Az UFO-k autókra gyakorolt elektromágneses hatásai

Amellett, hogy az UFO-k a földre fizikai hatást gyakorolnak, azt is tudjuk, hogy átmenetileg gépjárművekre is gyakorolhatnak elektromágneses hatást.

A híres Condon-jelentésben Roy Craig ezt az alábbiak szerint részletezi:

Az UFO-k jelenléte által létrejött fizikai hatások sorában talán a legmegdöbbentőbb az, hogy gépjárműmotorok működése szabálytalanná válik. Ez a kijelentés sokszor elhangzik, gyakran olyan jelentésekben is, amelyek elég meggyőzők, több független szemtanú vallomásán alapulnak.

A szemtanúk biztosak abban, hogy az autójuk működését zavarta vagy befolyásolta az azonosítatlan tárgy, amelyről sokszor azt jelentették, hogy csak akkor látták, amikor az üzemzavar már létrejött. Az autók ilyen üzemzavaráról szóló eseteket a világ számos országában jelentettek már. Íme egy példa Ausztráliából:

1986. október 20-án a queenslandi Edmonton közelében egy 41 éves helyi lakosú nő hazafelé vezetett Cairnsból a Kamma Pine Creek út mentén, és észrevette, hogy az autóját nagyon nehéz kormányozni. Megállt az út jobb oldalán. Kb. 400 m-rel ezelőtt a műszerfal lámpái és a reflektorok majdnem teljesen kialudtak.

Ezután a nő egy zümmögő hangot hallott, majd a jármű motorja hirtelen legyengült. A szemtanú fölnézett, és egy fényes, ovális alakú, kékeszöld fényt látott maga előtt Lábával a padlóig nyomta a gázt, de a motor — úgy tűnt — mintha csak üresjáratban ment volna, az autó pedig csak viszonylag lassan haladt előre. Ez a jelenség kb. négy kilométeren keresztül folytatódott.

A hölgy szerint az egész élmény 8-10 percig tartott, és az UFO — megítélése szerint — kb. az úttal párhuzamosan haladt. Mikor egy egysávos híd fölött haladt át, az UFO hirtelen fölszállt, és ekkor a hölgy visszanyerte uralmát a gépkocsi fölött. Vallomása szerint az epizód előtt és után az autó megfelelően működött.

Az egyik magyarázat az lehet, amelyet egyébként gyakran adnak ilyen eseteknél, hogy egy olyan természeti jelenségről van szó, amely elektromos plazmaörvénnyel jár együtt. Ezt az elgondolást vizsgálta meg Terence Meaden angol meteorológus, hogy megmagyarázza a híres angol gabonaköröket.

Jenny Randles UFO-kutató véleménye szerint ez a magyarázat érvényes lehet néhány jelentett UFO-jelenségre is.

A fényes, ovális, kékeszöld fény, amely az ausztrál hölgy kocsiját követte, úgy is értelmezhető, mint egy fényes plazma, amely búgó vagy zümmögő hangot adott ki, és befolyásolta a kocsi elektromos rendszerét. De ahhoz, hogy ez történjen, igen nagy energiák szükségesek az elektromosan feltöltött tömegen belül.

Igen nehéz megtudni, hogy milyen természeti folyamatok produkálhatnak ekkora energiát, és hogyan tartalmazhatják ezeket az energiákat egy korlátozott területen belül, egy másodperc töredékénél tovább.

Az ortodox tudományos megközelítés szerint az a tény, hogy egy plazmaörvény nyolc percig befolyásolhat egy autót, majdnem olyan nehezen hihető, mint az, hogy nem humán eredetű járművek repkednek az égen.

Kiderül, hogy az autók és UFO-k találkozásáról szóló esetek nem mind egyformák. Több elhatárolható csoportra oszthatók, s ezek közé tartozik egy olyan csoport, ahol elektromos plazmáról lehet szó. Ezeket a csoportokat úgy választhatjuk külön, ha sok összegyűjtött esetet statisztikailag elemzünk.

Ilyen tanulmányt végzett Dr. Donald Johnson pszichológus és statisztikus, egy new jersey-i menedzsment tanácsadó cégének igazgatója. Johnson 200 olyan esetet elemzett, amelyeknél autókról volt szó, a vizsgált időszak pedig 1949 és 1978 közé esett.

Az elemzésben három változót használt fel: az esemény időtartama, az autó és az ufó közötti becsült távolság, illetve az UFO becsült nagysága.

A három változót minden esetnél egy térbeli pont X, Y és Z koordinátájának vette. (Valójában Johnson a változók „kettes alapú logaritmus-transzformáció szabályos eltérésé”-t használta.) Elképzelhetjük hogy a 200 esetnek megfelelő 200 pont a térben számos kategóriába eshet. Az egy kategóriában lévő esetek mind valamilyen közös jellemzővel bírnak, és mindegyik különbözik a más kategóriákba tartozó esetektől.

A kategória-elemzés azt nem mondja meg, hogy az eseteknek miért kell más-más csoportokba esniük, de segíti a kutatókat az ilyen csoportok azonosításában, további tanulmányok céljából. Johnson szerint a 200 eset az alábbi hét kategóriába tartozik:

1.:  Kis tárgyak (két méteresek), amelyek igen közel tűnnek tél, egy vagy két perces időtartamra. Némelyik piros, fehér, sárga, vagy narancssárga fénygömb, ami gömbvillámot is jelenthet. Itt nyolc esetben jelentettek földreszállást.

gomb-ufok

2. : Az átlagosnál nagyobb tárgyak, átmérőjük 12-20, a távolság pedig 200-300 méter. A találkozás általában 15-20 percig tart, a tárgyak fele kupolás tetejű, diszkosz formájú, harmadáról pedig azt írták le, hogy fémszerű, fémes.

Ezen esetek egyéb jellemzői: körkörös pályán való mozgás (58%), fénycsóvák (21%), hulló falevélhez hasonló mozgás (25%) és javító tevékenység, amelynek során a lények kiszállnak a földre szállt UFO-ból, és úgy tűnik, hogy dolgoznak rajta valamit.

3. :Az átlag méretnél valamivel kisebb(6 méteres) tárgyak, közepes távolságból (90 m). A találkozás ideje általában egy percnél kevesebb, több mint a fele fémszerű, általában gyorsan szállnak fel a földreszállás pontjáról (42%) vagy egy földhöz közeli pozícióból.

4. :Átlag méretű tárgyak, az átlag távolság megközelíti a 15 métert, a találkozás ideje általában 1 óra. Nagyon sok esetben volt szó követésről (82%), földreszállásról (45%) és elrablásról (27%). Kb. 66%- ban olyan fiziológiai hatások léptek fel mint például a paralízis, elektromos sokk, szúró érzés vagy hőség.

Gyakran lépnek fel zajok (például zümmögés az UFO-ból), (45%) fénycsóva (45%) és az UFO gyakran többszínű fényben jelenik meg (45%). Az UFO gyakran szinte fellő, illetve nagyon gyorsan száll fel (64%). A szemtanúk 75 %-a-a félelmet vagy pánikot érzett az eset során vagy azután.

5. : Átmérőjük 9-10, az átlagos távolság 25 méter, az átlagos találkozási idő 5 perc. Több mint 60% klasszikus kupolás diszkosz, 40% a leírás szerint fémes, 58% fehér színű vagy fehér fénye van. Egyéb jellemzők: körkörös repülő mozgás (68%), földreszállás (40%), hihetetlen sebességgel történő fölszállás (39%). A tanúk fele jelentette, hogy félt.

6. : Nagy tárgy, tipikusan 60 m hosszú, némelyik szivar formájú. Csak pár percig látják őket, viszonylag nagy távolságból (110 m).

szivar-ufo

A felük pirosan vagy narancsszínűen világít, de egyik sem zölden. Egyéb jellemzők: eltorlaszolják az autóutat, és amikor felfedezik őket, gyorsan elmennek (30%), körkörös szálló mozgás (50%), földreszállás (50%), gyors felszállás (50%), csöndes repülés (75%). Általában nem hagynak fizikai nyomokat.

7. :Kis tárgy, átmérője 1 m vagy annál is kevesebb, az átlag távolság 150 m, az átlag találkozási idő 45 perc. Nincsenek elektromágneses effektusok, és a leírt tárgyak egyike sem fémes vagy fémszerű. Johnson véleménye szerint ezek természeti jelenségek lehetnek.

Amint a három változó szerint azonosítottuk az egyes kategóriákat, az ember azt kérdezhetné, hogy jelentősen eltér-e az egyik kategória a másiktól. Például, ha kupolás diszkoszokról tesznek jelentést, akkor ez valójában csak egy bizonyos kategóriába tartozhat, a többibe pedig nem?

Ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy a kategóriáknak jelentőségük van. A különféle kategóriák különböző jellegű jelenségeket vonnak egy csoportba. Johnson elemzése szerint valóban van több olyan jellemző, amely igen erősen vonatkozik az egyik kategóriára, a többire viszont nem.

Úgy tűnik, hogy az UFO-k és autók közötti találkozásoknak különféle típusai vannak, ezek közül néhány természeti jelenségeket, mások pedig különböző formájú repülő szerkezeteket foglalnak magukba.

Johnson az alábbiakra következtet: „Azt tanácsolom, hogy a zajos, kupolatetejű, diszkosz alakú járművekre figyeljünk, amelyek kékes és fehér fényt bocsátanak ki, mert megvan az esély arra, hogy ha ilyennel találkozunk, akkor legkevésbé vagyunk fiziológiai hatásoknak kitéve. Ez különösen akkor tűnik igaznak, ha a tárgy az autóúton a gépjárművünk előtt végez körkörös mozgást, és úgy tűnik, hogy érdeklődik útirányunk iránt.”

rejtelyekszigete.com

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: