David Icke – A fátylon túl

Ahogy követtem a globális összeesküvés rendkívüli méreteit és mélységeit feltáró szálakat, hamarosan világossá vált előttem, hogy még ez is csak a teljes történet egyik szintje.

A kései 90-es évektől fogva az életemet formáló véletlen egybeesések elvezettek az öt érzékszerven túli tudás és tudatosság területére. E más dimenziók vagy valóságok természetének megértése alapvetőnek mutatkozott az Illuminátusok mögötti erő beazonosításához.

Minden, amit Teremtésnek nevezünk, valójában különböző frekvenciákon rezonáló energia.

Minél alacsonyabb frekvencián rezeg az energia, annál sűrűbbnek tűnik (mint egy fal), minél magasabban rezeg, egyre kevésbé és kevésbé tűnik sűrűnek és szilárdnak, egészen odáig, amikor oly gyorsan rezeg, hogy elhagyja az öt érzékszervünk számára érzékelhető frekvenciatartományt.

Amit anyagnak nevezünk, az egy lassú rezgésre rezonáló energia. Albert Einstein 1905-ben megfogalmazott híres egyenlete, az E=mc2 világosan kimondja, hogy a tömeg, vagyis az anyag nem más, mint az energia igen besűrűsödött alakja, és a „besűrűsödött” tényleg a legtalálóbb kifejezés erre.

Ugyanis, ha egy kilogramm cukrot vagy vizet teljesen energiává alakítanál, az megállás nélkül képes lenne hajtani egy autót kb. százezer évig. A valóság más dimenziói – amit néhányan szellemvilágnak hívnak – valójában csak túlságosan gyorsan rezegő világok ahhoz, hogy láthassuk őket.

Manapság már könnyebb dolgunk van, amikor a többszörös valóságokra hivatkozunk, mert sok tudós is kezd felzárkózni a misztikusokhoz, médiumokhoz és másokhoz, akik mindvégig arról beszéltek, hogy ez a „fizikai” világ valójában csupán az egyik valóság a Végtelen Tudatosságon belül. Ezek a tudósok azt mondanák a többi valóságra, hogy párhuzamos univerzumok és egy egyedüli egyesített energiamező részei. Az atom „fizikai” világán túli valóságot kutató kvantumfizika alapvetően ugyanazt mondja ki, amit a misztikusok vagy a hozzám hasonló emberek, akik a létezés mienkébe behatoló különböző dimenzióiról és frekvenciáiról beszélnek.

A spiritualitás és az igazi tudomány – nyitott elméjű és nyitott szívű alakjában – lényegében egy.

A tudatlanság, arrogancia és dogmák rabságában vergődő „hivatalos” tudomány és „hivatalos” vallás hozták létre a látszólagos szakadékot. Az egyik nem tudományos, a másik nem spirituális.

Mindkettő csak ugyanazon hazugság pólusai. Az itt írottak nem okoznak problémát egy elfogulatlan kvantumfizikus számára, de egy begyepesedett, maradi tudós vadul forgatná szemeit a megfogalmazottak hallatán.

Óriási űr tátong az álláspontok között még az úgynevezett tudományos világban is. De a tudományos „tények” hivatalos „biztonságos” verziói uralják az akadémikus tankönyveket és az egyetemi előadótermeket, mert ezek illenek legjobban az emberiség irányításának titkos tervébe.

A hatalmi felépítmény el akarja hitetni velünk, hogy csupán egy bölcsőtől a sírig botladozó test vagyunk, és azt hívják „életnek”, ami eközben történik velünk a futószalagon. A társadalomban hivatalosan mindössze csak aközött választhatunk: abban hiszünk, hogy ezen életciklus végén egyszerűen csak megszűnünk létezni, vagy ki leszünk szolgáltatva valami diktatórikus Istennek, aki annyira szeret, hogy képes akár a Pokol tüzére is vetni minket örökre, ha nem hajtunk fejet, és hullunk térdre előtte elég gyorsan.

Kora gyerekkoromtól fogva visszautasítottam mindkét nézetet. Egyformán nevetségesnek tűntek, és csak 1990 után – megkezdve tudatos utazásomat – leltem számomra értelmes válaszokra. Rájöttem – vagy inkább visszaemlékeztem –, hogy amit Teremtésnek hívunk, az ugyanazon téren osztozó végtelenül sok frekvenciából és dimenzióból áll. Olyanok, mint a teredbe adásukat sugárzó tévé vagy rádióállomások.

Ott vannak ezek az adások körülötted és a testedben, de nem lépnek tudatosan kölcsönhatásba veled vagy egymással, egyszerűen csak azért, mert különböző frekvencián rezegnek. Csak amikor a frekvenciák nagyon közeliek, akkor lépnek kölcsönhatásba. Ha beállítasz egy vevőt az „A” adóra, akkor azt fogod hallani.

Nem hallhatod a többi adót, mert a vevődet nem arra a frekvenciára hangoltad, de ettől azok még léteznek, és mások talán éppen azt hallgatják. Vevődet átállítva a „B” adóra azt fogod hallani, de ettől még az „A” adó nem tűnt el. Tovább létezik, és sugározza adását, csak egyszerűen nem hallod többé. Ezen egyszerű alapelvek írják le a létezés természetét a saját és a többi kapcsolódó dimenzióban. E különböző „világok” ugyanazon a téren osztozhatnak, mert különböző frekvencián rezegnek.

Amikor nem sokkal a fogantatás után tudatosságunk belép egy „fizikai” testbe, bezáródik és ráhangolódik erre a frekvenciatartományra. Így amikor az újszülöttek megszületnek, akkor ezt a „világot” látják és nem egy másikat.

Lehetséges azonban ráhangolódni egyik elsődleges valóságra, s közben tudatában lenni másik dimenzióknak is, a hatodik érzéknek nevezett lelki-látás, hallás vagy intuíció révén. A médiumok ráhangolják tudatosságukat más frekvenciákra, és elérnek egy csatornát, hogy onnan más információt hozzanak le.

Ezek némelyike lehet fantasztikusan előrehaladott, de teljes zagyvaság is. Ez a kommunikátortól és a „csatorna” vagy médium minőségétől függ. Számtalan történet szól mások által nem látott dolgokat látó csecsemőkről, vagy olyan kisgyermekekről, akiknek különös „barátaik” – szellemi lények – vannak, akik látogatják őket. Fiatal gyerekek különösen nyitottak erre, mert a médiumi képességek teljes skálájával érkeznek, mielőtt tudatlan szüleik, a gyermekpszichológusok és az „oktatás” le nem kussoltatja őket.

Ilyen körülmények közt a gyerekek hamar megtanulják, hogy kevesebb zűrrel jár kikapcsolni interdimenzionális képességeiket, mintsem használni azokat – ezt diktálja a túlélés. Az Illuminátusok hatalmi struktúrája azt akarja, hogy a népesség kizárólag csak az öt érzékszerv világát fogja fel, és társadalmaink majdnem teljes mértékben arra irányulnak, hogy látó, halló, ízlelő, érintő és szagló érzékszerveinket elbűvöljék.

Az emberek sokkal könnyebben átverhetők és irányíthatók elvágva az információ, az intuíció és inspiráció magasabb forrásaitól. E motiváció állt az „ez a világ van és kész” típusú tudomány/vallás létrehozása mögött, ami napjainkig kizárólagosan uralja iskoláinkat és egyetemeinket. A főbb vallásokat ugyancsak e világ falai védelmére használták, azzal, hogy mindenkit, aki képes volt kommunikálni más dimenziókkal, az Ördög szolgájának bélyegeztek.

A Szent Inkvizíció százezreket mészárolt le csupán azért, mert interdimenzionális  adottságokkal rendelkeztek. Ha azt mondod, hogy „hangokat hallasz”vagy „szellemeket látsz”, akkor elítélnek (paranoid skizofrénia) és gúny tárgyává tesznek, sőt elmegyógyintézetbe zárnak, míg ha azt mondod, hogy maga a keresztény Isten „van vonalban”,vagy a Szűzanya jelent meg neked, akkor rögtön szentélyt akarnak építeni köréd. A különbség csak annyi, hogy az egyik megkérdőjelezi a hivatalos hitrendszert, a másik eladja azt.

Az állatok nem tapasztalják meg ezt a lekapcsolási folyamatot, nem néznek tévét, és nem járnak iskolába vagy egyetemre, ezért megőrzik képességeiket, hogy túllássanak az emberi érzékelés frekvenciáin. Gyakran megfigyelheted, hogy a macskák reagálnak valamire, ami csak„üres térnek” tűnik. „Mi baja a macskának?” – kérdezik ilyenkor. 

Semmi baja sincs. A macska egyszerűen csak lát olyasmit, ami túl van az öt emberi érzékszerv érzékelési tartományán.

Olyan történeteket is ismerünk, amikor kutyák nem mennek be egyes házakba, amelyekről az a hír járja, hogy kísértet járja őket. Az emberek ilyenkor nem látnak, vagy érzékelnek semmit, de az állatok igen, mert használják természetes érzékeiket, amelyeket a legtöbb emberben már rég sikeresen lezárt a társadalom egyesített erőfeszítése.

Összehasonlítva, alig néhány állat pusztult el a 2004-ben Ázsiát sújtó tömeghalált okozó szökőárban, mert képesek voltak előre megérezni a veszély rezgéseit. H.D. Ratnayake, a Sri Lanka-i Wildlife Department (Vadgazdálkodási Minisztérium) megbízott igazgatója közölte: „egyetlen elefánt sem pusztult el, de még egy nyúl sem.

Úgy vélem, az állatok megérzik a katasztrófákat, rendelkeznek egyfajta hatodik érzékkel, megérzik, mi fog történni”. Igen, ők tudják, viszont ezt a képességet körültekintően elnyomják az emberekben. 1990-es öntudatra ébredésemet követően elkezdtem visszanyerni azon képességeim némelyikét, amelyek ott szunnyadnak minden emberben, amíg be nem indulnak, és azóta ezek a képességek egyre inkább kibontakoznak bennem.

Nem tudod honnan tudsz dolgokat, egyszerűen csak tudod. Ez nem egy pökhendi kijelentés, ami arról szól: „én tudok mindent, de te nem, bi-bi-bííí!”, és nem is kérsz senkit, hogy elhiggye, amit tudsz.

Ez egy elmén, gondolaton vagy érzelmen túli állapot. Egyszerűen csak valahonnan nagyon mélyből fakadóan tudod.

Amikor rátapintok a tudásra, az igazságra, akkor még a testem is berezonál egy bizonyos módon. Voltak gondolataim dolgokról, amik később helytelennek bizonyultak, de a gondolkodás sokkal alacsonyabb rendű érzékelés, mint ahogy látni fogjuk.

A belső tudás és az ezt jelző testi érzés még sohasem hagyott cserben, és ez felbecsülhetetlen értéknek bizonyult, amikor ösvényt vágtam magamnak a félinformáció (amikor igaznak hiszed, de valójában nem az) és a tudatos félrevezetés (amikor azt hazudják neked, hogy úgy van) dzsungelében. Ez a dzsungel fojtogatóan körbevett minden oldalról, miközben megpróbáltam felfedni a hivatalos nyilatkozatok és tévé hírek fátyla mögött valójában zajló igazságot.

Kezdtem rájönni, hogy az összeesküvés sokkal nagyobb léptékű, mint néhány család szövetsége a globális uralom megszerzésére. Találkozóim során sok ember osztotta meg velem tudását és tapasztalatait a „másik világgal” való kapcsolatáról.

Kitisztult előttem, hogy az Illuminátusok „emberi” hálózata csak egy többdimenziós összeesküvés egyik szintje.

A nyúl ürege sokkal mélyebb, mint azt bármely összeesküvés-elmélet szerző gondolná, vagy kész lenne kinyomozni.

A manipuláció „emberi” Illuminátusokon túli következő szintje magában foglal a frekvencia spektrumon a miénkéhez nagyon közeli másik dimenzióból vagy birodalomból származó lényeket.

Ezt úgy képzelheted el, mint két rádióállomást, amelyek elég közel vannak egymáshoz ahhoz, hogy kölcsönhatásba lépjenek egymással. Ezek a lények sokféle alakot öltenek, de úgy tűnik, alapjában véve hüllő formájúak. Emberek százaival találkoztam, több mint 40 országból, akik állításuk szerint látták ezeket a másik dimenzióbéli teremtményeket, és legtöbbjük hüllőként írta le őket.

Kiemelném, hogy a világ számos részéről származó számos folklór könyvben és ősi beszámolóban is olvashatunk hasonló hüllőszerű lényekről, mint amilyeneket ezek az emberek napjainkban is látnak.

reptilian

Ősi és modern beszámolók folyamatosan említést tesznek e lények emberi és hüllő forma  közti alakváltó képességéről. Ez sokak számára fantasztikumnak tűnhet, de amikor felfogod a „test” illuzórikus voltát, akkor sokkal könnyebben válik érthetővé, hogyan lehetséges az alakváltás.

A test nem „szilárd”, csak programozott elméd számára tűnik annak.  Az emberi test egy rezgő energiamező, és az alakváltás nem az emberi és a hüllő „szilárd” formák között megy végbe, hanem csak rezonáló energiamezők közti váltást jelent. Ezek a másik dimenzióbéli hüllők úgy „viselik” az emberi testet, mint egy űrruhát, miközben manipulálnak minket a rezgésfátyol mögül.

E fátylat hívjuk mi elektromágneses mezőnek, és az emberi szem még ennek is csupán töredékét képes „látni”. Mi csak az úgynevezett „fényes anyagot” – ami visszaveri az elektromágneses fényt – vagyunk képesek látni, de a Világmindenség tömegének legalább 95%-át az úgynevezett „sötét anyag/energia” teszi ki. Ez nem veri vissza a fényt, és így nem látható, de mérhető a látható világmindenségre gyakorolt hatása alapján. Amit „szokványos anyagnak” hívunk, az valójában csak az össztömeg 4,5 %-a.

Ez a technika számára potenciálisan látható, de eddig csak egy minimális mennyiséget sikerült megvizsgálni belőle. Az elektromágneses spektrum csak 0,005%-át teszi ki a Világegyetem becsült tömegének, és az emberi látás pedig ezen elektromágneses rezgések csupán apró töredékét képes látni.

Képzeld el, hogy milyen rettentő nagy lehet az egész, hogyha ennek az ember által ismert Világegyetem csak szinte elhanyagolható töredéke. Szemünk az elektromágneses spektrum a szivárvány vörös és ibolya színei közötti „látható fénynek” nevezett apró frekvencia tartományt képes látni.

(Sok állat az elektromágneses spektrum sokkal szélesebb tartományát látja.)

Ahogy egy író találóan megjegyezte: az ember gyakorlatilag vak. Bár szemünk csak az elektromágneses spektrum töredékét képes látni, ami az ismert energia/anyag mindössze 0,005%-át teszi ki, mégis rengeteg kábult ember (ideértve a „tudósokat”) nevetségesnek tartja azt a feltételezést, hogy nem vagyunk egyedül értelmes lényként az Univerzumban, vagy azt, hogy az emberitől merőben különböző létformák is létezhetnek. Milyen lélegzetelállítóan abszurd, hogy ők azok, akik másokat kinevetnek! De mivel a legtöbb ember elhiszi azt, amit ezek a felkent „szakértők” mondanak, azért ez a képtelenség fennmarad a köztudatban.

A Hüllők és más nem-emberi lények az emberi szem számára láthatatlan tartományban tevékenykednek. Amikor szemtanúk arról számolnak be, hogy ezek a lények hirtelen fel- és eltűnnek, valójában nem történik más, minthogy világunkba be- és kilépnek úgy, hogy felveszik majd elhagyják azt a szűk frekvenciatartományt, amit mi képesek vagyunk érzékelni.

Nem tűnnek el, csak olyan frekvenciatartományba lépnek, amit lekorlátozott érzékeink nem képesek felfogni.

Amikor az öt érzékszervünkkel érzékeljük az Illuminátusok családjait, mint például a brit királyi családot, akkor csak az öt érzékszerv számára emberiként megjelenő alakjukat látjuk.

De az emberi maszk mögött egy alig különböző frekvencián ott rezeg a hüllőlény, aki uralja az emberi alak gondolati folyamatait és cselekedeteit. Egyszerűen kifejezve, az emberi testet az emberi látás elől elrejtőzni képes hüllő tartja befolyása alatt, így a népességnek elképzelése sincs, hogy ki tartja markában a hatalmat igazából.

Ez megmagyarázza, miért házasodnak egymás között az Illuminátusok családjai ilyen rögeszmésen, időfelfogásunk szerint már évezredek óta. Motivációjuk nem csupán a sznobizmus, mint azt sokan hiszik. A DNS egy genetikus természetünknek és örökségünknek nevezett adatokat hordozó frekvenciamező. Minél közelebb esnek a frekvenciák, annál nagyobb mértékű kölcsönhatás léphet föl. Más szóval annál több kapcsolat lesz köztük.

A belterjesség, illetve az Illuminátusok családjainak felső szinteken azonos vérvonalhoz tartozásának oka az, hogy DNS-ük frekvenciamezeje nagyon közeli és kompatibilis az épphogy az öt érzékszerv határán túl tevékenykedő hüllőlények rezgésével. Ez a közös rezgés teszi lehetővé a Hüllők számára, hogy az Illuminátusok családtagjainak testét sokkal könnyebben szállják meg – vegyék birtokukba –, mint általában a többi emberét.

Minden ember teste nagymértékben rendelkezik hüllőgenetikával, ideértve az R-komplexet vagyis a hüllőagyat.

Ez az emberi agy legősibb része, ami a tudósok szerint a személyiség olyan összetevőiért felel, mint a tettei áldozatai iránt semmilyen empátiával nem rendelkező hidegvérűség, vagy a territorialitás (területféltés), a rögeszmés irányításvágy, a hatalmi hiararchia – alá-fölérendeltség – iránti megszállottság, az aggresszió, akié a hatalom, azé az igazság, és a győztes mindent visz elve. Pontosan ezeket a tulajdonságokat figyelhetjük meg az Illuminátusokon és ügynökeiken. Ez nem meglepő, hiszen minél inkább hüllőgenetikával rendelkezünk, annál inkább mutatjuk a hüllőviselkedés jellemzőit.

És persze ezt a viselkedést jutalmazza, erősíti a jelenlegi társadalom is. Érdekes, hogy kutatók a manipulatív Hüllőhierarchia csúcsát a Sárkány (Draco) csillagképpel kapcsolják össze, és hát hozzáállásukra minden bizonnyal rá is illik a drákói jelző. Amikor más bolygók vagy csillagrendszerek lényeiről beszélünk, akkor nem feltétlenül a látható elektromágneses spektrumra korlátozott „fizikai” világbéli előfordulásukra hivatkozunk.

Minden, de minden létező többdimenziós, és léteznek olyan civilizációk, amiket nem láthatunk eltérő frekvenciaszintjeink miatt.
Amikor az emberek más bolygókon található életről beszélnek, csak az öt érzékszervük behatárolta „fizikai” világra gondolnak, holott a bolygóknak több – más-más hullámhosszon rezgő – valósága is létezik. Csak azért, mert számunkra „élettelennek” tűnnek a Naprendszer más bolygói, még nem jelenti azt, hogy nem hemzseg rajtuk élet más frekvenciákon.

A hüllőagy kizárólag a túlélésre összpontosít, és az Illuminátusok éppen ezen alapvető félelem révén igyekeznek irányítani bennünket. A Terrorellenes háború valójában a pusztulástól való félelmünk, túlélési szükségletünk révén manipulál minket, és George Bush 2004-es elnökválasztási kampánya egészében az emberek hüllőagyát célozta meg, összekapcsolva a túlélést (védelem a terrorizmus ellen) Bush elnökségével.

Ez a hüllőszintű rettegés a pusztulástól olyannyira erős, hogy rábírta az amerikai szavazók felét, hogy megszavazzanak egy második ciklust ennek a nyilvánvaló idiótának, – aki képes volt megölni sok tízezer iraki civilt, aki több ezer amerikai katona halálát okozta, aki erőszak hullámot szított világszerte, aki megnyirbálta az amerikai állampolgárok alapvető szabadságjogait –, csak azért, mert ő tűnt a legtökösebb fickónak, aki képes túlélésüket szavatolni. A hüllőagy a harcolj vagy meneküljről, a támadj vagy fussról, az éhségről és félelemről szól, és túlnyomó részt az összefoglalóan „zsigeri reakcióknak” nevezett válaszokkal operál. Ezek érzelmi alapú állati reakciók, nem pedig értelmes megfontolások.

Továbbá a hüllőagyat leghatékonyabban vizuális és nem szóbeli ingerekkel lehet befolyásolni. Ez már megmagyarázza, hogy a politikai színfalak mögött sürgölődők miért viseltetnek a politikai események alkalmával olyan nagy gonddal a vizuális elemek túlhangsúlyozására, és miért részesítik előnyben a látványt a szóbeli elemekkel szemben.

A Los Angeles Times egyik cikke rávilágított a hüllőagy másik kifejező aspektusára: a mohóságra és mértéktelenségre. A cikk címe: „Mindig nagyobb lábon élni; Hogyan vált a siralmas túlzás életmóddá Dél-Kariforniában?” A francia antropológus G. Clotaire Rapaille szerint:

„…A mértéktelenség vágya a „hüllőagyból” származik, mentális struktúránk legkorábban kifejlődött, legprimitívebb részéből. A hüllő annyi ételt akar elmarni, amennyit csak lehetséges, olyan nagy és hatalmas akar lenni, amennyire lehetséges, mert a túlélésre összpontosít. Amikor választani kell az értelem és a hüllőség között, hüllőségünk elemi ereje mindig győzedelmeskedik.

„Belső gyíkunk kielégítésének persze vannak hátulütői. A telhetetlen étvágy például az amerikai népesség testsúlyát átlagban 4-5 kilóval megemelte csupán két évtized alatt, sokkal sebezhetőbbé téve ezzel az embereket a szívbetegségekkel és a cukorbetegséggel szemben. Adóssághegyeket halmozunk föl (csak a hitelkártya használatunk után fizetett késedelmi kamatok 7,3 milliárd dollárt tesznek ki, ez az 1996-os szint megháromszorozódását jelenti) és őrültek módjára égetjük a kőolajszármazékokat. Olyan dolgokat követelünk, amelyeket valójában nem is akarunk, vagy nem is használunk.”

Ez az Illuminátusok mentalitása, és úgy építették fel a társadalmakat, hogy a népesség hüllőagyát célozza. Az Illuminátusok titkos társaságainak hálózata saját vérvonalát manipulálja vezető pozíciókba, a politikában, a bankokban, az üzleti világban, a médiában, a hadseregnél stb., és megszállva azon vérvonalak tagjait, a hüllőlények irányítják a dolgokat, míg a népesség fennmaradó része csak saját „emberi” szintjét képes látni. Pontosan ezért rendelkeznek az amerikai elnökök ilyen megdöbbentő mértékű – az európai és más királyi vagy arisztokrata családokig visszavezető – kékvérű genetikai örökséggel.

Az Illuminátusok vérvonalai „királyi” rokonságát igen egyszerű megmagyarázni. A mi időnek nevezett fogalmunk szerint nagyon rég kezdődött a fajok keresztezése az emberek és a hüllők, valamint más lények között.

Ez a magyarázata azoknak a folyamatosan felbukkanó ősi történeteknek, amelyek arról tudósítanak, hogy „isteneknek” hitt lények érkeztek, és emberi nőket meghágva keresztezték fajukat az emberrel.

Ennek legismertebb verziója a Bibliában olvasható. A Genezis szerint az Isten fiai az emberek lányaival közösülve létrehozták a Nefilimnek nevezett hibrid fajt.  A szöveg, amiből angolra fordították a Bibliát, istenek – többes számban – fiairól szól, nem azt mondja, hogy egy egyedülálló Isten fiai.

A legtöbb földi kultúrában megtalálható ez a történet, például a suméroknál is, akik a jelenlegi Irak területén éltek i.e. 4000 és 2000 között. A sumérok feljegyzéseiben olvashatunk az emberi- és az Annunakinak nevezett nem-emberi faj közti kereszteződésről, és az effajta nemi aktusból származó félvér, hibrid gyermekekről.

Dél-Afrikában hasonló történet szól a Chitaurikról, a „Kígyó gyermekeiről”. Ezekben a történetekben folyton előkerül az alakváltás is. Ázsiában Nagáknak nevezik istenségeiket, akikről úgy tartják, hogy emberi és hüllő alakot is fel tudtak ölteni.

Az ember-hüllő hibrid vérvonalak lettek az ősi világ „királyi” családjai, így született meg az „Uralkodás Isteni Joga”. Igazából erre a „jogra” azért hivatkoztak, mert egyes családok genetikailag kötődtek az „istenekhez”, és ez alapján jártak el az istenek és emberek közti hibrid közvetítőként, félistenként.

Belőlük váltak a királyok, királynők és császárok. Kínában a császárok a „kígyó istenektől” való származásuk alapján formáltak jogot az uralkodásra. Természetesen a kínai kultúra alapja a sárkány, a Hüllők ősi jelképe.

A mai Irán területén egykor volt Média királyai is a „Média Sárkány Dinasztiája”, más szóval a „sárkány leszármazottai” néven voltak ismertek. A hüllő istenek és félvér királyaik, királynőik témája az egész földkerekségen elterjedt jelenség.

Ugyanezen hibrid vérvonalakhoz tartozó személyeket találhatjuk a mai napig a bankrendszer, a multinacionális vállalatok, a média, a politika, a titkosszolgálatok stb. hatalmi pozícióiban, s innen a „királyi” genetikai háttér az Egyesült Államok elnöki dinasztiájához is.
A mai Irak területén található ókori Babilon igen kiemelkedő része volt az Illuminátusok és leszármazottaik történetének, hiszen ez a város ősi erődítményeik egyike volt. A hibrid vérvonalak Babilonból, Sumérből, Egyiptomból és máshonnan terjeszkedtek, hogy uralják nem csak Rómát (eképpen a Római Birodalmat), hanem egész Európát is.

Ők lettek az európai királyi és arisztokrata családok, Anglia, Franciaország és Németország vált a legjelentősebb Illuminátus működési központokká, mind között leginkább London, vagyis Babilon-don.

Ugyanúgy, ahogy a Római Birodalom mögött álltak, az Illuminátusok létrehozták a Brit Birodalmat, a legnagyobb valaha ismert – legalábbis feljegyzett – birodalmat. Ez és a többi európai birodalom vált azon eszközzé, ami révén a hibrid vérvonalat hatalomra juttatták világszerte, beleértve azt a területet, amiből az Amerikai Egyesült Államok lett. Amikor az európai hatalmak látszólag kivonultak gyarmataikról, az egész csak az emberek átverésére szolgáló cirkusz volt.

Valójában hátrahagyták hibrid vérvonalú embereiket, akik titkos társaságaik hálózata révén utat törtek a hatalomba, és azóta is zavartalanul folytatják az egykori gyarmatok felügyeletét.

A különbség mindössze annyi, hogy immáron sokkal nagyobb hatalommal rendelkeztek, hiszen amíg nyílt színen folyt a gyarmati uralom, az alávetett népek legalább ismerték uraikat. Manapság azt hiszik, hogy saját országukat maguk irányíthatják, ám

valójában egy rejtett erő tartja kézben a kormányrudat, a nép által megválasztottnak vélt politikusok pedig igazából csak bábok. (Persze ez nincs másképp egyetlen „demokratikus” országban sem. Pontosan erre találták ki a demokráciát!).

Ahogy az évek során egyre inkább kibogoztam a részleteket, arra jöttem rá, hogy az Illuminátusok családjai továbbra is gyakorolják a vérivás és az emberáldozatok szörnyűséges rituáléit, éppen úgy, mint azt az ősidőktől fogva tették – nem utolsó sorban Babilónban.

Ez alól a leghíresebb családjaik és embereik sem kivételek, sem a Brit Királyi család, sem a Rothschildok, sem a Rockefellerek, és a hosszú lista, amit már több munkámban is nyilvánosságra hoztam. Vlad a Karóbahúzó, a Bushok és Windsorok őse csak egy elhíresült példa a vérivás és rituális emberáldozatok iránti rögeszmére.

Az általa inspirált Drakula szereplő egy alakváltó vámpír, aki grófi címet visel, ezzel is jelképezve a Hüllő vérvonal jelenlétét az „emberi” arisztokráciában.

Drakula nem csak egy képzeletbeli alak, az ő fajtája létezik, és ők foglalják el ma is a nemzeti és globális hatalmi pozíciókat. E szertartások számos célt szolgálnak, köztük a fajok keresztezését is, ahogy azt már korábban is említettem. Szeretném leszögezni, hogy ez nem csak az emberi nő és a hím hüllőlény közti fizikai nemi aktus révén valósulhat meg.

Az ilyen sátáni rituálékon megerőszakolt nők mondták el nekem (ismerőseim közül néhány a Salt Lake Cityben található Mormon templom alatt esett át ezen a szörnyű élményen), hogy miközben egy „ember” férfi közösült velük, a férfit egy nemfizikai lény árnyékolta be, aki vagy ami az erőszaktévő férfin keresztül közvetítette energiáját az orgazmus idején.

Ezek az energiák – frekvenciák – átkódolták a születendő gyermek DNS-ét a Hüllő vagy más lény rezgésmintájára, így alkalmassá téve a „megszállásra”.

Ezt úgy kell elképzelni, ahogyan egy számítógépes programot átírunk, vagy kiegészítő információt írunk egy lemezre. Mi rögzíti az adatokat a számítógép lemezén? Mágneses mező.
Pontosan ugyanez az alapelv működik a DNS esetében is. Mindenesetre minél többet megértünk a DNS természetéről, annál tisztább lesz, hogy hogyan kell átírni a belékódolt információt.

Az Illuminátusok által gyakorolt szertartások is azt a célt szolgálják, hogy energiamezőt hozzanak létre, ami lehetővé teszi a Hüllőknek és más létformáknak, hogy saját dimenzióikból átlépjenek a miénkbe. Sokan, akiket akaratukon kívül kényszerítettek arra, hogy részt vegyenek ilyen rituálékon, arról számolnak be, hogy a szertartás során Hüllők és más teremtmények bukkannak fel a „semmiből” illetve arról, hogy az „emberi” lények alakot váltanak és hüllőformát vesznek föl.

A vérivás iránti szenvedélyüket az magyarázza, hogy a vér hordozza az áldozat frekvenciáját, DNS kódjait és életerejét. Pontosan úgy, ahogy az elektromosság is terjed a vízben, úgy hordozza a vér az életerő esszenciát. (Emlékezzünk csak Roman Polanski 1968-as filmjére a Rosemary’s Babyre, ami bemutatott egy ilyen kereszteződést, és egy hüllőlényt is láthatunk).

A szertartásoknak – főleg amelyek emberáldozattal is járnak – másik motivációja, hogy a más dimenzióbéli Hüllők emberi félelemmel táplálkoznak. Ez elsődleges energiaforrásuk, mivel elsődleges életterük egy dimenziók közti világ, amit az olasz asztrofizikus és ezotéria kutató Giuliana Conforto „köztes térnek” hív. Ez a köztes tér a mi dimenziónk és a szomszédos dimenzió között helyezkedik el, legalábbis a mi valóságunkból szemlélve, leginkább vibrációs hasadéknak tűnhet számunkra.

Credo Mutwa, a dél-afrikai zulu nép hivatalos történetírója és sámánja mesélte nekem, hogy ezt a teret az ő kultúrájukban úgy nevezik: „mennyország a mennyek közt”, és azt tartják róla, hogy ez az a hely, „ahol a Hüllők laknak”.

A Mátrix harmadik részében hasonló elméletet láthatunk, ott a köztes teret egy számítógépes program a Train Man uralja. A köztes tereknek nincsen saját energiaforrásuk, mint a dimenzióknak. Úgy kell elképzelni őket, mint hasadékokat valóságunk szövetén, olyan hasadékokat, ahonnan könnyedén manipulálhatnak minket mind érzelmi, mind mentális síkon. Bárkinek, aki ebben a köztes térben munkálkodik, külső energiaforrásra van szüksége, nekik pedig már van ilyen – mi vagyunk.

A mi félelmünket aratják le, takarítják be, és világunkat pedig azzal a céllal alakítják, hogy a lehető legnagyobb mértékben termelje a félelmet.
Nem pusztán a tiszta rettegés, hanem a jövőtől való félelem, az aggodalom, a bűntudat, a múlt megbánása, a depresszió, a frusztráció és a stressz minden formája is táplálékul szolgál nekik. Ezek pontosan azok az érzelmek és tudatállapotok, amelyek előállítását garantálja a jelenlegi Rendszer.

Felhasznált irodalom: David Icke: Infinite Love is the Only Truth Everithing Else is Illusion

error: