A bibliai életkor rejtélye

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

Rejtélyek

Az emberi élettartamról szóló ótestamentumi elképzelést mindenekelőtt a bibliai és a bibliai témákkal foglalkozó írások dokumentálják, amelyekből még az is kiderül, hogy az ember várható élettartama egy kb. 3500 éves időszak alatt folyamatosan csökkent.

Miután a teljes névsor 40 személyt tartalmaz, itt a rövidség kedvéért csak a nevezetesebbek kerülnek említésre. A sorrend természetesen nem lett megváltoztatva.

Ádám – 930 év, Sét – 912 év, Matuzsálem – 969 év, Noé – 950 év, Sém – 600 év, Arpaksád – 438 év, Peleg – 239 év, Regu – 230 év, Tarah – 205 év, Ábrahám – 175 év, Jákob – 147 év, Naftáli – 132 év, Dan – 125 év, Mózes – 120 év, Zebulon – 114 év, Józsua – 110 év.

Ezeknek a homályos ősidőkből ránk maradt számoknak semmiképp sincs kapcsolatuk a vallás fogalmával. Ellenkező esetben ugyanis az Ótestamentum továbbörökítői egy teológiai szempontból olyan jelentős személynek, mint például Mózes, bizonyára megoldották volna az élettartamát további pár száz évvel.

Az évszámok ehelyett nyilvánvalóan akaratlanul is az emberi örökítőanyag változását és az egykor magas várható élettartam lassú csökkenését szemléltetik.

Az írások valóban be tudtak számolni szavakban is egy várhatóan gyorsuló öregedési folyamatról. Így a minden vallás által elutasított apokrif iratból, a Jubileumok könyvéből megtudhatjuk, hogy:

„És ő (Ábrahám) három jubileumot és négy évhetet élt meg, 175 évet, és öregen és az élet napjaival betelve, bevégezte életét. Mert ősatyáink napjai – életükben megéltek 19 jubileumot, és az özönívíz után kezdtek kevesebb, mint 19 jubileumot élni és egyre kevesebb kevesebb jubileumot éltek meg és gyorsan öregedtek…”

(1 jubileum= 49 év, 1 évhét= 7 év)

Egy tárgyilagos, józan előrejelzésből rögtön tudomást is szerezhetünk az egyik legsúlyosabb időskori defektusról, az Alzheimer-kórról:

„És minden nemzettség, amelyik ezután születik…gyorsan megöregszik, mielőtt betöltene két jubileumot, és ez akkor fog bekövetkezni, amikor koruk miatt ismereteik elhagyják őket (szellemükből távoznak), aztán minden tudásuk eltűnik. És amikor azokban a napokban egy ember megél egy jubileumot és azoknak az éveknek a felét (1,5 jubileum), azt fogják róla mondani: Hosszú életű volt.”

Jóllehet napjaink tudósai nem nyúlnak vissza „munkadokumentációként” ilyen „bibliai” számokhoz és írásokhoz, mégis éppen ők azok, akik igazolják ezeket az írásokat, mégpedig azáltal, hogy már rég bebizonyították nekünk, hogy az ember öregedési folyamata nem megváltoztathatatlan.

Mégis, amit a tudósok „természetes” akadálynak neveznek, az úgy tűnik, sokkal inkább teremtőink egy „beépített biztosítéka”, és az a technológia, amelynek segítségével már a belátható jövőben el tudjuk végezni ennek a biztosítéknak a deaktiválását, az…az alkalmazott genetika.

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend