A dogonok lenyűgöző tudása

12.9KShares

A dogonok mintegy negyed milliónyi népe Afrika területén, a Malihoz tartozó Bandiagara fennsíkon él.

A dogonok története olyan egyedi, oly specifikus, hogy a néprajztudomány hozzá hasonló – fejlődésüket és történetüket kutató – eredményt nem képes felmutatni.

A velük kapcsolatos kutatások az utóbbi években olyan meglepő eredményeket hoztak, ami még a csillagászok számára is a döbbenet erejével hatott.

A dogonok és a Szíriusz

A dogonok Szíriusszal kapcsolatos tudása teljesen egyedi – és ha a háttér magyarázatok közül kizárnánk az idegenekhez kapcsolható összefüggéseket – akkor a dogonok tudása semmilyen módon nem magyarázható.

dogon

A kutatók olyan problémakörrel szembesültek, amelyet kitűnően jellemez az a szó, amit velük kapcsolatosan már használnak, nevezetesen a dogonisztika.

A dogonok az előzőekben ismertetett Szíriusszal kapcsolatos összefüggéseket ismerik, a Szíriusz-B-nek 1861-ben történt felfedezése előttről, messze a régmúlt időktől fogva.

Ismerik annak törpe mivoltát és tudják, hogy súlyos nehéz fekete csillag. Tudják, hogy a nagy Szíriusz – méretében – sokkal nagyobb, mint a fejük fölött ragyogó nap.

Tudják és állítják, hogy a Szíriusz-B, mintegy 50 éves periódussal kering a Szíriusz-A körül. A Szíriusz-B 50 éves keringésének idejét csak a huszadik század második felében sikerült a csillagászatnak igazolni.

De még ennél is meglepőbb dolgok találhatók a dogonok legendái között. Ők azt állítják, hogy a Szíriusz nem kettős csillag, hanem hármas csillagegyüttes.

szíriusz

Tehát a Szíriusz rejtélyen belül a dogonok szerint létezik egy harmadik csillag, amelynek tényét még ezután kell igazolni a csillagászati kutatásoknak. Majdan ez lesz a Szíriusz-C.

Ezen túlmenően a dogonok a Szíriusz-B pályáján belül – mely egyik oldalán belapult elipszisként ábrázolják sziklarajzaikon – jól elkülönítve hét bolygó testvért ábrázolnak és magyaráznak a kutatók részére.

Honnan származik a dogonok lenyűgöző tudása?

Jogosan vetődik fel a kérdés, vajon honnan vannak a dogonoknak a földi tudományt és csillagászatot megelőző információs anyaga a Szíriusszal kapcsolatosan. A legendáikban szereplő minden ismeretanyag rögzítve van a szikla barlangjaiban található rajzokon. A rajzok összefüggéseit – meglepő módon – logikusan magyarázni tudják. A velük foglalkozó kutatók részére ez volt a legmegdöbbentőbb tény.

A dogonok legendái szerint az ősidőkben istenek szálltak le közéjük égi hajóikon, akik a Szíriusz csillagról érkeztek. Az istenek, akiket ők rendkívül tisztelnek, nommónak nevezték magukat és ők tanították meg a dogonokat mindarra, ami sziklarajzaikon látható.

dogon falfestmény

Azt is állítják, hogy a nommó istenek olyan növények palántáit hozták a Földre, amik még az égi az égi mezőkön sarjadtak.

A dogonok legendája úgy tartja, hogy a nommó istenek bár emberszerűek voltak, a dogonok ősei mégsem érintkezhettek velük. Csak néhány kiváltságos személy tartott fenn velük kapcsolatot, akiket rendszeresen tanítottak. A nommó istenek távolabb éltek, tilos volt őket megérinteni, és a messzi hegyekben volt az otthonuk.

Egy fa ültetésével kezdte, mára nagyobb erdőt telepített, mint a Central Park

Egy fa ültetésével kezdte, mára nagyobb erdőt telepített, mint a Central Park

Az alábbi történet ékes bizonyítéka annak, hogy a tettek mindig messzebbre “hallatszanak”, mint a szavak. Az Indiában élő Jadav Payeng…

Túlélte, hogy eltalálta egy meteorit, ami szerinte el volt átkozva

Túlélte, hogy eltalálta egy meteorit, ami szerinte el volt átkozva

Ann Hodges valóban túlélte egy meteorit becsapódását, ami egyenesen a csípőjébe csapódott. De ami utána történt, azt a pechsorozatot… lehet…

John Keel – “Az ufológia korrumpálódott és megbízhatatlanná vált”

John Keel – “Az ufológia korrumpálódott és megbízhatatlanná vált”

John Keel UFO-kutató már a hatvanas évek elején is igen ismertnek számított, egy vérbeli polihisztor volt, aki nem érte be…

A beszélő növények

A beszélő növények

Most nem arra a virágnyelvre gondolunk, amellyel a szerelmesek üzengettek egymásnak a 19. század végén. Itt tényleg a növények kommunikációs…

Az égből jött istenek

Az égből jött istenek

Kevés tényre támaszkodhatunk Atlantisz szigetének létezéséről. Azonban elgondolkodtató, hogy kb. 1400 olyan népcsoportról tudunk, amelynek tagjai mind megemlítenek egy hozzávetőleg…

Csodás gyógyulások

Csodás gyógyulások

Az ezoterikus gondolkodás és világkép sajátossága, hogy nem kizárólag a szemünknek hiszünk, hanem hiszünk és tudunk olyan dolgokat is, melyeket…

error:
Share via
Copy link