Dr. Courtney Brown – A szürkék tudata

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

UFO-k és földönkívüliek

Részlet, Dr. Courtney Brown: Kozmikus utazás (Cosmic Voyage – A Scientific Discovery of Extraterrestirals Visiting Earth ) című könyvéből:

Meg akartuk érteni a szürkék gondolkodását, ezért úgy döntöttünk, távolbalátás segítségével megvizsgáljuk a tudatukat. Ez azt jelentette, hogy belépek legalább egy szürke agyába.

Két ülésről számolok be – az egyiken egyedül végeztem a távolbalátást, és a szürkék kollektív elméjét vizsgáltam, a másik pedig irányított foglalkozás volt csaknem ugyanezzel a célponttal. Az önálló ülés anyagát belső dialóg formájában közlöm.

Dátum: 1993. november 27.

Hely: Atlanta, Georgia

Adat: 1. típus

A célpont kódja: 7119/5108

A közel 15 perces bevezető szakasz mozgást és energiát jelzett.

Szürke és fehér színeket érzékelek. Sima, acélnak látszó felszíni felületeket érzékelek. Nagyon meleg van, furcsa, csipogó hangot hallok.

A méretek kapcsán valami nagyon széles vagy nyílt dolgot érzek. Végtelennek hat vagy állandóan növekszik, lehet, hogy univerzális vagy csak egyszerűen hatalmas. Az az erős benyomásom, hogy ez valami – bármi legyen is az – egyre csak folytatódik és folytatódik. Nem egy behatárolt dolog.

Mozgást is érzékelek. Mintha valami – talán energia – egy központi helyről ki-be áramlana. Most nehezen szavakba önthető, nem mindennapi dolgot érzékelek. Szeretetet, törődést, de az érzés sokkal erőteljesebb annál, mint amit ezek a szavak az ember számára normálisan jelentenek. Egy gondolkodó lény, egy anya, valami drága kincs hordozójának érzése hat át. Mondhatnám egy otthonba érkeztem, végtelen hazába, ahol a határtalan szabadság érzete tölt el.

Továbbhaladva a biztonság fölött érzett aggodalmat fedezek fel. Valami nem jó itt, erős félelem van jelen. Fojtogat. Űrhajók, nagyon fejlett technológiájú űrhajók mozgását észlelem. Megint érzem a félelmet, az aggódást mások biztonságáért.

Érzékelem, hogy a szürkék megfeneklettek. Mint amikor világra jövetelekor az újszülött elakad a szülőcsatornában. A félelmet is ez váltotta ki.

Azonban ezt a félelmet nyugalom veszi körül és lágyan beburkolja. a szürkék kollektív tudata véd és táplál. Ugyanakkor félelem is felfedezhető benne, a csapdában vergődés mélyen emocionális árnyalata. Mintha a szürkék próbálnának kimászni ebből az állapotból, de mindhiába. a félelmet körülvevő nyugalom mintegy stabilizálja a kollektív értelmet (amely a fizikai léthez szükséges) és biztosítja a mindennapi lét elviselhetőségét. az elmében uralkodó szeretet és védelem emberi mértékkel mérve szinte határtalan erővel árad. Bennem egyébként szomorúságot és együttérzést keltett.

Két és fél hónappal ezután ismeretlen célpontú ülést tartott velem az irányítóm. az olvasók tapasztalhatják majd az ülés végén, hogy egy kicsit módosított a célponton, ami lehetővé tette, hogy valamelyest más oldalról közeledjünk a témához. Miután kapcsolatba léptünk egymással telefonon, egy darabig mindennapi dolgokról beszélgettünk, aztán megkezdtük az ülést.

Dátum: 1994. február 11.

Hely:Atlanta, Georgia

Adat: 4. típus, távolról irányított

A célpont kódja: 4384/8296

Az előzetes szakasz folyadékra és mozgásra utal.

C.B.: „Rendben. Türkiz és kék színek jelennek meg előttem. Rengeteg folyadék, köves és sima anyagfelületek. Meleget és hűvöset is érzékelek. Sós ízt és halszagot érzek. Bármi legyen is ez, nagy kiterjedésű, és nagyon mély. Energia is van itt.”

Irányító: „3. fokozat.”

C.B.: „Rajzolok. Egy vízszintes vonalat húzok keresztül a lapon. Halra és óceánra asszociálok.”

Irányító: „Írja le ezeket AOL-ként. 4.szakasz.”  ( AOL=analytic overlay=analitikai fedőfogalom – a távolbalátó ülés folyamán hozott mentális következtetés)

C.B.: „Folyadékot érzékelek, rengeteg folyadékot. A folyadék élettérként funkcionál. Szülőágya valaminek. Határozottan érzem, itt élet van. Organizmusok. Ez egy védő-óvó hely.

A folyadék alatt helyiséget érzékelek. Már benn is vagyok. Olyan mint egy laboratórium. Ezt leírnám mint AOL-t.

Igen, egy szürkét látok a szobában, rám mered. Lerajzolom az arcát. Hímneműnek látszik. Késztetésem támad, hogy behatoljak a gondolataiba. Mit tegyek?”

Irányító: „Ne kalandozzon el, tartsa magát a mátrixhoz. Mit lát?Írja le!”

C.B.: ” Ürességet érzek, mély ürességet. Ugyanakkor az elme fel van töltve éberséggel, a legteljesebb éberség érzete uralkodik. Ennek a valakinek feladata van, munkás, és meglehetősen elfoglalt. Nincsenek felszíni érzései, mint az embereknek.”

Irányító: „Tudja, hogy ki a lény felettese?”

C.B.: „Maga a tudat irányít. Kollektív tudatról van szó, ez a kollektív tudat ellenőrző szerepet is betölt. Felettes egyén nem létezik, minden szürke ugyanazzal az elmével gondolkodik, egy egységet alkotnak.”

Irányító: „Céltudat érzékelhető?”

C.B.: „A túlélés és az evolúció az elsődleges. Ez egy kollektív organizmus, melynek – mint minden élő szervezetnek – a túlélés a fő célja. Az egyéneket nem különböztetik meg egymástól.”

Irányító: „Térjen át a 6. szakaszra. Készítsen időskálát. Jelölje a skálán a mostani időpontot, amikor a lénnyel van. Írja be az ülés kezdetének idejét is. Használja arra az időskálát, hogy lényeges adatokat jelöl be rajta. aztán menjen a 6. szakaszra.”

C.B.: „Máris. Most a mátrixon vagyok. Érzem, hogy a szürkék közösségével állok szemben. Nagyon erősen áramlik felém valami. Azt sugallják, hogy ki kell lépniük a fizikai testükből. Elkeseredett elszántsággal törekednek erre. Élet-halál kérdésről van szó, ez a legfontosabb probléma most az elme, az organizmus túlélése szempontjából. A tudat most gúzsba van kötve. Feltétlenül ki kell szabadulnia. Mélyről jövő, pánikhoz hasonlatos érzés uralkodik a közösségben, de a szürkék felfogása szerint, nem pedig emberi mértékkel mérve.

A  szürkék együttműködnek az emberekkel és másokkal is a kollektív menekülés érdekében. Mintha egy palackból szeretnének kiszabadulni, vagy egy süllyedő hajóról akarnának távozni, határozottan érzem a pánikot.”

Irányító: „Mi lenne az ideális környezet számukra?”

C.B.: „Egy valódi bolygó, de nem a Föld. Képesek arra, hogy lakhatóvá tegyenek egy bolygót, és bárhova el tudnak jutni. Nem akarják kiszorítani az embereket a Földről. Elég nagy az univerzum.”

Irányító: „Milyen a kapcsolatuk a Föderációval?”

C.B.: „A szürkék jó pozíciókkal rendelkeznek a Föderációban, sok vállalkozásban részt vesznek, sok űrhajó személyzetében megtalálhatók. Szürke értelemben véve büszkék arra, hogy a szövetség sok fajtájával kapcsolatban állnak.”

Irányító: „Az emberek tudnak segíteni a szürkéknek abban, hogy megoldják az evolúciós problémájukat?”

C.B.: „Technikával nem, csak genetikailag, arra lenne szükségük. Érzékelem, hogy az emberek más úton-módon is segíteni fognak, de a szürkék még nem tudják, hogyan.”

Irányító: „Hogyan viszonyulnak a szürkék a pihenéshez?”

C.B.: „Nem ismerik az emberi értelemben vett pihenést. A szürkék számára az idő folyamatos valami, a pihenés a fáradtság megszüntetésének igényét jelenti. A szürkék ezt másképp csinálják.”

Irányító: „Emberi mértékkel mérve mekkora az élettartamuk?”

C.B.: „A szürkék tisztában vannak azzal, hogy nem halnak meg. Fizikai testükre, mint valami ruhára, külső burokra tekintenek; a halál nem sokat jelent számukra a mi felfogásunkhoz viszonyítva.”

Irányító: „A szürkék teste általában meddig él?”

C.B.: „Az embernél tovább, de ez változó. Átlagban úgy kétszáz földi évig.”

Irányító: „Kérdezzen rá még egyszer az ideális környezetre.”

C.B.: „A szürkék számára az ideális környezet több tényezőtől függ. Nemcsak egy valóságos bolygóra van szükségük, mert azt már most is megszerezhetnék. az lenne az ideális számukra, ha evolúciós szempontból új típusú, egyéni testekkel rendelkeznének. Most éppen a vajúdás állapotában vannak. arra készülnek, hogy elhagyják a kollektív tudatot, és helyette egymással kapcsolatban álló individuumokká váljanak.

Most mélyebbre hatolok…ez érdekes. Valahol legbelül félelemmel és áhítattal szemlélik, hogy az emberek hogyan képesek erre – individualizált egyéniségekként élni és fejlődni. Tudják, hogy nekik is valami ilyesmire kellene törekedniük, de ettől meg vannak rémülve.”

Irányító. „Kérdezzen rá a szürkék és az emberiség képviselői közti fizikai szintű találkozók idejére.”

C.B.: „Sokféle párbeszéd folyik most, de az emberekkel, mint tudatos és egyenrangú felekkel egy sem.”

Irányító: „Hogyan folyna le egy ilyen találkozó, beleértve a helyet és az elvárásokat?”

C.B.: „A szürkék sem tudják pontosan. Azzal tisztában vannak, hogy a találkozónak be kell következnie, de azzal nem, hogy miképp folyjon le. A maguk módján ódzkodnak attól, hogy a kiszámíthatatlannak tekintett emberekkel kapcsolatba lépjenek. Szeretnék kézben tartani az ellenőrzést, megőrizni a tekintélyüket. De tudják, hogy nem kerülhetik el, szükségük van a segítségre. Zsákutcába jutottak.

Megkérdezték tőlem, van-e valami javaslatom a segítségre vonatkozóan. Mit mondjak nekik?”

Irányító: „Mondja meg, hogy majd gondolkodunk rajta.”

C.B.: „Rendben, megmondtam. A maguk módján hálásak.”

Irányító: „Kérdezze meg, be kell-e vonni a marslakókat a probléma megoldásába?”

C.B.: „A szürkék gondoskodnak a marslakókról is. Tőlük nem sok segítséget várhatnak, hiszen megvan a maguk problémája. Betegek, és kevés időt, eszközt tudnak áldozni erre a vállalkozásra.

Találkozót javasoltam a szürkékkel, nem ellenőrzött körülmények között, de elutasították.”

Irányító: „Kérdezze meg, hajlandók lennének-e önnel és velem önkéntes alapon találkozni általuk ellenőrzött körülmények között.”

C.B.: „Tetszik nekik az ötlet. Nagyon is benne vannak. Azt mondják, azonnal hozzálátnak a találkozó előkészítéséhez.”

Irányító: „Rendben, Courtney. Ideje, hogy befejezzük. Írja fel az időpontot.”

C.B.: „Húha! Ez döbbenetes. Ezután egy kicsit ki kell fújni magam. Most már megmondhatja végre a célpontot.”

Irányító: „A téma: A szürkék tudata.”

C.B.: „Nem vagyok meglepve.”

Irányító: „Hát igen. Ezen lesz mit rágódnunk.”

C.B.: „Most egy kis szünetet tartanék, azután visszahívom. Rögtön elküldöm faxon az adatokat. Hamarosan jelentkezem.”

Véleményezés

Bár nem igazán értem az okát, de nekem úgy tűnik, a szürkék társadalma számára nagy jelentőségű az a bolygó, amire az ülés kezdetekor érkeztem. Ahogy a későbbi kutatásaim során megállapítottam, több szempontból a szürkék őshazájára hasonlít, különösen az óceánok tekintetében. De nem vagyok biztos benne, hogy egy és ugyanaz a bolygó. Mindenesetre ez a bizonyos bolygó valamilyen okból kifolyólag nagy kincs a szürkék szemében. Magam is érzem, hogy a tudatukhoz kötődik, de nem értem, milyen alapon működik a dolog.

A távolbalátás során szerzett tapasztalataim és az ufo-eltérítések irodalma is megerősíti, hogy a szürkék telepatikus úton kommunikálnak. A tömegelme és a kollektív tudat fogalma gyakran merül fel a szürkék kapcsán. A jelenséget nem könnyű összehasonlítani a mi éber tudatállapotunkkal. Ha valaha is sikeres kommunikációt szeretnénk folytatni a szürkékkel, a mentalitásuk mélyebb megértésére kell törekednünk. Amennyiben a szürkék jelenleg valóban egy, az embereket és saját fajukat is érintő genetikai terven dolgoznak, elképzelhető, hogy emberi segítséget is igényelnek evolúciójuk eme kritikus szakaszában.

Nyitottan kell viszonyulnunk a kérdéshez, nem szabad előítéletekkel körülbástyázni magunkat.

A szürkék kollektív tudattal rendelkeznek, de ebből a fejlődési szakaszból most már tovább kell lépniük. Ez a kollektív intellektus számos előnyt hordoz magában. A közösség tagjai darwini értelemben véve nem versenyeznek egymással a hatalomért, együtt élnek, vagy együtt halnak. a tudatukban ez altruizmusként jelentkezik, aminek alapos megismerése hasznára válhatna az emberiségnek.

A szürkék és az emberek közti kommunikáció irodalmát tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy a szürkék tevékenysége, szándéka emberi szempontból könnyen félreérthető és ellenségesnek minősíthető. De még kiderülhet, hogy nem támadó sereget, sokkal inkább felmentő sereget kell bennük látnunk. Lehet, hogy olyan műveleteket hajtanak végre rajtunk, amiket nem értünk meg vagy nem szívesen veszünk, de nem gonoszak – ebben már biztos vagyok. 

Nem ismerjük még igazából őket.

A távolbalátások során szerzett tapasztalataim nem utalnak arra, hogy a szürkék ellenségeknek tekintenének bennünket.

Inkább félnek tőlünk és az általunk képviselt dolgoktól, de a segítségünkre szorulnak mind fizikai, mind lelki értelemben. Ne ítéljünk túl gyorsan – lehet, hogy nekünk is szükségünk lesz rájuk evolúciós túlélésünkhöz.

Röviden: többet kell megtudnunk róluk, magunkról, arról a szerepről, ami ebben az érdekfeszítő drámában nekünk jutott osztályrészül. Azt javasolnám, ne ítélkezzünk más, nem emberi fajokról, amíg a tágabb galaktikus közösséget jobban meg nem ismerjük.

Courtney Brown szürkék távolbalátás

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend