„Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.” (Márk 11:24.)

Vegyük észre a sajátos igeidő-használatot. Az ihletett szerző felszólít bennünket: higgyük és fogadjuk el igaznak a tényt, hogy vágyunk már valóra vált és beteljesedett, mert így számíthatunk bekövetkezésére a jövőben. E technika sikere a magabiztos meggyőződésünkön múlik; a gondolatnak, az eszmének, a képnek már tényként kell elménkben léteznie. Avégett hogy az elme birodalmában bármi testet ölthessen, úgy kell gondolnunk rá, mintha máris ott létezne.

E néhány rejtélyes szóban tömör és célirányos utasítást találunk arra, hogy a gondolat kreatív hatalmát használatba vegyük, olyképpen, hogy kívánságunk tárgyát tudatalattinkba véssük.

szivarvany-lany

Gondolatod, eszméd, terved, célod a maga síkján ugyanolyan valóságos, mint kezed vagy szíved. A Biblia technikáját követve elmédből teljes mértékben kiűzöd az akadályozó feltételekre, gátló körülményekre vagy bármilyen kizáró lehetőségekre vonatkozó megfontolásokat. Elveted elméd talajába a magvat – a koncepciót -, és az, ha zavartalanul fejlődhet, tévedhetetlenül meghozza a maga külvilágbeli gyümölcsét.

Legfontosabb feltételként Jézus a hithez ragaszkodott. A Bibliában minduntalan olvashatjuk: A te hited szerint adatik néked Ha magvakat ültetsz el a kertedben, hiszel benne, hogy fajtájuknak megfelelően fognak növekedni. Ilyen a magvak természete, s a növekedés és a mezőgazdaság törvényszerűségeiben bízva tudhatod, hogy a magvakból valóban fajtájuknak megfelelő növények fakadnak majd.

Bibliai értelmezés szerint a hit: gondolkodásmód, az elme hozzáállása, belső bizonyosság, annak tudása, hogy a tudatos elménkkel tökéletesen elfogadott eszme tudatalattinkba ágyazódik, és testet ölt. Bizonyos szempontból a hit nem más, mint az értelmünk és érzékeink által cáfolt dolgok elfogadása – a hívő tehát kizárja a kicsi, racionális, analitikus, tudatos elmét, s helyette teljes mértékben, kizárólag a tudatalatti belső hatalmára támaszkodik.

A Biblia technikájának klasszikus leírását találjuk Máté evangéliumában: Mikor pedig beméne a házba, odamenének hozzá a vakok, és monda nekik Jézus: Hiszitek-e, hogy én ezt megcselekedhetem ? Mondának néki: Igen, Uram. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak a szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja! (Máté 9:28-30)

Láthatjuk, hogy a Legyen néktek a ti hitetek szerint szavak használatával Jézus voltaképpen a vakok tudatalattijának együttműködéséhez folyamodott. Hitük nem másból állt, mint hatalmas vágyakozásukból, belső érzésükből, meggyőződésükből, hogy itt most csoda történik, imáik meghallgatásra találnak – és így is történt. Ez tehát a hagyományos módszer, amit vallásos érzelmektől függetlenül alkalmaz a világ összes gyógyító csoportja.

Meglássátok, senki meg ne tudja! – parancsolja Jézus frissen meggyógyított betegeinek, és ezzel megtiltja, hogy gyógyulásuk részleteit megvitassák, nehogy szkeptikus, becsmérlő véleményeket kelljen elszenvedniük a hitetlenektől.

jesus

Az ilyesmi megsemmisítheti a Jézus kezétől nyert áldás hatását, mivel a félelem, kétely és aggodalom gondolatait ültetheti a tudatalattiba. …nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és ők kimennek. (Lukács 4:36)

A Jézushoz gyógyulásért járuló betegek gyógyulásukat saját hitük mellett az ő hitének és annak köszönhették, hogy Jézus ismerte a tudatalatti gyógyító hatalmát. Bensőleg mindazt igaznak érezte, amit fennhangon kijelentett. Ő és a segítségére szoruló nép egyaránt része ugyanannak az egyetemes tudatalattinak, s az ő csöndes belső tudása és a gyógyerőbe vetett bizalma megváltoztatta páciensei tudatalattijának negatív, romboló gondolatmintáit.

Az így létrejövő gyógyulás pedig a belső szellemi változások automatikus, egyenes következménye. Jézus parancsával betegei tudatalattijához folyamodott, s ezt erősítette saját tudatossága, érzése, abszolút bizalma abban, hogy a tudatalatti engedelmeskedik a mély meggyőződéssel kiejtett szavaknak.

Felhasznált irodalom: Dr. Joseph Murphy: The Power of Your Subconscious Mind

Kövess minket a Facebookon!

error:
Send this to a friend