A telepatikus támadások típusai és forrásai

Szerző képe

Rejtélyek Szigete

Parapszichológia

1. Közönséges telepatikus támadás

A telepatikus támadások e típusa olyan emberektől származik, akikkel bármikor találkozhatunk az utcán. A támadás általában nem szándékos és nem rosszindulatú. Lehet, hogy az illetőnek nehéz napja volt vagy komoly stresszhatás  érte, és erre dühkitöréssel reagál. Ám már ez is egyfajta telepatikus támadás – noha annak enyhébbik válfaja.

2. Negatív program

A telepatikus támadások egy másik formáját „negatív programnak” nevezzük. A negatív program olyan negatív gondolat, amelyet egy másik személy ültetett belénk, és ezzel negatív magatartásmintát alakított ki bennünk. Ez történhetett szándékosan vagy önkéntelenül. Találkoztak már olyan emberekkel, akiknek felsőbbrendűségi komplexusuk volt?

egoista

Ők azok, akik túl nagy véleménnyel vannak magukról. Rendszerint az a magatartásminta jellemzi őket, hogy lenézik az embereket. Szavaik, gesztusaik, de még a tekintetük is azt sugallja, hogy alacsonyabb rendűek vagyunk náluk, és valami nincs rendben velünk. Ha tudatosan vagy öntudatlanul a magunkévá tesszük a kibocsátott negatív gondolataikat, negatív magatartásminta alakul ki bennünk.

Ennek hatására nem tudunk teljes hatékonysággal funkcionálni többé, képességeink a pszichológiai gátlások következtében nem bontakoznak ki, és a meglevő készségeink kisebb-nagyobb mértékben legátlódnak. A negatív programok egy másik példája az, amikor valaki rasszista magatartást tanúsít. Viselkedésével azt érezteti,  hogy egy alsóbbrendű fajhoz tartozunk, vagy csupán másodrendű állampolgárok vagyunk. Mit tegyünk ilyenkor?

Egyszerűen utasítsuk el a felénk sugárzott rasszista gondolatot. A családtagok között önkéntelenül kibocsátott negatív program hatására valaki könnyen a család fekete bárányává válhat. Ezért részben a család a felelős, mert negatív gondolataival bizonyos magatartásmintákra programozta az illetőt. Ha valakinek sikerül kiemelnie az illetőt a családjából (vagy negatív környezetéből), hatalmas pozitív változáson mehet keresztül.

3. Átok

Az átok a telepatikus támadás szándékos formája. Átlagember és képzett mágus egyaránt megátkozhat valakit.

4. Bábuk vagy képek használata

Bábuk vagy képek segítségével többnyire fekete mágusok intézhetnek valaki ellen telepatikus támadást. A mágus a bábura összpontosítja a figyelmét, és a művelethez igénybe veszi a megtámadni kívánt személy egy ruhadarabját. Ennek az áll a hátterében, hogy a ruhadarab összefügg az étertesttel. És mivel ami az étertestet befolyásolja, az befolyásolja a fizikai testet is, a fekete mágus az illető ruhadarabjával képes kárt okozni annak fizikai testén. A művelethez tartozik a tűk használata is, amikor a mágus a bábu bizonyos részeit tűvel szurkálja meg.

voodoo baba

5. Mentális dominancia

A telepatikus támadás egy másik formája a mentális dominancia. Átlagember és fekete mágus egyaránt alkalmazhatja, amikor szándékosan uralkodik valakin. A mentális dominancia néha anyagi célok elérésére irányul.

6. Telepatikus támadások fekete mágusoktól vagy varázslóktól

A telepatikus támadások egy másik forrása a fekete mágus vagy varázsló. A Fülöp-szigetek, Afrika. Dél-Amerika és más országok bizonyos részein még ma is találhatók fekete mágusok. A közönséges fekete mágus képes arra, hogy egy rossz cselekedet büntetéseként megbetegítsen valakit vagy fájdalmat okozzon neki. Egy nagy tudású, komoly képességekkel rendelkező fekete mágus sokkal veszélyesebb – szerencsére azonban nem valószínű, hogy találkozunk ilyen mágussal, mert ők hétköznapi halandókkal és jelentéktelen ügyekkel nem foglalkoznak.

Pszi-képességek telepátia

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend