A hipnotikus visszatérések a reinkarnáció megbízhatatlan bizonyítékai

Számos reinkarnációról szóló népszerű könyv hipnotikus visszatérésekre helyezi a fő hangsúlyt, ahol egyesek állítólag előző életükből vagy életeikből idéznek fel részleteket.

Az egyik ilyen könyv −Kutatás Bridey Murphy után − bestseller volt az ötvenes években. Több mint ötven újság közölte sorozat formájában, és egyfajta szenzációvá vált világszerte.

Ez a könyv lett a prototípusa egy műfajnak, nevezetesen a múltbeli visszatérésekről szóló könyveknek, melyek napjainkig érdeklődésre tartanak számot. De ezek a könyvek csupán a felszínt érintik, csak bepillantást nyújtanak egy hatalmas témába, és több szempontból is félrevezetőek.

A Kutatás Bridey Murphy után c. könyvben a szerző, egy szakképzett hipnotizőr „visszavezette” középkorú amerikai médiumát, Mrs. Virginia Tighe−t „legutóbbi születésébe”, amikor Mrs.Tighe neve Bridey Murphy volt, egy lány, aki 1798−ban született Írországban, ahol egész életét töltötte, s hatvannégy évesen, Belfastban halt meg.

Hipnózis alatt Mrs. Tighe részleteket közölt Bridey gyermekkori otthonáról, megadta a szülők, barátok és rokonok nevét és még sok más részletet „előző életéből”.

A könyv beszámolt arról, hogy Bridey eljutott a „lelki világba”, csupán azért, hogy 1922−ben mint Virginia Tighe újra megszülessen Amerikában.

Amikor a könyvet felkapták, újságírók és tudományos kutatók utaztak Írországba, hogy ellenőrizzék, létezett−e Bridey Murphy. A tetemes erőfeszítések dacára sem voltak képesek hitelesíteni akár egyet is azok közül a nevek és helyszínek közül, melyeket Mrs. Tighe közölt.

Úgy tűnt, hogy Bridey Murphy egyszerűen sohasem létezett.

Később a kutatók egy második csoportja számos azonosságot fedezett fel Mrs. Tighe amerikai gyermekkora s a hipnotikus hatás alatt leírt Bridey Murphy gyermekkora között.

Például Mrs. Tighe egy fehér gerendázatú házban született, mely pontosan egyezett azzal, amit ő Bridey Murphy gyermekkori otthonaként említett.

Amikor Mrs. Tighe négy éves volt, szülei szétköltöztek és ő nagynénjéhez került. Abban az utcában, ahol nagynénjével lakott, élt egy ír származású, Mrs. Anthony Corkel nevű asszony, akinek leánykori neve nem volt más, mint Bridey Murphy.

Bridey Murphy esetében sok tudós úgy véli, hogy a tények, melyeket Mrs. Tighe előző életéről közölt, nem mások, mint jelen életének elfelejtett epizódjai, melyeket öntudatlanul adott vissza a hipnózis alatt. Ez minden pszichológus számára közismert jelenség.

Hipnózis alatt nem csupán a gyermekkori emlékeket, hanem bármilyen gondolatot − gyermekkori történeteket, régen olvasott könyveket, képzeletbeli helyzeteket − előző életünk tapasztalatainak hihetjük.

Ezért ingatag talajon állunk, ha a reinkarnációt hipnotikus visszatérésekkelakarjuk megközelíteni.

A múltba való visszatérésekkel kapcsolatos másik téveszme az a bizonyos megmagyarázhatatlan űr a jelenlegi s az azt megelőző élet között.

Például a hölgy, aki Bridey Murphynek hitte magát, azt állította, hogy előző életében 1862−ben halt meg, hatvan évnyi szünetet hagyva halála és Virginia Tighe−ként való „következő inkarnációja” között.

A könyv arra utal, hogy ezalatt Bridey Murphy a „lelki világban” élt. A Védák által tanított reinkarnáció elvei szerint ez képtelenség. A reinkarnáció folyamatában a lélek a halál pillanatában elhagyja anyagi testét s egy másik életforma méhébe vándorol ebben vagy egy másik univerzumban, ahogy azt a karma örök törvényei s az anyagi természet elrendezik.

A halál után a lélek test nélkül s akadálytalanul, a gondolat sebességével képes közlekedni. Ezért az egyik test elhagyása s a másikba való beköltözés között csupán egy jelentéktelen idő telik el. Ugyanakkor csupán a teljesen önmegvalósított lelkek érhetik el a reinkarnáció körforgásán túli lelki világot.

Ez egy közönséges lélek számára, aki teljes mértékben kötődik az anyagi világ feltételeihez, lehetetlen.

(Felhasznált irodalom: A. C. Bhaktivedanta Swami – Visszatérés – A reinkarnáció tudomány)

reinkarnáció

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend