A dogonok lenyűgöző tudása

A dogonok mintegy negyed milliónyi népe Afrika területén, a Malihoz tartozó Bandiagara fennsíkon él.

A dogonok története olyan egyedi, oly specifikus, hogy a néprajztudomány hozzá hasonló – fejlődésüket és történetüket kutató – eredményt nem képes felmutatni.

A velük kapcsolatos kutatások az utóbbi években olyan meglepő eredményeket hoztak, ami még a csillagászok számára is a döbbenet erejével hatott.

A dogonok és a Szíriusz

A dogonok Szíriusszal kapcsolatos tudása teljesen egyedi – és ha a háttér magyarázatok közül kizárnánk az idegenekhez kapcsolható összefüggéseket – akkor a dogonok tudása semmilyen módon nem magyarázható.

dogon

A kutatók olyan problémakörrel szembesültek, amelyet kitűnően jellemez az a szó, amit velük kapcsolatosan már használnak, nevezetesen a dogonisztika.

A dogonok az előzőekben ismertetett Szíriusszal kapcsolatos összefüggéseket ismerik, a Szíriusz-B-nek 1861-ben történt felfedezése előttről, messze a régmúlt időktől fogva.

Ismerik annak törpe mivoltát és tudják, hogy súlyos nehéz fekete csillag. Tudják, hogy a nagy Szíriusz – méretében – sokkal nagyobb, mint a fejük fölött ragyogó nap.

Tudják és állítják, hogy a Szíriusz-B, mintegy 50 éves periódussal kering a Szíriusz-A körül. A Szíriusz-B 50 éves keringésének idejét csak a huszadik század második felében sikerült a csillagászatnak igazolni.

De még ennél is meglepőbb dolgok találhatók a dogonok legendái között. Ők azt állítják, hogy a Szíriusz nem kettős csillag, hanem hármas csillagegyüttes.

szíriusz

Tehát a Szíriusz rejtélyen belül a dogonok szerint létezik egy harmadik csillag, amelynek tényét még ezután kell igazolni a csillagászati kutatásoknak. Majdan ez lesz a Szíriusz-C.

Ezen túlmenően a dogonok a Szíriusz-B pályáján belül – mely egyik oldalán belapult elipszisként ábrázolják sziklarajzaikon – jól elkülönítve hét bolygó testvért ábrázolnak és magyaráznak a kutatók részére.

Honnan származik a dogonok lenyűgöző tudása?

Jogosan vetődik fel a kérdés, vajon honnan vannak a dogonoknak a földi tudományt és csillagászatot megelőző információs anyaga a Szíriusszal kapcsolatosan. A legendáikban szereplő minden ismeretanyag rögzítve van a szikla barlangjaiban található rajzokon. A rajzok összefüggéseit – meglepő módon – logikusan magyarázni tudják. A velük foglalkozó kutatók részére ez volt a legmegdöbbentőbb tény.

A dogonok legendái szerint az ősidőkben istenek szálltak le közéjük égi hajóikon, akik a Szíriusz csillagról érkeztek. Az istenek, akiket ők rendkívül tisztelnek, nommónak nevezték magukat és ők tanították meg a dogonokat mindarra, ami sziklarajzaikon látható.

dogon falfestmény

Azt is állítják, hogy a nommó istenek olyan növények palántáit hozták a Földre, amik még az égi az égi mezőkön sarjadtak.

A dogonok legendája úgy tartja, hogy a nommó istenek bár emberszerűek voltak, a dogonok ősei mégsem érintkezhettek velük. Csak néhány kiváltságos személy tartott fenn velük kapcsolatot, akiket rendszeresen tanítottak. A nommó istenek távolabb éltek, tilos volt őket megérinteni, és a messzi hegyekben volt az otthonuk.

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend