Az első titkok az emberiség igazi eredetére vonatkoztak. A két legelterjedtebb mai elmélet – a darwini evolúciós elmélet és a teremtéselmélet – egyike sem tud kielégítő magyarázatot adni az emberiség eredetére és fejlődésére.

Darwin kiválasztódás-elmélete, ami szerint a legéletrevalóbb marad életben, nem tudja megmagyarázni, hogy az emberek hogyan birkóztak meg az emberi DNS szerkezetében található ezernyi tökéletlenséggel, a teremtéselmélet pedig

elsiklik a jelentős őskori leletek fölött.

Nyilvánvaló, hogy új modellre van szükség. Nemrégen az emberiség eredetével foglalkozó kutatásokat tovább bonyolította, hogy olyan leleteket fedeztek fel, amik arra utalnak, hogy a neandervölgyi ősember egész közel élt a modern embernek tekintendő cro-magnoni emberhez a mostani Izrael területén.

Ennek ellenére valamilyen titokzatos okból kifolyólag nem keveredtek egymással. James Shreeve, „ neandervölgyi rejtély, avagy a modern ember eredetének megfejtése” (The Neanderthal Enigma: Solving the Mystery of Modern Human Origins) című könyv írója szerint „ennek a rejtélynek csak egy megoldása lehet.

Titkok a régmúltból - ősi koponyák

A neandervölgyiek és a cro-magnoniak azért nem keveredtek egymással a Levante térségben, mert nem tudtak. Nem párosodhattak egymással, mert két külön fajról volt szó. Ezenkívül tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a mai Izrael területén a modern ember első maradványai negyvenezer évvel korábbról származnak, mint az első neandervölgyi maradványok. Ez súlyos csapást mért a folyamatos evolúció elméletére.

Lehetséges, hogy ezek a leletek adják a megoldást a primitív és a modern ember közti híres „hiányzó láncszem” kérdésében is – vagyis, hogy ilyen láncszem nem létezik. Úgy tűnik, hogy két külön fajról van szó. Ennek alapján az emberiség eredetére megint csak új modellt kell felállítani.

Ma már egyre több új szemléletmóddal rendelkező régész, teológus és történész dolgozik ezen a problémán, és nem fogadják el a hagyományos tudomány által az elmúlt évtizedekben adott talpraesett válaszokat.

Mivel az emberi természet olyan, amilyen, a bevett felfogást képviselő tudósok és teológusok már kiépítették harcállásaikat, hogy megvédjék dédelgetett elméleteiket. A Föld lapos voltának egykori hirdetőihez mérhető hajthatatlansággal a végsőkig védelmezik álláspontjukat – az ellentmondó bizonyítékok egyre növekvő száma ellenére.

Titkok és rejtélyek, melyekre máig nincs magyarázat

Ezek a bizonyítékok nem új keletűek. Bolygónk legmélyebb titkainak nagy része több ezer éves műtárgyakhoz kapcsolódik. Néhány példa:

– Néhány meglepően apró ősi kínai porcelán-”pecsét”, amiket Írország különböző részein találtak a XVIII. és XIX. században. Nem tudunk róla, hogy akkoriban létezett volna kereskedelem a zöld sziget és Kína között.

– Titokzatos, életnagyságú, kristályból készült, legalább 3600 éves koponyák, amiket Dél-Amerikában találtak. A British Museum laboratóriumának kutatói szerint arra utaló jelek vannak rajtuk, hogy valamiféle

motoros vágóeszköz segítségével készítették őket.

Titkok a régmúltból kristalykoponya

– Számos hatalmas kőgolyó, amiket az 1930-as években találtak Costa Ricán. Arrafelé nem található gránitból készültek, és

olyan tökéletesen szimmetrikusak, hogy megmagyarázhatatlan, ki készítette őket és hogyan.

Titkok a régmúltból - Costa Rica kőgolyók

– Nagy-Britannia, Franciaország és Németország különböző részein számos ősi kőerődítmény áll – egyedül Skóciában legalább hatvan -, amiket hatalmas sziklákból építettek. E sziklák valamikor „megüvegesedtek”, vagyis

olyan hőhatásnak voltak kitéve, hogy megolvadtak és üvegszerűek lettek. Ehhez körülbelül 1100 °C-os melegre van szükség, ami kizárja, hogy a kövek hagyományos tűztől olvadtak volna meg.

– Az első szerkezetet, amit gyakorlatilag számítógépnek nevezhetünk, majdnem száz évvel Jézus születése előtt készíthették. 1900-ban fedezték fel a Krétához közeli Antiküthéra szigete mellett.

Az „Antiküthérai szerkezet” differenciálmű-rendszert tartalmaz, amelynek használatáról a XVI. század előtt nem tudunk.

Titkok a régmúltból- Az antiküthérai szerkezet

– Egy iraki faluban talált apró edényről, amiben egy vörösréz henger és abban egy vasrúd található, és körülbelül Kr. e. 220-ból származik, kiderült, hogy nem más, mint egy elem. Amikor lúgos kémhatású szőlőlevet töltöttek bele, a különös tárgy 0,5 volt áramot fejlesztett.

– A megmagyarázhatatlan építmények, mint Stonehenge és Silbury Hill Nagy-Britanniában, a hatalmas kőfejek a Húsvét-szigeteken, a perui Nazca-vonalak, az ohiói Nagy Kígyó Domb és a texasi Dallastól keletre található furcsa, történelem előtti kőfal mind arra utalnak, hogy

az őstörténeti korban fejlett technika létezett, ami mára elveszett.

Titkok a régmúltból - Silbury Hill
Silbury Hill

A NASA egykori tisztje, Maurice Chatelain írja, hogy a régóta kultikus helyként tisztelt Délosz szigete körül tizenhárom misztikus hely található egy 720 kilométeres sugarú körön belül, és

ha ezeket egyenes vonallal összekötjük, egy máltai kereszt, a kereszteslovagok jelképe rajzolódik ki.

Chatelain véleménye az, hogy egy ilyen gigantikus mintát csak az űr egy előnyös pontjáról lehetett létrehozni. Chatelain szerint pontosan ugyanakkora súlyú pénzérméket találtak egymástól több ezer kilométerre eső földrajzi helyeken, egymástól több évezred által elválasztott kultúrákban.

1996-ban Han Ping Chen, az ősi kínai Sang-dinasztia elismert kutatója megerősítette, hogy a közép-amerikai olmék figurákon talált több mint 3000 éves jelek egyértelműen ősi kínai írásjelek. A megrökönyödött régészek elismerték, hogy 

lehetetlen, hogy két teljesen azonos írás egymástól függetlenül kialakuljon.

Az egyiptomi Abidoszban, I. Seti ősi templomában a 7,6 méterrel a föld fölött található vésetek két sugárhajtású repülőgépre és egy Apache harci helikopterre emlékeztetnek. A mostanában odalátogatók közül többen észrevették a hasonlóságot, és állítólag egy 1842-es jelentés is említi a véseteket, mégsem tudja senki, hogy valójában mit ábrázolnak.

Néhány, a British Museumban található babilóniai ékírásos tábla a Vénusz fázisait, a Jupiter négy és a Szaturnusz hét holdját írja le. Az ősi Babilóniában

ezek egyike sem lett volna látható modern távcsövek nélkül.

Piri Reis török admirális XVI. század elejéről származó térképei, melyek állítólag korábbi, még Nagy Sándor előtt készített térképeken alapulnak, pontosan jelölik a dél-amerikai Amazonas-medencét, valamint az Antarktisz északi partvonalát.

 Ezeket a repülés huszadik századi felfedezéséig senki sem tudta megfigyelni.

Titkok a régmúltból - Piri Reis

Az Antarktiszt ábrázoló térképek pontossága annál is meglepőbb, hiszen azt legalább négyezer évig jégsapka borította.

Egy nemrég Okinawa mellett felfedezett, Kr. e. 8000-ben épített négyszögletű zikkurat arra utal, hogy

jóval a legelső civilizáció elfogadott időpontja előtt már fejlett technikával rendelkező emberek éltek a Földön.

Edgar Cayce, a híres látnok 1934-ben úgy nyilatkozott, hogy az ősi egyiptomiak egy előző civilizáció leszármazottai voltak, és azok építették a nagy piramist és a szfinxet is; szerinte afféle „irattárnak” szánták őket, vagyis amolyan időkapszulának, hogy segítségével az eljövendő generációknak átadják tudományos ismereteiket.

Cayce még azt is kijelentette, hogy a tudás eme gyűjteménye a szfinx mancsa alatt található meg. A kilencvenes évek elején egy talajradar-vizsgálat megerősítette, amit Cayce és más kortárs távolbalátók állítottak: a szfinx mancsa alatt valóban van egy kamra. Furcsa módon eddig még senkinek sem engedélyezték, hogy ásatásokat végezzen ott.

Titkok a régmúltból - szfinx

Ha a szfinxet valóban az utolsó jégkorszak vége előtt építették, az azt jelenti, hogy több mint tizenötezer évvel ezelőtt lett kész, ez pedig kizárja, hogy az egyiptomiak lettek volna az építői. Mások is kezdik belátni, hogy

az egyiptomiakat egy sokkal régebbi és még sokkal fejlettebb civilizáció előzte meg.

„Az ősi egyiptomi ékszer készítésben és építészetben megmutatkozó szakmai tudás annál magasabb szintű, minél korábbról származik” – jegyezte meg Tomas. Egyértelmű tehát, hogy az egyiptomi civilizáció nem a semmiből bukkant elő, hanem az elődök örökségén alapult.

Kik voltak hát ezek az emberek, és hogyan tettek szert technikai fejlettségükre?

Lehetséges, hogy az Atlantiszról és Múról szóló legendák egy ilyen fejlett őskori civilizációra vezethetők vissza?

Sokak szerint a szakterületek túlságos specializálódása miatt nem foglalkozott senki érdemben ilyen sokáig e kérdésekkel. A teológia és a természettudományok ritkán mutatnak érdeklődést egymás iránt. Ritkán keverednek a régészek a nyelvészekkel, vagy a geológusok a történészekkel.

Így aztán az emberiség történelmének nagy része olyanokra van bízva, akik csupán a maguk szűk, egyéni látószögéből tudják azt bemutatni.

A gyanakvóbbak szerint mindez nem más, mint a vagyonos elit összeesküvése, amivel fenn akarják tartani hatalmukat és befolyásukat, megakadályozva, hogy a nagyközönség

ráébredjen igazi eredetére és képességeire.

Kövess minket a Facebookon!

error:
Send this to a friend