Az ősi idegenek és a genetikai beavatkozás elmélete

Néhány tudós szerint már az ősi héber és sumér szövegekben is találhatunk az ősi idegenek által végrehajtott genetikai beavatkozásokra utaló jeleket.

Christian O’ Brian geológus például azt állítja, hogy azokban a szövegekben leírnak egy fajt, amelynek tagjait „fényes egyedeknek” (a továbbiakban fényeseknek) neveznek, amelyet ő az „Elohim” héber szó fordításaként értelmez.

E lények a modern emberi fajt a korábbiakból genetikai manipuláció segítségével alkották meg. Ilyen lények voltak például a „megfigyelők” is, akik közösültek emberi lényekkel is, a „fényesek” azonban ezt bűnnek tekintették.

Az egyik ilyen megfigyelőt nevezték Shemjazának (itt párhuzamot találunk Meier Semjaséjével), Jahve pedig a fényesek egyike volt. O’ Brian szerint a fényesek a felsőbbrendűek voltak, de halandó lények, és az eredetüket homály fedi.

Zecharia Sitchin, izraeli tudós, sumér és babilóniai szövegek alapján azt állította, hogy fajunkat űrbéli lények hoztak létre. Nefilimnek nevezte őket, akik közösültek földi lényekkel, de ezt követően vita alakult ki, hogy mi történjen ezzel az újonnan létrehozott fajjal. Sitchin szerint a nefilimek a homo erectus genetikai változásával hozták létre az emberi fajt.

Zecharia Sitchin

O’ Brian és Sitchin elmélete ősi közel-keleti szövegeken alapszik, de 1950-ben XIII. Pius pápa hasonló megállapításra jutott, amikor is kísérletet tett arra, hogy az evolúciót összeegyeztesse a Bibliával. A pápa kijelentette, hogy a katolikus hittel összeegyeztethető az az elmélet, miszerint az emberi test egy másik, már létező anyagból jött létre.

A genetikai beavatkozásról kialakult elméletek megjelennek az ufókról és az Amerikai Egyesült Államok kormányáról keringő történetekben. Linda Howe amerikai ufókutató elmondta, hogy az elmélet megjelent az úgynevezett „elnöki jegyzetpapírokban” is, amelyet Richard Doty AFOSI-ügynök (az AFOSI vagyis az Air Force Office os Special Investigations, a légierő különleges eseteinek kivizsgálására létrehozott hivatal) mutatott meg neki.

Az iratok szerint az USA kormányával kapcsolatot felvett lények azért látogattak a Földre különböző időpontokban, hogy manipulálják a földi főemlősök DNS-ét.

E látogatások mintegy 25 000, 15 000, 5000 illetve 2500 évvel ezelőtt történtek. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy azok a lények, akik 2000 évvel ezelőtt érkeztek a Földre, azzal a céllal jöttek, hogy megtanítsák az emberiséget a szeretetre és az erőszak nélküli életre.

Richard Doty tagadta, hogy valaha is ilyen tartalmú dokumentumokat adott volna Linda Howe-nak, és kijelentette, hogy a genetikai manipulációról szóló történet csupán pletyka és félrevezetés.

De akkor honnan ered ez a történet?

A genetikai beavatkozás elmélete több ufó-történetben is megjelenik. Ez azt mutathatja, hogy az elmélet erősen megragadt az emberi gondolkodásban, és esetleges tudatalatti eredetre is utalhat. Az is elképzelhető, hogy a kapcsolatteremtők egy külső forrás segítségével kaphatták magukról ezt az információt. De lehet, hogy a fentiek kombinációja az igazság.

Lássunk egy példát arra, hogy az elmélet hogyan bukkan fel egy csatornákon keresztül megvalósult kommunikációban. Carla Rueckert médium transzállapotban egy részletesen kimunkált kommunikációt produkált, amely egy Ra nevű lénytől, egy „társadalmi emlékkomplexum” -tól jött, aki űrhajóval meglátogatta a Földet az ókori Egyiptom korában. Ra története az emberi faj eredetéről a következőképpen hangzik:

„A Marson háború dúlt, s e háború következménye az lett, hogy a bolygó lakhatatlanná vált, és az emberi populáció kihalt rajta. A „Jahve”-csoport a modern embertípust 75 000 évvel ezelőtt alkotta meg, amikor is a kipusztult marslakókból genetikai anyagot hozott a Földre. Az első, mai értelemben vett emberi lény ebben az időben jelent meg a Földön. Ez a lény félig a marslakóktól, félig az alig fejlett ősi kétlábú lényből származik, de található benne más bolygóról jött genetikai rész is.”

Az ősi idegenek által végzett genetikai beavatkozás elmélete az 50-es évek elejére nyúlik vissza.

Akkoriban Ralph M. Holland, az ohiói Cayahoga Fallsban élő mérnök azt mondta, hogy kapcsolatba került emberszerű lényekkel, akiket ők Etherianoknak nevezett el. ezek a lények azt állították, hogy a létezés éteri szintjén élnek. Holland szerint e lények elmesélték neki, hogyan alkották meg az emberi fajt:

„Amikor e lények először érkeztek a Földre, a fizikai testükről kiderült, hogy alkalmatlan arra, hogy a földi környezetben létezzen. Annak érdekében, hogy javítsanak a helyzetükön, különféle keresztezésekkel igyekezték a fizikai testüket alkalmassá tenni a környezethez. Ennek a kereszteződésnek lett a végső eredménye Ádám faja, tehát ez a faj az ősi faj és bizonyos emberszerű őslények keveredéséből jött létre.”

Linda Howe beszámolt egy rablási történetről, amelyben szintén találkozhatunk az idegen beavatkozás elméletével. Az eset egy New Jersey-ben élő asszonnyal, A. Allennel történt meg. Az asszony hipnózisban emlékezett arra, hogy találkozott egy hét láb magas hímnemű lénnyel, akinek macskaszerű pupillái voltak.

Howe azt állította, hogy ez az asszony hitt abban, hogy a homo sapienst eredetileg más bolygóról érkezett lények alkották meg, azért, hogy ásványokat bányásszanak és fizikai munkát végezzenek ennek az úgynevezett „magas (növésű) fajnak”, akik csupán azért érkeztek a Földre, hogy a termést learassák.

Amikor megkérdezték, hogy az asszony vajon honnan szedte ezeket az elképzeléseket, Howe azt mondta, hogy hipnózis során bukkantak fel, miközben az elrablásról kérdezte őt. Howe szerint az asszony nem volt magasan iskolázott, és nem is olvasott túl sok könyvet.

Érdekes, hogy a gondolta, miszerint az emberiséget bányamunkára alkották meg, Zecharia Sitchin A tizenkettedik bolygó című könyvében is előbukkan. A bányamunkáról szóló rész erős hasonlóságot mutat Allen és Sitchin története között.

Egy másik példa, Raymond Fowler A megfigyelők című könyvében található. Könyvében Fowler azt kérdezi:

„Vajon a cro-magnoni embert egy az egyben a földre küldték, vagy pedig e típus a neander-völgyi ember idegen lényekkel történt genetikai keveredésének a terméke?”

Elképzelését a különféle elrablásos elbeszélések genetikával foglalkozó részeiből összegyűjtött tényekre alapozza, és ezeket kombinálta azzal az ismert elgondolással, hogy a cro-magnoni ember közvetlenül követte a neander-völgyi fajt. Fowler idézi a Bibliának Nap fiairól szóló részét:

„Isten fiai szépnek találták az emberek lányait, házasságra léptek velük, és erős, hírneves férfiakat nemzettek.”

Fowler megfigyelőknek (Watchers) nevezte e földönkívüli lényeket, és arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy ezek a lények már az emberi faj kialakulásának kezdetén kapcsolatba léptek vele. A megfigyelők megjelölést Fowler egy Betty Andreasson nevű kapcsolatteremtőtől veszi, akinek az esetét alaposan áttanulmányozta, és az asszony elmondta azt is, hogy elrablói hívták magukat így.

A fenti elméletekben megtalálhatók az ember kulturális hagyományainak gyökerei is, például a Bibliából vett, illetve a sumér mitológiához köthető részletek. Rejtélyes, hogy ez az elmélet vajon miért éppen a kapcsolatteremtő történetekben bukkan fel rendszeresen.

Ennek egyik elképzelhető oka az, hogy a genetikai beavatkozás elmélete igen különös pszichológiai vonzerőt gyakorol az emberre, és arra az elképzelésre készteti, hogy részben idegen lényektől származónak vallja magát, amelyről e lények beszéltek neki először.

Aztán megtörténhet az is például, hogy az idegenek a genetikai beavatkozás elméletét az emberi kultúrából szedték, és ezt arra használják fel, hogy saját elképzeléseik szerint alakítsák az emberi társadalmat.

És végül a harmadik magyarázat, mellyel talán a legtöbben szimpatizálnak: Az elmélet a mi emberi fajunk eredetének igaz képe, és a földönkívüli lények ezt teljes igaz valójában mutatták meg nekünk.

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend