Így olvashatsz az Akasa-krónikából: Az Ösvény-imádság módszere

Az Akasa-krónika évszázadokon át a misztikusok, szentek és tudósok kiváltságos hozzáférési területe volt — és ez így volt jól. A Krónika végtelen hatalmat és bölcsességet ad, és ezt csak azokra bízták rá, akik megfelelően felkészültek a mély tudással járó felelősségre.

szerző: Linda Howe

Mind a keleti, mind a nyugati hagyományban léteztek misztikus iskolák, ahol az ezoterikus tudásra szomjazókat készítették fel. A képzés közismerten szigorú és megerőltető volt a munka szentségét biztosítandó, és mind a beavatottat, mind a tudati dimenziót védte.

Ám változnak az idők. Az emberi faj kollektív tudata növekszik, fejlődik és érik. A folyamat során az emberiség a spirituális „szülőtől” való függés korszakából a spirituális függetlenség és felelősségvállalás korába lépett. A spirituális függetlenséget olyan egyének jelzik, akik tudják, hogy közvetlenül hozzáférhetnek spirituális forrásaikhoz, és akik a függetlenségükkel ezt a kapcsolatot ápolják.

Amint egyre új utakat alakítunk ki az Akasa-krónikában és a Krónika felé, minden eddiginél többen kezdik megérezni Fényük hívását.

Ma bárki, aki tudatos elkötelezettséggel keresi és terjeszti az Isteni Fényt és gyógyítást, hozzáférhet a bölcsesség, intuíció és iránymutatás ezen tárához.

A XX. század derekán Edgar Cayce (1877-1945) volt az egyetlen, aki nyilvánosan olvasta az Akasa-krónikát. Az „alvó látnok” néven ismerték, mert úgy fért hozzá a Krónikához, úgy tudta elérni az Akasa olvasásához szükséges megváltozott tudatállapotot, hogy mély álomba merült. Ebben az állapotban közvetítette az információt, miközben valaki jegyzetelt.

Edgar Cayce

Amikor felébredt, visszatért normális tudatállapotába, és semmire sem emlékezett abból, amit közreadott. Cayce negyvenhárom éven át naponta adta át az Akasa-krónikából megtudott információt. Ma ez a több mint tizennégyezer olvasat nyilvánosan hozzáférhető, és rengeteg információt tartalmaz magáról az Akasa-krónikáról, valamint válaszokat az egészséggel és a spiritualitással kapcsolatos több ezer kérdésre.

Cayce munkájának mai jelentősége az, hogy ő népszerűsítette az Akasa-krónikát. Bár H. P. Blavatsky teozófus (1831-1891) és Rudolf Steiner antropozófus (1861-1925) is utaltak az Akasa-krónikára írásaikban, Akasa-olvasás csak Cayce XX. század elején és közepén végzett munkásságával vált ismertté a tudatfejlődés mozgalmának gyakorlatában.

Ma az emberek ezrei kapcsolódnak erőteljesen az Akasa-krónikához. Míg vannak, akik szigorúan csak saját személyes növekedésük és fejlődésük érdekében dolgoznak a Krónikával, mások művészi törekvéseik – fotózás, agyagművesség, festészet, írás és zeneszerzés – elősegítésére használják. Üzletemberek alkalmazzák a Krónikát cégük vagy karrierjük előmozdítására, és vannak szülők, akik itt keresnek iránymutatást és támogatást a gyermekneveléshez.

Hogyan lehet hozzáférni az Akasa-krónikához?

Az Akasa-krónikához való hozzáférésnek ma annyi módszere létezik, ahányféleképpen az emberek a saját spirituális forrásaikhoz kapcsolódnak. Az Ösvény-imádság például annak a hagyománynak a része, ahol a „szent imádság” révén férnek hozzá a Krónikához. E szerint a hagyomány szerint a kimondott szó fény- és hangrezgései vezetik be az egyént a Krónikába.

A hagyomány során kialakított különböző imádságok a Krónika eltérő területeire vezető „feljárókként” szolgálnak. Vannak, akik imádságok révén férnek hozzá a Krónikához, míg mások hipnózis során érik el ezt. Megint mások a reiki gyógyítási gyakorlatában használatos szimbólumok segítségével kapcsolódnak rá. És igen, vannak, akik meditáció vagy a tudatfejlesztés egyéb formáinak a gyakorlása révén nyernek bepillantást a Krónikába. Minden módszer, amely tudatosan hozzákapcsol az Akasa-krónikához, jó és érvényes.

Az a legfontosabb, hogy az általad kiválasztottmegközelítés passzoljon a személyiségedhez, és lehetővé tegye, hogy kényelmesen élhesd meg a lehető leghatékonyabb olvasásokat.

A Krónika tanítójaként és olvasójaként végzett munkám során azt vettem észre, hogy a legtöbben azok közül, akik az Ösvény-imádság módszerét választották, valamikor korábban érzékelték már valamilyen formában az Akasa-krónika energiáját. Ezek az élmények azonban „véletlenszerűek” lehettek, amelyek nem ismétlődnek egykönnyen, így ők nem tekinthették a Krónikát megbízható spirituális forrásnak.

Az Ösvény-imádság — amely tulajdonképpen egy spirituális kód — tudatos és szándékos alkalmazásával azonban te magad irányíthatod a folyamatot, és ezáltal tetszés szerint olvashatod a Krónikát. Így lényegében tudatosan, felelősen és közvetlenül férhetsz hozzá a Krónikához a magad és mások érdekében, amikor csak akarod — és ez példa nélküli az emberi történelemben.

Bár az Akasa-krónika mindig is hozzáférhető volt, nem volt mindig mindenki számára az. Sok ideig egy válogatott kis csoport privilégiuma volt, akik vagy saját, vagy közösségük nevében léptek kapcsolatba az Akasával. A Krónika vonatkozásában a New Age mozgalom jelentősége az, hogy ekkor választhatták meg a világi emberek először a maguk forrását — ideértve a Krónikát is —, és ekkor kezdhettek el a saját spirituális ösvényükön járni.

A spirituális éretlenség (amikor még kiskanállal etettek minket), a spirituális elnyomás és megvezetés napjainak vége! Új korba léptünk, ahol megtanulhatjuk, hogyan építhetünk ki tudatos kapcsolatot saját spirituális hatalmunkkal. Száz évvel ezelőtt nem volt erre lehetőségünk; sőt, egyenesen botrányosnak tekintették volna mindezt. Érdekes, hogy ma sincs forgalomban túl sok könyv az Akasa-krónikáról.

Az Ösvény-imádság módszere

Az Akasa-krónika szívébe vezető Ösvény-imádság módszere olyan eljárás, amellyel tudatos kapcsolatot alakíthatsz ki az Akasa-krónikával, saját spirituális tudatosságod fejlesztése érdekében. Amint a nevéből is látható, a módszer segítségével az imádság szavaiból és hangjaiból építünk „rezgésösvényt”.

Ez az Ösvény-imádság energetikai hídként egyenesen az Akasa-krónika szívébe vezet. A Nyitó Ima elmondásakor az ima különleges szavaiból és mondataiból áradó hangok energetikai rezgése fényhidat ver, amelyen biztonságosan átléphetsz mindennapi emberi tudatszintedről az isteni, univerzális tudat síkján. Később pedig, a Záró Ima elmondásakor, visszaáll a tudatod, hogy újra „régi önmagad” légy.

Tökéletes biztonságban érzem magam, amióta megkaptam az Ösvény-imádságot az Akasa-krónikámtól. Egyáltalán nem tartottam attól, hogy az Ösvény-imádság módszerét akár saját magamon, akár Akasa-tanítványaimon megvizsgáljam vagy kipróbáljam. Mindig is mély elhivatottságot éreztem, hogy megosszam másokkal azokat a spirituális forrásokat, amelyek az én vagy a tanítványaim, illetve „pácienseim” javát szolgálták. Hiszek abban, hogy az Ösvény-imádság azért jutott el hozzám, mert megvan bennem a hajlandóság és az akarat, hogy megpróbálja a lehető legtöbbet és legjobbat kihozni belőle.

Az ösvény-imádságot olvasva észre fogod venni, hogy a nyelvezete hagyományosan keresztényi. Mivel ez sokakat érzékenyen érinthet, szeretnék magyarázatot fűzni az imádság szavaihoz és megszövegezéséhez. Az ima az Egyesült Államok középnyugati területén, a világ nyugati féltekéjén jutott el hozzám. A kifejezések ennek a területnek a legmegszokottabb nyelvezetét és értelmezését tükrözik, hogy az átlagos lakosság a lehető legkönnyebben hozzáférhessen az imádsághoz. A világnak ezen a részén általánosan az Isten kifejezést használják az Isteni Jelenlét azonosítására. Amikor a Szent Lélek kifejezést használom, Isten Szellemére gondolok, nem Isten erejének valamilyen individualizált személyiségére vagy megszemélyesítésére.

Az Akasa-krónika szívébe vezető Ösvény-imádság

Nyitó Ima

Ha magadnak olvasol, ezt a részt olvasd fennhangon:

 1. És elismerjük a Fény Erőit,
 2. iránymutatást, útmutatást és bátorságot kérve, hogy megismerhessük az Igazságot,
 3. ahogyan az saját magunk
 4. és a velünk kapcsolatban állók legfőbb hasznára megnyilvánul.

Az ima első sorában mind véges lényed (az, aki ebben az életben vagy), mind végtelen lényed (örök lelked) elöjön, és a Fény magasabb birodalmaihoz alkalmazkodik. Ezáltal, egy függőleges Fényoszlop segítségével, kialakítod a kapcsolatot az Akasa-krónikával. Ez a kapcsolat a fejtetőd felett körülbelül 45 centivel kezdődik, azaz a nyolcadik csakrádnál. Ez a csakra — amelyet lélekcsakrának is neveznek — képviseli a lelki és a fizikai sík kapcsolódási pontját. Amint a Fény áthalad a nyolcadik csakrádon, és leereszkedik a hetedikbe, elkezd sűrűsödni és formát ölteni. Mire a Fény a hetedik csakrádba jut, a rezgése elég sűrű lesz ahhoz, hogy saját egyéni lelked egyedi rezgési Krónikájaként érzékelhesd.

A második, harmadik és negyedik sorban három dolgot kérsz: iránymutatást, útmutatást és bátorságot, hogy félelem nélkül, készséggel fogadhasd el az igazságot (nem jóslatokat) magad és mindenki más legfőbb hasznára.

 1. Ó, Istent Szent Lelke,
 2. óvj meg engem az önzés minden formájától.
 3. és irányítsd figyelmemet az elvégzendő feladatra.

A Krónikában a félelem, az önhittség és az öntömjénezés (az értékelés és elismerés hajhászása a bizonytalan énkép alátámasztására) a legerősebb hátráltató tényezők. Szórakozottá tesznek, és megnehezítik számodra, hogy szilárdan a Fényben maradj és információt fogadj.

Miközben az 5., 6. és 7. sorokat mondod, a Szentlélek segít elterelni a figyehnedet magadról és a teljesítményedről, hogy az olvasásra összpontosíthass. Az, hogy nem hagyod, hogy személyes ügyeid eltereljék a figyelmedet, válik a hatodik sorban említett védelmeddé, mert ha megfelelően összpontosítasz, miközben a Krónikában vagy, nem eshetsz a külső hatások áldozatául.

Amíg kitartasz ama szándékod mellett, hogy azt a személyt szolgáld, akinek a Krónikáját olvasod, mindenre immunis leszel, ami nem a Fényből származik. (Most éppen magadnak olvasol. A jövőben azonban előfordulhat, hogy másoknak is fogsz olvasni.) Azzal, hogy az olvasásra összpontosítod a figyelmedet, a jelenben tudsz maradni; ennek köszönhetően szilárdan tartod magad a Fényoszlopban, és mind az információ, mind pedig az olvasás szabadon áramlik majd.

 1. Segíts, hogy az Akasa-krónika Fényében ismerjem meg magam,
 2. hogy a Krónika Urainak szemén keresztül láthassam magam,
 3. és tegyél képessé arra, hogy osztozzam a bölcsességben és az együttérzésben, mely a Mestereket, Tanítókat,
 4. és Szeretetteket velem kapcsolatban átjárja.

A nyolcadiktól a tizenegyedik sorig tartó szövegrészben arra kéred a Szent Lelket, hogy segítsen úgy látnod magad, ahogyan az Akasa-krónikában látnak, ismernek és szeretnek. A magam és az én kifejezéseket használod, mert ezzel arra a személyre utalsz, aki a fizikai dimenzióban nap mint nap te vagy. Amikor a Krónikában közlekedsz, nagyon fontos, hogy pontosan tudd, kikkel dolgozol. Itt az ideje, hogy tisztázzuk, kik is a Krónika Urai. A Mesterek, Tanítók és Szeretettek, valamint hogy milyen szerepet töltenek be, és mi a feladatuk az Akasában.

A Krónika Urai

A Krónika Urai a Fénylények egy olyan csoportját képviselik, akik univerzális szinten dolgoznak, tehát nem az egyes lelkekkel. A Fénylények a tudatosság minden szintjén jelen lévő nem fizikai lények. Az univerzum minden szegletében a Fény magasabb minőségét állítják elé és pezsdítik fel. Idővel a Fénynek ez a magasabb minősége magasabb életminőséggé alakul át minden ember számára.

Elősegítik továbbá a magunkra és másokra vonatkozó magasabb igazság megértését. Emellett a Krónika Urai felelnek az Akasa-krónika integrációjának és megvesztegethetetlenségének a fenntartásáért. Ebben a tisztben ők döntik el, hogy ki léphet be a Krónikába, és ki nem. Az egyes olvasások során feltárandó információról is ők határoznak. Amint ezt a döntésüket meghozták, értesítik róla az iránymutatásért folyamodó lélek Mestereit, Tanítóit és Szeretteit. Néha visszatartják az információt, ha az nem szolgálja a kérdező javát, vagy nem a megfelelő időben kérik. Ezért van az, hogy bizonyos kérdésekre olykor nem kapunk választ.

A Mesterek

A Mesterek szintén a Fénylények egyik csoportját alkotják. A Krónika Uraihoz hasonlóan ők sem öltöttek soha fizikai testet. Az Urakkal ellentétben azonban, akik egyetemes szinten működnek, ők az egyéni lelkekkel foglalkoznak. Saját Mestereid lelked fogantatása óta veled vannak, és ők felelnek lelked folyamatos fejlődéséért. Más szóval ők felelnek azért, hogy az útra tereljenek, és ott is tartsanak téged. Lelked fogantatásakor Mestereiddel együtt döntöttél a lelked tervéről, amelyhez az az idők során tartja magát: „A lelkem ezt és ezt a konkrét leckét fogja megtanulni, miközben Istenként magára eszmél.”

Azoknak a feladatoknak az alapján, amelyeket a lelked el akar végezni, választanak ki a Mesterek bizonyos Tanítókat és Szeretetteket, hogy segítsenek megtanulnod a leckéket a különböző helyzetekben és az életek során. Ezért attól függően, hogy az adott időben éppen milyen feladatokkal foglalkozol, amikor megnyitod a feljegyzéseidet, hogy megvitasd őket, Mestereid szólnak azoknak a Tanítóknak és Szeretetteknek, akik éppen akkor a lehető legjobban tudnak segíteni neked. Ahogy neked több Mestered lehet, ugyanúgy a Mesterek is foglalkozhat nak egyszerre több lélekkel is.

A Tanítók

A Tanítók élhettek valaha fizikai testben, de nem feltétlenül tették. Mestereiddel ellentétben ők nincsenek melletted lelked teljes élete során, hanem az éppen megtanulandó leckéhez kapcsolódnak: mindegyikük csak addig marad veled, amíg az adott leckét meg nem tanulod, és be nem építed a Tanító tudatosságát — ez jelenthet egy életen belül egy adott időszakot, de több inkarnáción is átívelhet. Amint a leckét megtanultad, és az adott Tanító tudatosságát beépítetted, ő maga odébbáll, hogy más lelkekkel foglalkozzon.

Ha a Tanítóid éltek is valaha emberként, lehet, hogy földi életük során teljesen „mindennapi emberek” voltak, de az is lehet, hogy olyan ,fontosabb személyiségek”, mint például Jézus, Buddha vagy Teréz anya. Bárhogy legyen is, az Akasa-tanítók nem szívesen fedik fel kilétüket, mert nem akarják, hogy függj tőlük vagy földi személyiségüktől. Ugyanez vonatkozik a Szeretettekre is. Mivel az Akasa-krónika a spirituális és érzelmi érés egyik útja, Mestereid, Tanítóid és Szeretteid feladata az, hogy segítsenek a Krónika isteni eszenciájára és energiájára támaszkodnod, nem pedig egyes lényekre vagy személyiségekre.

A Szeretettek

A Szeretettek olyan emberek, akiket még ebben az életedben ismertél, de már nem élnek. Bár elkötelezetten támogatják lelked fejlődését, a Szeretteid nem feltétlenül kötődnek hozzád érzelmi szinten is. Lehetséges, hogy olyan távoli rokonaid vagy ismerőseid, akik messziről figyeltek, amíg éltek, a haláluk után azonban úgy döntöttek, hogy aktívan támogatnak és szolgálnak téged. Tanítóidhoz hasonlóan ők sem szeretik felfedni kilétüket, hogy ne függj tőlük mint azoktól a személyektől, akiket az életedben ismertél.

Előfordulhat azonban, hogy egy olvasás során felfedik magukat, ha úgy érzik, hogy jelenlétük tudati segíthet téged az adott pillanatban. Ha közelednek is, soha nem fogják vezetni az olvasást. Inkább olyan az egész, mintha közelebb lépnének, csak hogy köszöntsenek, de azonnal vissza is térnek a homályba. Mindenkinek vannak Akasa-szerettei — még azoknak is, akiknek a földi élete a születésükkor vagy azt követően nagyon rövid időn belül véget ért. Ilyenkor a lélek származási vonalában a születését megelőzően elhunyt tagok — például egy nagyszülő — töltik be az adott személy Szeretteinek szerepét. Most, hogy már tudjuk, kikkel találkozunk majd a Krónikában, térjünk vissza az imánkhoz.

Ezt a részt csendben olvasd magadnak:

 1. Segíts, hogy megismerjem …-t (a saját hivatalos neved) az Akasa-krónika Fényében,
 2. hogy meglássam …-t (a saját hivatalos neved) a Krónika Urainak szemében,
 3. és tégy képessé arra, hogy osztozzam a bölcsességben és együttérzésben, amely a Mestereket, Tanítókat
 4. és Szeretetteket …-val (a saját hivatalos neved) kapcsolatban eltölti.
 5. Segíts, hogy megismerjem …-t (a saját hivatalos neved) az Akasa-krónika Fényében,
 6. hogy meglássam …-t (a saját hivatalos neved) a Krónika Urainak a szemében,
 7. és tégy képessé arra, hogy osztozzam a bölcsességben és együttérzésben, amely a Mestereket, Tanítókat
 8. és Szeretetteket -val (a saját hivatalos neved) kapcsolatban eltölti.

A 12-19. sorokat olvasva kiterjedtebb tudatállapotba kerülsz. Ez az állapot a fizikai dimenzióban gyökerezik, de képes fogni az Akasa-krónika dimenziójának finomabb benyomásait és rezgéseit. Ezzel egy időben az alábbi folyamatok zajlanak:

• Hivatalos neved rezgése előhívja lelked Krónikáját. Ekkor a Krónika Urai előhozzák a Krónikádat, és odaadják Mestereidnek, Tanítóidnak és Szeretteidnek. Ők „töltik le” aztán azt az információt, amelyre az adott olvasás során szükséged lesz.

• Az Akasa-krónika szívéből származó energia lejut a koronádon, és mélyen a szívközpontod mögött adja át rezgését. A szívközpontod a Krónikából hozzád érkező információk „fogadófelülete”. Az energetikai lehorgonyzás megtörténtével áll át a tudatod is.

A 15-19. sorokban a nevedet használod az én kifejezés helyett, mert arról a személyről kérsz információt, aki ebben az életedben vagy, valamint minden egyéb személyiségről, akiket a lelked a létezése során felvett. Ezért az olvasás közben van egy kis különbség véges lényed (aki olvas/megfigyel) és végtelen lelked között, akinek a Krónikáját olvasod.

A Krónika megnyitását úgy jelented be, hogy fennhangon elmondod az alábbi sort:

 1. A Krónika most megnyílik.

Tudatszintváltásod megtörtént. Most már hozzáférsz az Akasa-krónikádhoz és Mestereidhez, Tanítóidhoz és Szeretteidhez.

Záró Ima

Amikor készen állsz, hogy befejezd a Krónika olvasását, mondd el fennhangon a következőket:

 1. Szeretnék köszönetet mondani a Mestereknek, Tanítóknak és Szeretetteknek
 2. szeretetükért és együttérzésükért.
 3. Szeretnék köszönetet mondani az Akasa-krónika Urainak nézőpontjukért.
 4. És szeretnék köszönetet mondani a Fény Szent Lelkének minden tudásért és gyógyulásért.
 5. A Krónika most bezárul. Ámen.
 6. A Krónika most bezárul. Ámen.
 7. A Krónika most bezárul. Ámen.

A tény, hogy bebocsátást nyertél az Akasa-krónikába, egyszerre megtiszteltetés és privilégium, amit nem szabad felvállról venni. Természetes, hogy ki szeretnéd fejezni a háládat minden Fény-lénynek, akik ezt az élményt lehetővé tették számodra. Amint az is beletelt egy kis időbe. hogy a rendes tudatszin-tedről kilépj, a vi«nállás is időigényes. Az átállás vagy átmenet egyfajta utazás, és mint minden utazásnak, ennek is van eleje, közepe és vége. A 25. sor elmondása jelzi a váltás elejét, a 26. sora közepét, a 27. sor pedig a végét. Ha a Krónikát bezártad, ne felejtsd el megkeresni szilárd földi alapjaidat a számodra bevált módszer segítségével.

A cikk Linda Howe és Juliette Looye: Akasa-krónika, avagy Hogyan olvasd a lélek feljegyzéseit? című könyv alapján készült.

A kiadó honlapja: Édesvíz kiadó

Akasa-krónika Edgar Cayce

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend