Ember alkotta UFO-k

foo-fighters-ufo

A legtöbben nyilván már hallottak egy Nikola Tesla nevű tudósról. Az Ő tudományos munkájának eredményei a ma látható UFO-k. Ő és Viktor Schauberger voltak az új repülő diszkek szülőatyjai.

A második világháború alatt a németek erősen függtek Tesla kutatásaitól, amelyek a szövetséges pilóták által „Foo Fightereknek” vagy „Kraut Balloknak” nevezett repülő tárgyakat eredményezték.

A Rajna-vidék bombázása során ezek a ragyogó objektumok olyan sebességgel húztak el a szövetséges bombázók mellett, amit korábban elképzelhetetlennek tartottak. Ezeknek a Foo Fightereknek megvolt az a képessége, hogy összezavarják a radarokat, így a szövetséges pilótáknak meg kellett szakítaniuk bevetéseiket. Miután a bombázók eltávolodtak, a „színesen világító golyók” szintén eltűntek. Ezek az események jól dokumentáltak, néhány fénykép pedig még ma is létezik.

A következő szövegek Al Pinto „Idegen vagy emberkéz alkotta UFO-k” című cikkéből származnak. Ezek a járművek talán egy titkos kormánytervezet részei. Ezt sok, a második világháború idejéből származó bizonyíték is alátámasztja. Marshall Yarrow cikke, aki akkor a Reuters tudósítója volt a felszabadított Párizsban található szövetséges főhadiszálláson, 1944. december 13-án jelent meg: „A németek előállítottak egy titkos fegyvert a karácsonyi szezonra. Az új találmány nyilvánvalóan légvédelmi eszköz, kinézete pedig karácsonyfadíszre emlékeztet. Többször látták őket Németország egén magukban vagy kötelékben repülni. Ezüst színűek és áttetszőnek tűnnek.”

Egy másik cikk, amely szintén a németek titkos repülőgépeivel foglalkozott, a New York Herald Tribune-ben jelent meg 1945. január 2-án: „Úgy látszik, a nácik valami újat dobtak fel Németország éjszakai egére”. Ez nem más, mint a különös, rejtélyes ‘Foo Fighterek’, amelyek a Németország feletti éjszakai bevetéseken repülő szövetséges repülőgépek körül röpdösnek. A pilóták több, mint egy hónapja találkoznak ezzel a baljós fegyverrel éjszakai repüléseik során. Senki nem tudja, valójában mi is ez a fegyver. A tűzgolyók hirtelen tűnnek fel, majd kilométereken át kísérik a repülőgépeket. Úgy tűnik, a földről irányítják őket rádión keresztül…”

Tehát végül is miért nem nyerték meg a németek a háborút az új Foo Fighter technológiával? Ugyanúgy, mint a V-2 rakéták vagy a sugárhajtású gépek esetében is: elfogyott az idejük. A szövetségesek gyorsan nyomultak előre, és a háború véget ért. Hitler igyekezett rábírni német népet, hogy tartsanak ki még két hónapig, hogy legyen lehetőség az új titkos fegyverek bevetésére. De mint az köztudott, az idő tényleg elfogyott.

A győzelem után a szövetségesek próbálták rátenni a kezüket az új szupertechnológiára. Amerika lett az új technológia birtokosa, amikor a háború véget ért. Két évvel később, 1947-ben egy Kenneth Arnold nevű pilóta gyorsan repülő korongokat látott az Egyesült Államokban. Azt mondta, úgy néztek ki, mint a vízen kacsázó csészealjak. Ekkor kezdődött a „repülő csészealjak” kora.

A tudós, aki a német repülő csészealjakért felelős, Viktor Schauberger volt. Tesla eredményeivel a kezében új terveket kezdett alkotni. Amikor az oroszok összeszedték, amit az amerikaiak hagytak Schauberger Leonsteinben található házában, felrobbantották a lakását. Ezután kapott szárnyra egy szóbeszéd, mely szerint Schauberger egy szigorúan titkos programban dolgozik Texasban az Egyesült Államok kormányának.

Az ötvenes évek elején a tudomány hirtelen az antigravitációs kutatások felé fordult. Több, repülő koronggal foglalkozó kísérletet végeztek. Néhány eredményről a tudományos lapok és az újságok is beszámoltak. Aztán az ötvenes évek végén hirtelen mindent a hallgatás csendje burkolt be. Megszűntek a támogatások, és a sajtó is néma maradt a témával kapcsolatban, az új technológia pedig titkossá vált. Nagyszámú tudós esett különös balesetek áldozatává. Schauberger maga is meghalt betegség következtében. A halálos ágyán a következőket mondta: „Mindent elvettek tőlem. A saját életem is másé.” Schauberger, egy pár repülő csészealjat ábrázoló fénykép láttán azt mondta, hogy valaki használja a terveit.

1947-ben, amikor Kenneth Arnold UFO-kat látott, a légierőt azonnal riadókészültségbe helyezték, amelyet ezután gyorsan lefújtak. Az ok az volt, hogy az amerikai kormány azt hitte, a németek Foo Fightereinek új támadásával állnak szemben. Ezután kezdtek feltűnni a német repülő korongokat ábrázoló fényképek és tervrajzok. Az egyik fényképen tisztán kivehető a németek kereszt alakú felségjelzése, egy másikon pedig egy német tank ágyúcsöve látható egy ilyen repülőgép alsó részén.

Mielőtt még a sajtó hallgatásba burkolózott volna, egy kanadai újság, a Toronto Star 1953. február 11-én kezdett a kanadai Avro cég által előállított új technológiáról tudósítani. A cikk szerint az Avro egy repülő csészealjon dolgozott, amely képes volt „egyenesen felfelé emelkedni”. (Ez nem keverendő össze az Avro Carral, aminek repülő csészealj alakja volt.) Ennek a figyelemfelkeltő cikknek az információforrása C.D. Howe miniszter volt.

1953. április 21-én a Toronto Star azt állította, hogy Montgomery tábornagy részt vett az Avro repülő csészealjának bemutatóján, és azt „fantasztikusnak” nevezte.

1955. november 1-én a Toronto Star arról tudósított, hogy a kanadai repülő csészealj egy mintapéldányát előző nap bemutatták amerikai szakértők egy csoportjának, akik között katonatisztek és tudósok voltak. Miért voltak ott az amerikaiak? Az újság szerint a kanadai kormány azt tervezte, hogy több századot szerveznek repülő csészealjakból Alaszka védelmére.

Miért titkolja a kormány ezt a forradalmian új technológiát? Azért, mert az antigravitációs készülékek másik hatása a hatalmas mennyiségű elektromosság termelése, ami akár több százezer volt is lehet. Ez gyakorlatilag „szabad energia„. Ez a fajta elektromosság sugárzás útján terjed, tehát nincs szükség semmilyen vezetékre. Ezért van az, hogy UFO-k feltűnése esetén például egy háztartás minden elektromos berendezése bekapcsol.

A világot néhány nagyon gazdag ember irányítja, akik hatalmas vagyonnal rendelkeznek. Ennek a vagyonnak a magja az olaj, a „fekete arany. Ha a szabad energiát mindenki használná, ez a gazdag elit hatalmas jövedelemtől esne el. Egyszerre a sugárhajtás, az autók, vonatok, ipari termelés és űrrepülés technológiája elavulttá válna. A NASA államilag támogatott programjai véget érnének. A Military Industrial Complex (Katonai Ipari Központ) hatalmas jövedelemveszteségeket szenvedne. A NASA, a védelmi társaságok, az olaj- és gáztársaságok, elektromos társaságok jövedelemhiánya jelentős veszteséget okozna. Más szavakkal a szabad energia megölné az aranytojást tojó tyúkot.

Képzeljük el, hogy fillérekért bárki elrepülhetne a Holdra repülő korongokkal. Az adófizetőknek nem kellene fizetnie a NASA és katonaság hatalmas kiadásaiért. Az embereket többé nem fosztanák meg utolsó filléreiktől, hogy a Katonai Ipari Központ milliárdos nagyságrendű támogatását biztosíthassák. Az ilyen pénzforgalomból jelentős rész a nemzetközi bankokhoz is jut, amelyek így szintén hatalmas összegeket veszítenének, nem is említve az autógyárakat.

Az emberek nagyon olcsón tudnák használni autóikat, fűteni otthonaikat, vagy éppen utazni. Az energiáért való fizetés csak egy emlék lenne a múltból. A villám képes százmillió voltnyi feszültséget előállítani a levegőből, nem lenne szükség duzzasztógátakra, távvezetékekre, elosztóállomásokra, áramszolgáltató vállalatokra, stb. A bökkenő ebben a nemzetközi összeesküvésben az, hogy minket (az emberiséget – a ford.) abban a hitben ringassanak, hogy az energia a fosszilis üzemanyagból származik. Ezzel a propagandával igyekeznek egy világot kialakítani, amely az olaj „mesterséges függőségétől” szenved, így biztosítva az elit számára a gazdagságot és a hatalmat.

Vajon mit csinál most a kormány ezekkel a repülő csészealjakkal? Jelenleg építik őket, és a világ minden részén tárolják őket. A kanadai Cold Lake Alberta-ban van egy földalatti létesítmény, ahol a gyártás történik, ez nagyjából hasonló az amerikaiak nevadai 51-es Körzetéhez. Jelenleg az elit az Új Világrend kialakításán fáradozik. Az Új Világrend egy diktátor által vezetendő ENSZ alá létrehozandó, az egész világot irányító kormány lenne. Ennek az új birodalomnak a hatalma már megvan. Már csak az embereket kell rávenni arra, hogy lemondjanak alkotmányos jogaikról, és behódoljanak az ÚJ Világrendnek. A legtöbb ember ezt nem akarja majd megtenni, mivel az Új Világrendben a jelenlegi életük ellen irányuló fenyegetést látják. Ezért van az, hogy katonai kapcsolataik egyre magasabbak, szorosabbak lesznek. És hogyan passzolna a repülő csészealjak technológiája mindebbe?

„Ma Amerika felhördülne, ha a rend visszaállításának céljából ENSZ-katonák vonulnának be Los Angelesbe. Holnap viszont hálásak lennének! Ez különösen igaz lenne, ha azt mondanák az embereknek, hogy a támadás kívülről (az űrből) jönne, ami létüket fenyegetné. Ekkor történne az, hogy a világ azt kérné, szabadítsák meg őket a gonosztól. Az egyetlen dolog, amitől az ember fél, az ismeretlen. Ha ezzel a helyzettel néznének szembe, az emberek maguktól mondanának le személyes jogaikról, hogy a világkormány garantálja nekik a jólétet.”

Henry Kissinger 1991

Emlékezzünk csak arra, amikor Ronald Reagan arról beszélt, hogy ha a Földet külső hatalom támadná meg, akkor a világ országai egyesülnének. 1985-ben Reagan elnök a következőket mondta Mihail Gorbacsovnak egy Genfi találkozón:

„Nem tehetek róla, de el kell mondanom, milyen könnyű dolgunk lenne az ilyen találkozók alkalmával, ha egy másik bolygóról érkező idegen faj támadása fenyegetné a Földet. Elfelejtenénk az összes apró ellentétet országaink között, és látnánk, hogy így együtt, mindannyian emberi lények vagyunk itt a Földön.”

(International Herald Tribune, Párizs, 1985. december 5.)

„A szovjetek és a demokráciák átveszik egymás legjobb tulajdonságait, és több éven át tartó folyamatok eredményeképpen nem lesz határozott vonal, ami szigorúan elválasztaná elképzeléseiket, amelyek esetleg egy közöttük kirobbanó háborúhoz vezetnének… mivel az összes ország tudományos fejlesztéseit egyesíteni kell annak érdekében, hogy a Föld népei közösen vegyék fel a harcot egy más bolygóról érkező emberek támadása esetén.”

(New York Times, 1955. október 8.)

Érdekes megjegyezni, hogy a „más bolygóról érkező emberek” kifejezést használta, nem pedig azt, hogy „más lények” vagy „idegenek”. Talán azért használata az „emberek” kifejezést, mert úgy gondolta, hogy valamennyire hasonlítanának ránk? Vagy tényleg emberek lennének, úgyszólván „idegenek a Pentagonból”?

1948. január 7-én Kentucky államban láttak egy UFO-t, amit Thomas Mantel százados parancsnoksága alatt három F-51 Mustang vadászgép vett üldözőbe. A vadászgépek közül kettőnek vissza kellett fordulnia, de Mantel folytatta az üldözést. Sajnos Mantel százados rádiója egyszerre elnémult. Másnap reggel megtalálták gépének roncsait szerteszét szóródva a földön. Renato Vesco és David Childress, az „Emberkéz alkotta UFO-k” szerzői szerint Mantel utolsó, rádión át hallható szavai a következők voltak: „Istenem! Emberek vannak benne!” Talán idegenek voltak egy másik bolygóról?

Mint ahogyan azt korábban állítottam, az új világkormány létrehozása már folyamatban van. Többé már nem az a kérdés hogyan, hanem hogy mikor. Most már csak az ember által épített UFO-kat kell bevetnie a titkos kormánynak, hogy az emberek azt higgyék, a Földet idegen civilizáció támadta meg. De előbb a tömegeket pszichológiailag kell felkészíteni erre az eseményre.

Jelenleg hatalmas UFO-őrület van a különböző médiáknál, a NASA pedig azt állítja, hogy életre utaló jeleket találtak a Marson. Filmek, mint az Independence Day és TV-műsorok, mint a Dark Skies azt ültetik belénk, hogy az idegenek ellenségesek, és semmi sem állítja meg őket abban, hogy leigázzanak minket. Ez a propaganda-hadjárat a roswelli incidens évfordulójára volt időzítve. A Roswellben történt eseményekkel arról akarnak meggyőzni minket, hogy a nevadai sivatagban egy idegen űrhajó hajtott végre kényszerleszállást, melynek során a fedélzeten lévő idegenek meghaltak. Mesék keringenek arról, hogy az idegenek testeit titokban az amerikai kormány őrzi. A történtek a kormány úgy próbálja feltüntetni, hogy szert tettek egy idegen űrhajóra. Ha tanulmányozzuk a CIA-t és működését, láthatjuk, milyen jók az álhírek kitalálásában és terjesztésében.

Tehát miért keringenek arról mesék, hogy a kormány igyekszik titkolni, birtokukban van egy elfogott UFO? Ennek két oka van. Az első az, hogy elhitessék az emberekkel, máshol is van élet. A másik pedig az, hogyha váratlanul ezeket az UFO-kat látjuk lebegni a város fölött, akkor hirtelen más UFO-k (a mi UFO-ink) jelennek meg, hogy felvegyék a látszatharcot velük.

És vajon hogyan fogja az amerikai kormány megmagyarázni ennek az „új” UFO-technológiának a hirtelen feltűnését? Körülbelül ezt fogják mondani: „Igen, srácok. A roswelli incidens tényleg megtörtént. Az is igaz, hogy kielemeztük az elfogott űrhajót az 51-es Körzetben. Az űrhajók, amiknek az oldalán az amerikai zászlót láthatjátok a mieink, és az 51-es Körzetben lévő kutatóközpontból származnak.” Ez tökéletes válasz lesz arra, honnan kerültek elő hirtelen a mi UFO-ink, amikkel felvehetjük a harcot. Ez az álháború biztos győzelme lesz az Új Világrend propagandájának.

A Biblia a következőket írja: ‘…Leborultak a sárkány előtt, hogy hatalmat adott a vadállatnak. Leborultak a vadállat előtt is, és így imádták: „Ki fogható a vadállathoz, ki tudja vele fölvenni a harcot?”…Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre. A föld lakói…mind leborulnak majd előtte.’

Jelenések könyve 13:4-5

„Senki nem léphet be az Új Világrendbe, amíg nem bizonyítja Lucifer iránti imádatát. Senki nem léphet be az Új Korba, amíg nem vesz részt luciferi felavatáson.”

David Spangler

Ahogy azt a történelem megmutatta, a nácik egy okkult csoport volt, akik létrehoztak egy New Age mozgalmat, a nácizmust, és a Biblia szerint a történelem készül megismételni önmagát! Zárszóként még annyit szeretnék mondani, hogy Bob Lazar azt állította, hogy az egyik UFO-n, amit az 51-es Körzetben látott, amerikai zászló volt. Kell még mást mondanom?

„El fog jönni az Új Világrend, akár szeretnénk, akár nem. Az egyetlen kérdés, hogy beleegyezés vagy hódítás útján kerül az új Világkormány hatalomra.”

James P. Warburg

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend