A 666-os szám rejtélye

A 666-os számot mindenki ismeri. A Bibliában gyakran a Fenevad számaként emlegetik és  sokszor az Antikrisztussal azonosítják. Mi a története a 666-nak, ennek a szimmetrikus számnak, amelytől sokan frászt kaptak az elmúlt kétezer évben?

A 666-nak nincsenek különleges matematikai tulajdonságai, az első 36 pozitív egész szám összege, az első hét prím négyzetének összege.

Úgynevezett palindromszám, vagyis olyan szám, amelynek a számjegyeit fordított sorrendben leírva, ugyanazt a számot kapjuk. Ilyen palindrom például az összes egyjegyű szám, a kétjegyűek közül a 11, 22, 33, 44 stb.

A 666-os szám a Jelenések könyvében

Rossz hírét valószínűleg a Jelenések könyvének köszönheti, ahol a következő idézet szerepel:

„Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.”

Itt szükség van némi magyarázatra. Az Újszövetséget ógörögül és héberül írták, és egyik nyelvben sincsenek számjegyek, ezeket betűkkel jelezték.

A kis számokat az ábécé betűivel jelölték, alfa, béta, gamma volt az 1, 2, 3. A nagyobb számokat, mint a 100, 1000, 1000000 pedig betűk speciális kombinációjával alkották. Vagyis elvileg minden szónak van számértéke is.

Milyen betűk alkották tehát a 666-ot? Vagy mit akartak helyettesíteni ezzel a kóddal? Egyesek szerint Néróra utalnak a szövegben. Akkoriban Néró volt a leggyűlöltebb személy a keresztények körében, egészen különlegese kegyetlenséggel üldözte az épp akkor alakuló vallás híveit.

Valószínűleg a Jelenések könyvének írói sem tudtak elvonatkoztatni a kor történéseitől, így beleszőtték azt a szövegbe. Az eredeti szövegben a 666-ot héberül írták és lefordítva Neron Kesart, Néró császárt lehet kibetűzni.

A nem létező pápai felirat

Más magyarázatok a fenevadat a Vatikánnal, a pápával azonosítják. Elterjedt nézet a nem katolikusok körében, hogy a pápai korona feliratának betűit összeadva (római számként olvasva) pont 666-ot kapunk. A felirat VICARIVS FILII DEI, Isten fiának helytartója lenne, a számok pedig a V+I+C+I+V+I+L+I+I+D+I=666.

A gond ezzel, hogy a pápai koronán, a tiarán nincs ilyen felirat. Az egész legenda a 19. században keletkezett, de annyira mélyen él sokakban, hogy nem zavarják össze magukat tényekkel.

Érdekes, hogy más kultúrkörökben a 666 egyáltalán nem számít gonosznak, épp ellenkezőleg. A kabbalisztikában a 666 a világ tökéletességét hivatott kifejezni, Isten hat nap alatt teremtette a világot, hat fő irány van (kelet, nyugat, észak, dél, fel és le). Kínában szerencsés számnak számít, gyakran látni üzletek ablakaiban vagy neonlámpákon. Ott azt jelenti, minden simán megy.

Akárhogy is, a nyugati kultúrkörben sokan félnek ettől a számtól, még neve is van ennek a fóbiának, hexakosioihexekontahexaphobiának nevezik.

számmisztika

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: