A szuggesztió működése ma sem teljesen tisztázott

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

Parapszichológia

A szuggesztióról már sok cikk és könyv született. Hogy mit is jelent a szuggesztió, azt nehéz pontosan meghatározni. A tudomány különféle módokon igyekszik magyarázni lényegét.

Baudouin professzor például így fogalmaz: „A szuggesztió egy gondolat tudatalatti megvalósulása”, de rögtön hozzáteszi, azt sajnos nem lehet tudni, miképp valósul meg ez a gondolat tudattalanul.

A gyakorlati élet során ezzel a meghatározással nem sokra megyünk. Számtalan különféle nézet uralkodik a szuggesztió lényegével kapcsolatban, és nemcsak a széles nyilvánosság körében, hanem a tudományos életben is.

Laikus körökben szőrszálhasogató nézetekkel találkozunk. Egyrészt úgy tűnik, hogy szuggesztióval bármi lehetséges, másrészt ilyen vélekedést is hallani: „Ez csupán szuggesztió!”

Akadnak néhányan, akiknek az az elképzelésük róla, hogy az valami misztikus, titokzatos hatalom, aminek képtelenség ellenállni. A korábbi években a hipnotizőrök éppen elég mutatványt végeztek, ami a publikumra károsan hatott, mivel tudatosan azt az elképzelést alakította ki, mintha belőlük ijesztő hatalom áradna, amely alól senki sem tudja kivonni magát.

Ehhez társult még a szennyirodalom, ami természetesen a saját érdekében az ilyen téves felfogást a lelkesen támogatta. A szuggesztió kérdése a róla megjelent nagy mennyiségű cikk és előadás ellenére még ma is homályos.

Emile Coue a téma néhai szakértője arra a következtetésre jutott, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Megállapította, hogy az összes szuggesztiós jelenség, teljesen mindegy, hogy vajon ébrenléti állapotban, hipnózis, önszuggesztió vagy egyéb szuggesztiós formában jött-e létre, voltaképpen nem más, mint saját hitünk hatása.

szuggesztió

Minden, ami lelkileg befolyásol minket, az szuggesztió

Tehát amíg a mosolygó napfény vidám kedvet, jó hangulatot szuggerál, az esős, borús időjárás épp ellenkező hatást vált ki, könnyen lehangolttá, szomorúvá tesz minket.

Egy tál gyümölcs a rá való étvágyat szuggerálja, a tűz pattogása az éppen most befűtött kályhában melegérzetet szuggerál, bár a hőmérő bizonyítja, hogy a hőmérséklet még nem növekedett. Az orvos vállvonogatása megsemmisítő szuggesztiót válthat ki.

A szuggesztió tehát nem egyedül a szótól vagy az írástól függ. Fontos újból hangsúlyozni:

Minden, ami lelkileg befolyásol miket, az szuggesztió, mert abban a pillanatban, amelyikben lelki befolyásolás alatt állunk, egy annak megfelelő hit is létrejön bennünk.

Minél inkább kutatja valaki ezt a kérdést, annál inkább rájön, hogy a hit, valamint a szuggesztió hallatlan nagy szerepet játszik életünkben. Sőt az annyira keresett és dicsőített igazság is bizonyos mértékben ettől függ.

Életünkben a legnagyobb jelentősége a tudattalan önszuggesztiónak vagy tudattalan önbefolyásolásnak van. Amíg élünk, a bölcsőtől a ravatalig, ki vagyunk szolgáltatva ennek az erőnek.

Megfigyelhető, hogy milyen tudatlanul és gyanútlanul szolgáltatja ki magát az ember rossz gondolatoknak: Minél inkább ezt teszi, annál inkább okoz magának kárt a rossz szuggesztiók által. Minél inkább sikerül a tudattalanul ható önszuggesztiót tudatosra változtatni; annál inkább rendelkezésünkre áll.

Tudatos önszuggesztiót végezni annyit jelent, mint az embernek arra nevelnie önmagát, hogy higgyen annak megvalósulásában, amit el akar érni. Egy életet tudattalan önszuggesztió nélkül leélni éppen úgy lehetetlen, mint egy autónak kerekek nélkül utazni.

Mindazonáltal e magyarázat, mely szerint a szuggesztió nem más, mint hitünk hatása, nem jelent kimerítő meghatározást. Csak abban az esetben, ha tudjuk, mi a hit, akkor tudjuk azt is, hogy mi a szuggesztió.

Pszi-képességek

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend