A fénylények birodalmában – Interjú J. J. Hurtak professzorral

A fénylények világát is megjárt Dr. J. J. Hurtak professzor – aki egyben az amerikai Jövőtudományok Akadémiájának alapítója – előadásaiban sajátos jövőképet vázol fel, a régészet, a vallások, az ufológia és az idegen civilizációk tudományos kutatásainak legújabb eredményeit tárja a hallgatóság elé.

Szerinte a Föld és az emberiség a közeljövőben mindenki számára érzékelhető, hatalmas kozmikus változáson megy át. Ebben jelentős szerepet játszanak a magasabb rendű földönkívüli intelligenciák.

Ezeknek alacsonyabb rendű képviselői a köztudatban UFO-kon jelennek meg, és összefoglaló néven ufonautáknak hívják őket.

A fénylények velünk vannak

Hurtak professzor szerint az isteni hierarchia legfelső régiójába tartozó fénylények is látogatnak bennünket, s fejlődésünket igazán ők segíthetik elő.

Ők azok, akik tiszteletben tartják az emberi szabad akaratot, s erőszakos eltérítések alkalmazása nélkül mindenkihez a saját fejlődési szintjén szólnak. A minden emberben meglévő fénymag kellő kimunkálása, felélesztése esetén mindenkinek lehetősége van arra, hogy a fénylényekhez hasonlóan örök életű entitássá váljon.

— Professzor úr! Ön azt állítja az 1973-ban megjelent Énók kulcsai című könyvében, hogy ugyanabban az évben más dimenziók lakói is felvitték magukhoz. A fénylények birodalmában kapott hatalmas információmennyiséget az emberek nagy része értetlenül fogadja. Milyen objektív bizonyítékkal tud szolgálni azok számára, akik nem hisznek ebben?

— Az egyetemisták — akiket a Los Angeles-i, valamint a sanomai egyetemen tanítottam — az élményem előtt és után is látták a testemet. Visszaérkezésem után a testem fénytől sugárzott, erről fényképek is készültek, amelyek bizonyítják a jelenséget. A házam fölött a diákjaim fényjárműveket is láttak.

Korábbi szemináriumaimon már bemutattam ezeket a képeket. Élményem során konkrét információkat hoztam a felsőbb dimenziókból, amelyek arról szólnak, hogy a valóságban mindig is látogattak bennünket magasabb rendű lények a Földön, s egy pozitívnak tekinthető kozmikus tervet adtak a kezünkbe. Komoly tudományos anyagról van szó, s tudósokkal kell kommunikálnom ezzel kapcsolatban.

Ugyanis a tudósok azok, akik a Földön meghatározzák az emberek számára, hogy mit hihetnek el és mit nem… Úgy gondolom, a másik legnagyobb bizonyíték arra, hogy más dimenzióban jártam, maga az anyag, amit kaptam és amit huszonhárom éve különböző tudósok tanulmányoznak megfejtés és alkalmazás céljából.

Az Énók kulcsai számos olyan információt tartalmaz, amelyek előrejelzésnek minősülnek, és az elmúlt évek során egyre-másra bejöttek. Például 1973-ban még ismeretlen volt számunkra a marsi piramisok valódi formátuma, ezek valójában három, négy és ötoldalú piramisok. Ezt az információt 1973-ban a Földön még nem ismerhették, de a könyvem már tartalmazta.

A szfinx arcára hasonlító Mars Arcot szintén megemlítem a könyvemben. Ennek felfedezése a tudományos eszközök segítségével szintén jóval később történt meg, a Viking-1 és Viking-2 űrszonda fedezte fel.

A Time magazin 1995. májusi számának 59. oldalán Rulers of Nife cimmel II.Ramszesz fáraó második fiáról közöl új információt. Az illetőnek megtalálták a sírját, és a feliratok tanúsága szerint Arnen Hir Khop-shef volt a neve. Az 1973-ban megjelent Énók kulcsaiban ez a név már szerepel.

Számos más régészeti leletről is említést teszek, amelyeket jóval a kötet megjelenése után fedeztek fel az archeológusok. Hangsúlyozom még azt a tényt, hogy belga és német kutatók 20×20 centiméteres nyílásokat találtak a gizai Nagy Piramis oldalán, amelyek nyílásszöge pontosan az Orion és Alfa Draconis csillagkép irányába mutat.

Ez a felfedezés 1993-ban történt, de a húsz évvel korábban kiadott könyvem már tartalmazza ezt. E járatok pontos szögét egy speciális, kisméretű robot segítségével végzett lézeres mérésekkel állapították meg, így derült ki, hogy valóban az említett két csillagkép felé mutatnak.

– Számos híradás szerint az emberek az idegenekkel való találkozások során egy időre lemerevednek. Tehát mit tehetnek azok, akik ilyen helyzetbe kerülnek?

– A következő szabályok betartása esetén kivédhetők a fent említett veszélyek. Csak azokkal szabad kapcsolatba lépni:

a./ akik tiszteletben tartják az ember szabad akaratát és nem tesznek kísérleti nyúllá bennünket a genetikai vizsgálatokkal,

b./ akik megengedik, hogy tudományos felfedezéseiket a mi földi világunkban terjesszük és felhasználjuk, úgy, ahogy mi az Énók Kulcsokkal tesszük.

c./ akik képesek arra, hogy szeretettel viseltessenek a földi emberiség iránt.

– Miért nem olvashatunk sohasem az újságokban a pozitív földönkívüliekről, a jókról, a fénylényekről?

– A pozitív hír sajnos, nem hír, nem szenzáció, ezért nem írnak erről. Az én írásaim nagy része viszont a fénylényekről szól.

Fénylények

A fénylények világa és a karma

-Ha egyszer a fénylények birodalmába kerülünk, mi lesz a karmikus adósságainkkal? Mi a biztosíték arra, hogy ott az ember agresszivitása és más ártalmas genetikailag kódolt gondolkodási mintái nem fognak kárt okozni? Miután elpusztítottuk a Föld élővilágát, megyünk máshova is rombolni? Úgy tudom az ezoterikus irodalomból, hogy a karmát, az ok-okozat törvényét nem lehet átlépni!

-Énók, akivel 1973-as felvitetésem során beszéltem, azt mondta: Az emberi agy eddig nem használt kapacitásának kihasználásával — a fénybe való beavatás során — minden karmikus adósság megszüntethető.

Ettől kezdve az ember egy magasabb rendű nyelvet és jóval nagyobb kreativitást tudhat magáénak. Aki ebbe a dimenzióba akar kerülni, annak szabad akaratából vállalnia kell, hogy kimunkálja a benne lévő fénymagot, mert csak ezáltal kapcsolódhat a fénylények világához. Ez a fénymag az az isteni szikra, amely mindenkiben megvan. Az agy jelenleg nem kihasznált óriási kapacitása a garancia arra, hogy mindenki képes előidézni magában ezt a változást.

Mindenki, aki tudatosan felveszi a kapcsolatot a fénylényekkel, el fog kerülni a Földről. Sok fizikai világ, iskola van még a Földön kívül is, ahova azok kerülnek, akik a lelki fejlődésükhöz még ilyen világokat igényelnek.

-Ön az egyik előadásában azt mondta, hogy Énók építette a Kheopsz piramist. Mi erre a bizonyíték?

-Énók volt az inspirátora a Nagy Piramis építésének. Josephus Flavius és az egyiptomi történetírók műveiben szó van egy földönkívüli szupergondolkodóról, akit Henochnak hívnak, és akit a piramis titkával hoznak kapcsolatba. A piramis mindenképpen annál magasabb rendű fizikai és szellemi alkotás, mint ahogy azt az egyiptológia tálalja saját történetírásán belül.

A piramis építésének technikája mindenképpen felette áll a negyedik dinasztia idejében létezett lehetséges technikának, az egyiptológusok ugyanis erre az időszakra teszik a piramis építését. Az egyiptomiak előtt már létezhetett egy szupercivilizáció, amelynek ősi tudását ők építették bele a piramisba.

Szerintem Énók a hivatalosan elfogadott hatezer év előtt sokkal régebben, legalább harminchatezer évvel ezelőtt élt. Nagyon régről fennmaradt indiai szutrák és más, ősi iratokban lévő információk bizonyítják ezt. Az általam feltételezett szupercivilizáció lényeinek megjelenését a régiek történelmi személyként írták le és jóval későbbi időpontra tették, mint az a valóságban volt.

Azt sugallták a jövő emberének, hogy története mindössze hatezer éves. Közép-Ázsiában, Egyiptomban, a Takla-Makán sivatagban olyan kőbe vésett adatokat találtak a régészek, amelyek legkevesebb harminchatezer éves múltra engednek következtetni:

– A földi lakosság fénylények segítségével történő evakuálásakor mik a kiválasztás szempontjai? Kor, nem, hit, vallás, bőrszín, tiszta erkölcs? Hogyan lehet a válogatási pánikkeltés nélkül lebonyolítani?

– Ez jó kérdés. Sok múlik azon, hogyan használjuk fel a bennünk lévő isteni szikrát, s használjuk-e az önzetlen szeretetet, az agyunkat az emberiség javára. Az adott lelki és spirituális szintjével mindenki magát teszi alkalmassá arra, hogy szabad akaratával élve jusson el oda — akár a fény világába is — ahová harmonikusan képes beilleszkedni. Az univerzum ilyen értelemben is önkiválasztó rendszer.

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend