minden életforma kapcsolatban áll a többivel. A legtöbb ember csupán a háromdimenziós világ érzékelésére képes. Érzékszerveink segítségével csak bizonyos spektrumon vagy frekvencián elhelyezkedő dolgokat vagyunk képesek látni és hallani.

A kutyák és a macskák például sok olyan dolgot is meghallanak és észrevesznek, amit mi nem. Csupán azért, mert nem látunk valamit, még nem lehetünk biztosak abban, hogy az a valami nincs is ott. Atombombákkal kísérletezünk, nukleáris hulladékkal árasztjuk el a világot, és közben nem is vagyunk tudatában annak, hogy milyen károkat okozunk ezzel a valóság miénktől külnböző vibrációs szintjein. Magunknak is ártunk, természetesen, de a tevékenységünk a valóság más síkjain létező entitások életét is megnehezíti, ezért eljönnek hozzánk, hogy még időben figyelmeztessenek a veszélyre.

Az utóbbi évek során végzett matematikai számításaim alapján valószínűnek látszik, hogy a gabonakörök révén az idegenek egy alternatív energiaforrásra akarják felhívni a figyelmünket. Talán az ábráknak egyetlen céljuk van: az, hogy tanítsanak minket. És mi lenne megfelelőbb hely ilyen fontos üzenetek elhelyezésére, mint az atomerőművek környéke?

Az amerikai kormány és a gabonakörök

Az ember rengeteg ellentmondásos dolgot hall… Konspirációról, félretájékoztatásról meg effélékről szóló történeteket. Azt azonban nehéz megítélni, hogy ezek igazak-e vagy sem. Angliában számos alkalommal repkedtek katonai helikopterek az általam vizsgált formációk felett. Amerikai létemre még soha sem tanulmányoztam egyetlen hazai gabonakört sem, ezért ezekről nem rendelkezem kellő információval. Azt viszont biztos forrásból tudom, hogy a brit és az amerikai kormány védelmi minisztériumainak vezetői már többször is konzultáltak egymással gabonakör-ügyben.

Egy CIA-nál dolgozó barátom egyszer ezt mondta nekem:

„Tudod Colette, az ilyesmit, mint a gabonakör-história, meghagyjuk a hozzád hasonlóknak, ugyanis nekünk fogalmunk sincs, hogy mivel állunk szemben, és ilyenkor jobban szeretjük homokba dugni a fejünket.”

A gabonakörök és az emberiség

A gabonakörök leginkább az emberi tudat evolúciójára vannak hatással. A new age-mozgalom követői a gabonaábrákat a földönkívüliek ajándékainak tekintik, amelyekben kozmikus bölcsesség és tudás rejlik. Hisszük, hogy egyszer majd képesek leszünk a formációk titkait megfejteni, ezáltal pedig magasabb spirituális szintre emelkedni, és átélni a végső megvilágosodás páratlan élményét. Ennek a tudata nem csak az egyes individuumoknak, de akár egész társadalmaknak is reményt adhat. Ha az emberek többsége hozzánk hasonlóan gondolkodna, akkor mindenki sokkal felelősségteljesebben élné az életét, és csodálatos bolygóvá tehetnénk szegény kis Földünket.

Az emberiség egyre inkább olyan stádiumba kerül, amelyben elengedhetetlenné válik a visszatérés valamiféle hithez. A gabonakörök földönkívüli alkotói kitűnően időzítettek, mivel jelenleg a gazdasági és szociális rendszerek bizonytalanná válásának idejét éljük; ilyenkor pedig az emberiség túlnyomó részének szüksége van valamire, amibe kapaszkodhat, ami reményt adhat. Vágyunk rá, hogy az Idegenek eljöjjenek értünk, és megmentsenek minket. A gabonakörök a pozitív erő energiacentrumai, és aki kellő tudatossággal lép a közepükre, az érezheti, ahogy ez az erő szétárad a testében és a lelkében. Akik átélték ezt az élményt, gyökeresen megváltoztatták az életüket, és most igyekeznek másokon is segíteni.

Eredeti vs hamisítvány

A gabonakörök semmiképp sem lehetnek természeti képződmények. Kétféle gabonakör létezik: az elsőt a földönkívüliek készítették, a másodikat viszont vagy a média által annyira ajnározott hamisítók, vagy pedig lelkes és naiv UF0- hívők, akik így akartak válaszolni űrbéli mestereiknek. Meggyőződésem, hogy az eredeti gabonakörök esetében egy fejlett földönkívüli intelligenciával van dolgunk. Nem tartom túl valószínűnek, hogy az ábrákért a Földanya teremtő ereje, a mélyben meghúzódó energiavonalak, vagy egyszerűen csak a szél lennének a felelősek. Az ábrák értelmes üzeneteket (matematikai képleteket vagy konkrét szimbólumokat) közvetítenek, ezért gondolom, hogy mindenképp valamiféle kommunikációs formának kell őket tekintenünk.

Struccpolitika

Az emberiség ősidőktől fogva retteg az ismeretlentől, és a félelem elűzésének egyik leghatékonyabb módszere az, ha a problémát nem létezőnek, vagy egyenesen triviálisnak tekintjük. Ezért szereti a közvélemény az olyan nagy leleplezéseket, mint a Doug- és Dave-féle hamisítási ügy. Ha kiderülne, hogy egy idegen intelligencia próbál kapcsolatba lépni velünk, az beláthatatlan következményekkel járna. A politikusok tartanak az esetleges hisztérikus megnyilvánulásoktól, ezért minden okuk megvan rá, hogy minél kevesebb információt engedjenek napvilágra kerülni. Én úgy vélem, hogy a titkolózás helyett inkább tanítani kéne az embereket, felkészíteni őket minden eshetőségre, és megismertetni őket a Földön zajló furcsa események hátterével. Így már jócskán lecsökkenne a tömeghisztéria veszélye.

A világ kormányai egy csomó dolgot eltitkolnak előlünk, és az életünket is megpróbálják befolyásolni. A tévéből ömlik a butaság és az értelmetlen erőszak, mi pedig bambulunk a képernyő előtt, miközben odakint különösebbnél különösebb dolgok történnek!

Mit hoz a jövő?

Újabb és újabb gabonakörökre számíthatunk, ebben biztos vagyok. Anglia egyes pontjai kész zarándokhelyekké váltak az ábráknak köszönhetően, és a köréjük szerveződő kultusz pozitív hatást gyakorolhat az emberiség egészére. Néhány év múlva sokkal többet fogunk tudni a gabonakörök matematikai jelentőségéről és szimbolikájáról is. Mindenképp szeretnék még szorosabb kapcsolatot kiépíteni a többi kutatóval, hogy egyesült erővel juttathassuk el ezeknek a csodálatos formációknak az üzenetét minden embertársunkhoz. Nem lesz könnyű feladat, de tudom, hogy megéri.

gabonakör

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend