A duál-lélek

A duál-lélek egy lény része, amely szétosztódott, és több egyéni részre vált szét. Ez azt jelenti, hogy: az eredeti teljes lélek, az az eredeti lény, aki az Isteni Forrásból származik, egy volt, és tökéletes.

Ha ez a teljesség be akar lépni a duális univerzumba, van egy küszöb, ahol megtörténik a több részre szakadás.

Egészen fent, ott van az egység, az eggyé válás, minden tudat forrása! És van egy tudat, amely azt választja, hogy megtapasztalja az emberi tudatot – legalábbis mondhatjuk így. Vannak másfajta tudatok is, például állati tudat, bolygó tudat, és van a természetnek is tudata. Tehát különböző típusú tudatok vannak, amelyek közül csak egy az emberi tudat, egy szellemi tudat, amely meg szeretné tapasztalni az individualitást.

Amikor ez a tudat alászáll a duális síkra, van egy hely, ahol ez a tudat széttörik. Ez azt jelenti, hogy előre tudható, hogy ott egy szétesés fog bekövetkezni, hogy ez az egységes tudat, amiben minden benne van, több részre fog felosztódni.

Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, de ritkán még kilenc részre is szétosztódhat. Más szavakkal: minimum kettő, maximum kilenc részre osztódik.
A kettősség világában fény és árnyék van, férfi és nő, fekete és fehér, nappal és éjjel – minden kettős. Az egységes tudat számára ez azt jelenti, hogy férfi és női részre osztódik fel. De nem tud csak úgy belépni a kettősség világába, és önmagától felosztódni. Ehhez hívás kell!

Ez a hívás hívás egy lénytől függ, aki egy más fejlődési utat választott, ez a lény a felsőbbrendű én. A felsőbbrendű én képes egységben, egységes tudatként, mint androgün személyiség, belépni a kettősség világába!

És ettől a lénytől, a felsőbbrendű éntől függ annak a tudatnak a meghívása, amely meg szeretné megtapasztalni az emberi létet. Így ez a tudat belép a dualitás világába, méghozzá azzal a feltétellel, hogy több részre szakad. Azaz finomanyagi szinten férfi és női testet hoz létre. Ahhoz, hogy létrehozza a női és férfi finomanyagi testet, szüksége van a felsőbbrendű én hívására. A kettősség világában poláris erők vannak: pozitív és negatív, közöttük pedig a semleges, amelyet ebben az esetben a felsőbbrendű én képvisel.

A felsőbbrendű én szeretné megtapasztalni magát az emberi lét tudat tükrében is, így emberi tudatot vesz fel, ezáltal egy családot hoz létre, ami hasonlít a a ti földi családotokhoz azzal a különbséggel, hogy a szülőket itt a felsőbbrendű én képviseli, amely androgün jellegű. Ekkor a finomanyagi szinten egy család jön létre. Ezután a „gyerekek” szeretnék megtapasztalni az anyagot, vagyis, szeretnének inkarnálódni a Földön. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a „gyerekek” egy része inkarnálódik, sokszor eltérő idősíkokon, miközben a többiek kipihenik magukat a finom anyagi síkon. Ők figyelik a Földön élő testvéreiket, a felsőbbrendű ennel együtt támogatják őket, és tanulnak tapasztalataikból.

A felsőbbrendű én gondoskodik a család minden tagjáról, mind az otthon, a finomanyagi síkon maradtakról, mind a Földön, különböző korszakokban élőkről.

A finomanyagi síkon tehát nemcsak barátaitok vannak, hanem egyfajta családotok is. A duál-lélek megnevezés arra a testvérrészre utal, amelyik – nemi szempontból – az ellenpólust képezi. Mivel a legtöbb lény több, mint két részre osztódott, azonos nemű testvéreik is vannak.

/részlet a 2012 – A Föld felemelkedése az ötödik dimenzió című könyvből/

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: