UFO-k és ősi idegenek: Az első találkozások

Évezredek óta a legnagyobb csodálattal bámuljuk az eget. Ahogy az emberek a csillagok lassú de mégis fáradhatatlan mozgását kémlelték az égen, rájöttek, hogy a csillagok változó mintája  összefügg az évszakok váltakozásával.

Ez a felfedezés volt a naptárak és a mezőgazdaság fejlődésének alapja. Némelyik égitest azonban nem követett sem szabályszerűséget, sem mintát. Látszólag dacolt a természetes irányító örök érvényű törvényekkel.

Ezek az azonosítatlan repülő tárgyak – más néven UFO-k – megragadták az emberek képzeletét és máig folyó kutatást indítottak útjára.

„Mondhatjuk, hogy a bizonyítékok az UFO-k létezésére egyidősek az emberi feljegyzésekkel. Még a húszezer éves franciaországi vagy spanyolországi barlangfestményeken is felfedezhetünk olyan tárgyakat, amelyek a modern felfogás szerinti csészealjra emlékeztetnek. Így aztán én erre a korra tenném az első feljegyzett UFO-észlelést.” – véli Ronald D. Story UFO-kutató

Az örök hallgatásba burkolózó, kőbe vésett provokatív rajzok olyan kérdéseket vetnek fel, amelyekre nem tudni, hogy mikor találunk választ. Az alakok isteneket, ősi szellemeket ábrázolnak? Vagy űrhajók ősi rajzai, ahogy azt sokan gondolják?

idegenek-barlangrajzon

A legősibb civilizációk, köztük az ötezer évvel ezelőtti sumer kultúra szövegein furcsa égi jelenségekről és azokat irányító lényekről számolnak be.

„Régi feljegyzésekben, különböző repülő tárgyakról számolnak be. A feljegyzések olykor arról is említést tesznek, hogy az emberek szerint a repülő járműveket különböző élőlények vezették. Egyes írásos beszámolók ezt nagy részletességgel írják le.” – magyarázza Dr. Richard L. Thompson az Alien Identities című könyv szerzője

„Sok múlik azon, hogyan értelmezzük a látott jeleket. Vajon egy űrlényt látunk szkafanderben, egy búvárt búvárruhában? Vagy csak egy sci-fi szerző művét, aki több ezer évvel ezelőtt élt? Minél régebbi a forrás, annál nehezebb értelmezni.” – Stanton Friedman, UFO-kutató.

A tudósok szkepszise ellenére, a történelem számos érdekes példát jegyzett fel furcsa égi jelenségekről. Az egyik legrégebbi feljegyzés amely egy nulladik típusú találkozásról szól, 3500 évvel ezelőttről való, az ősi Egyiptomból.

Ismeretes egy történet, Tutmoziszról, aki tűzköröket látott az égen. Először csak egy jelent meg, majd a beszámoló tanulsága szerint pár nappal később már több is volt az égen. A látvány annyira lenyűgözte a fáraót, hogy az esetet papiruszra íratta, és nagy jelentőséget tulajdonított neki.

„A 22-ik évben a tél harmadik havában, tűzkarika jelent meg az égen. Néhány nap múlva már számos karika ragyogott az égen, olyan erővel, akár a Nap. Fényeik elértek egészen a mennyekig.” – Tutmózisz fáraó beszámolója i.e. 1480

farao-szobor

Tutmózisz nem az egyetlen, tizenegy évszázaddal később, ázsiai hódításai során a feljegyzések szerint, Nagy Sándor is látott UFO-t. 329-ben, amikor Nagy Sándor és emberei átkeltek egy folyón, ragyogó ezüst pajzsot pillantottak meg az égen. Az a valami egymás után többször is lecsapott a seregre, őrült pánikot keltve a katonák és a lovak között.

Hét évvel később, amikor Nagy Sándor a föníciai Türosz városát ostromolja, ismét UFO-val találkozik. Mindkét oldalon feljegyezték, hogy az égből egyszer csak egy fényes sugárnyaláb csapott le a falra, porrá zúzva azt, így Nagy Sándor gond nélkül bevehette a várost, könnyedén megtörve a védők ellenállását.

Számos beszámoló, amely gyakran megbízható, értékes forrásból származik, homályosan fogalmaz ebben a témában. A középkori Európa volt a színhelye annak a rejtélyes esetnek, amelyet 1463-ból jegyeztek fel, amikor egy furcsa, lapos tárgy jelent meg az égen. A tárgyat lángok és vakító fény vette körül, mely beragyogta az egész tájat.

Egy századdal később, ugyanezt az égi jelenséget tapasztalják Nürnberg fölött. 1561. április 14-én hatalmas szivar formájú testek jelentek meg a város fölött, ezekből kisebb kerek tárgyak jöttek elő, és mintha egymással harcoltak volna.

kozepkori-ufok
Korabeli ábrázolás a nürnbergi eseményről

Öt évvel később hasonló jelenet zajlott le a svájci Bázel fölött. Ezúttal az egymással harcoló tárgyak némelyikét a tűz nyomtalanul elemésztette. Az eseményt ismét egy helyi ember örökítette meg.

„Rengeteg egybehangzó feljegyzés, bizonyíték van arról, hogy az emberek mit észleltek. A jelenség tehát tagadhatatlan. Ezt nevezhetjük űrhajónak, repülő csészealjnak, vagy aminek csak jól esik. Ezért azt állítani, hogy mindez csak a képzelet műve, és az emberek régen koboldokat láttak, ma meg UFO-kat, ostobaság volna. Sokkal valószínűbb, hogy az emberek régen is azokat a földönkívüli lényeket látták, akik ma is meglátogatnak minket.” – Stanton Friedman UFO-kutató.

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend