Rudolf Steiner és Atlantisz

Rudolf Steiner osztrák filozófus az 1800-as évek közepén született. Páratlan gondolkodóként számos olyan elméletet fejlesztett ki, amelyek megelőzték korát.

Ilyen például a biodinamikus mezőgazdaság elmélete, az antropozófia tudománya, valamint saját nevelési módszere, amelyet ma Waldorf nevelési programnak nevezünk.

Steiner hitt abban, hogy Atlantisz létezett a régmúltban, és 1904-ben írt, Kozmikus emlékezet: a Föld és az ember korai története című könyvében teljes részletességgel tárja elénk e tárgyról alkotott elképzeléseit.

Steiner igencsak vitatott nézetei főként abból származtak, hogy – állítása szerint – Atlantiszról alkotott fogalmaira nem a hagyományos kutatás módszereivel tett szert, hanem

közvetlenül az Akasha krónikából;

ez az ismerettár állítólag nem a fizikai világban, hanem egy spirituális létdimenzióban található.

Az Akasha krónikáról mindazok, akik képesek hozzáférni, azt állítják, hogy az

a Föld és az univerzum valamennyi ismeretanyagát tartalmazza,

és hogy elméletileg bárki olvashat benne;továbbá, a maga módján mindenki hozzájárul ehhez a mindent átfogó könyvtárhoz.

Steiner az Akasha krónika címen kiadott esszéiben írja le, hogyan szerzett tudást ebből a forrásból. Teljesen nyilvánvaló, hogy az Atlantisz-kutatás buktatókkal teli terület a szakemberek számára.

Az Akasha krónika tökéletes segédanyagnak tűnhet a kutatáshoz, ám ki tudja megmondani, hogy az egyén által „kapott” információk helyesek-e, vagy csupán a képzelet szüleményei? Így, bár Steiner érdekes beszámolót tár elénk Atlantiszról, nem tudjuk ellenőrizni annak helyességét.

Hozzá kell tennünk, hogyha az Akasha krónika valóban létezik is, valószínűleg rendkívül megbízhatatlan forrás. Minden ember más világlátással és a többiekétől eltérő élettapasztalattal rendelkezik.

Elegendő, ha csak a világban jelenleg zajló eseményekre gondolunk, beláthatjuk, hogy a történelem nem fekete-fehér dolog, hanem egyéni elfogultságok, előítéletek és hitrendszerek által tarkított.

Ha valóban van ilyen mindent átfogó könyvtár, valószínűleg ellentmondásos információkat tartalmaz, és az Akasha krónikát böngésző emberek valószínűleg és teljesen természetesen, olyan információkat fogadnak be belőle, amelyek a saját elméleteiket és gondolataikat támasztják alá.

Rudolf Steiner

Tehát ez az eszköz kétélű kard. Ám mit is mondott pontosan Steiner Atlantiszról? Lényegében azt, hogy az ősi, atlantiszi ember gondolkodása alapvetően különbözött a mai emberétől:

„Atlantiszi őseink jobban különböztek a mai embertől, mint azt képzeljük; a mai ember tudása teljesen az érzékek birodalmába záródik be. A köztük lévő különbség, a külső megjelenésen túl, a spirituális képességekre is kiterjed.

Az atlantisziak tudása, technikai ismeretei, egyszóval egész civilizációja különbözött attól, amit ma láthatunk. Ha az atlantiszi emberiség kezdeti szakaszát tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy mentális képességeik teljesen eltérőek a mienkéitől.

A logikus gondolkodás, az aritmetikai kombinációs készség, amelyre minden mai dolog épül, teljesen hiányzott az első atlantisziakból. Másfelől viszont rendkívül fejlett memóriával rendelkeztek Szellemi képességeik közül ezt volt az egyik legfontosabb. Például nem úgy számoltak, mint mi, akik megtanuljuk a szabályokat, majd alkalmazzuk őket. A szorzótáblát egyáltalán nem ismerték.

Senki nem véste az eszükbe, hogy háromszor négy egyenlő tizenkettővel. Az ilyen számítást azért tudták végrehajtani, mert visszaemlékeztek az ugyanolyan vagy hasonló helyzetekre. Felidézték, hogy akkor mennyi volt az eredmény.”

Steiner arra is rámutatott, hogy ez az ősi ember nem beszélt, hanem a telepátia útján kommunikált a többiekkel. Az atlantisziak gondolkodásmódjában rejlő különbségben látta Steiner Atlantisz nagyságát, és az ebből merített fogalmakra építette új gyermeknevelési módszerét.

Atlantisz Rudolf Steiner

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend