Háttérhatalom Titkos társaságok

Titkos társaságok jelképei

Rózsakereszt: A Krisztus feltámadásának és megváltásának jelképeit egyesítő rózsakereszt eredetileg a rózsakereszteseknek, egy 1484-ben alapított vallási szektának volt az emblémája.

A XVII. századtól vette át az alkímia és misztikum iránt érdeklődő filozófusok társasága, amely úgy értelmezte a rózsakeresztet, mint Krisztus vérét, amely kiömlött a keresztre.

Jelképezheti a szenvedések és áldozatok földi világára hulló isteni fényt, valamint Krisztust, Máriát és a megújulást.

Szabadkőműves körző és háromszögű vonalzó: A szabadkőművesség titkos nemzetközi férfitársasága állítólag már Salamon templomának építésekor is létezett, bár modern formájában csak a XVIII. században alakult ki.

A vallási jelképrendszert egyesíti az építészet, az iparosmesterség és a fény szimbólumaival. Célja „a fény világraszóló egységének” megvalósítása, és az „emberiség templomának felépítése”, a „kőmívesmunka” által történő öntökéletesítés útján, ezért a szabadkőművesek jelképrendszerében egymás mellett találhatók meg a vallási képek, a kőművesség és az építészet eszközei: a körző, a vakolókanál, a kalapács és a háromszögű, illetve fejesvonalzó.

A körző alakja az A betűhöz hasonlítható, amely a kezdeteket szimbolizálja. Istent a szabadkőművesek a világmindenség építészének és pallérjának nevezik.

titkos-tarsasagok-jelkepei02

Tökéletes derékszög csak háromszögű vonalzóval rajzolható, ezért a vonalzó a becsületesség, a törvényesség és a föld jelképe. Körző és vonalzó, mérőeszközök lévén, a józan ítélőképesség emblémái.

Körző és vonalzó volt a jelképe Fu Hszi kínai császárnak is, a bőkezű uralkodónak és feltalálónak. Ezek az eszközök a geometria szabad művészetét, valamint az ég (a kör) és a föld (a négyszög) egységét is szimbolizálják. A G betű, amelyből a szellem fénye árad, annyit jelent: God (Isten), geometria és meomancia (földjóslás).

Kőműveskalapács: A körzőhöz hasonlóan a kalapács is azonosítható az építéssel, valamint a kozmikus vagy evilági teremtés aktusával. Az ábrán a szellemet szimbolizáló körző és a becsületességet szimbolizáló háromszögű vonalzó látható; a kalapácsot emelő erős kar a ráció elérésére törekvő szellem erejét jelképezi.

titkos-tarsasagok-jelkepei03

A körző szárainak állása megfelel a szellemi fejlődés szintjeinek. Vannak sajátos jelentőségű szögek: például a 90 fokos szög a szellem és az anyag összhangját jelenti.

Szintén fontos a körző és a háromszögű vonalzó kapcsolata. Ha, mint itt, keresztezik egymást, az alantas anyag és a magasabb rendű szellem kiegyensúlyozott kapcsolatban van: ha a körző a vonalzó fölött lebeg, a szellem uralkodik az anyagon; de lehet fordított is.

error:
Send this to a friend