Mi a spiritualitás?

spiritualitas-no

Az emberek általában nem tesznek különbséget a „spirituális” és a „vallásos” között, sőt ezeket a természetfeletti vagy „asztrális” birodalmakkal is azonosnak tekintik.

Valójában igen nagy különbség van közöttük, és ez a zavar gyakran ellentéteket és bizonytalanságot kelt a társadalomban.

Az Egyesült Államok alkotmányának létrehozói például félreérthetetlenül kijelentik, hogy az ember jogai teremtésének isteni természetéből erednek, és ezzel bevezetik a spiritualitás elvét.

Ezt azonban megkülönböztetik a vallástól, mondván, hogy az állampolgárok nincsenek alávetve egyetlen vallás intézményének sem. Az ország alapítói tisztában voltak vele, hogy a vallás megosztja az embereket, és világi hatalmon alapul, míg a spiritualitás egységbe forraszt, és nincs világi szervezete.

Az Egyesült Államok alkotmánya világosan kimondja, hogy e nemzet kormányát a Teremtő spirituális elvei ruházzák fel a törvényes hatalommal, és az országot a mindenkit egyenlőnek tekintő, mindenkinek igazságot és szabadságot biztosító spirituális elvek alapján kormányozzák. Ez az egyértelmű álláspont hatalmas erőt képvisel, és nem szorul védelemre.

Ezzel szemben a vallás elzárt felekezeteket alakíthat ki, és szemben álló csoportokra oszthatja az embereket, ami – a történelem tanúsága szerint – gyakran borzalmas következményekkel jár a civilizációra és magára az életre nézve.

A valódi spirituális csoportok egyedüli ereje kizárólag tanításaik igazságából ered, és nem rendelkeznek jelentős világi hatalommal, nincsenek hivalkodó építményeik, vagyonuk vagy hatalmat gyakorló tisztségviselőik. A spirituális csoportot összetartó központi eszméket általában véve a szeretet, a megbocsátás, a béke, a hála, a köszönet, a kedvesség, az anyagiasságtól és az ítélkezéstől való tartózkodás jellemzi.

Lényegét tekintve a legtöbb vallás eredetileg szintén egy spirituális mag köré szerveződik, de ez mélyebb rétegeibe süllyed, és gyakran nem fedezhető fel. Ellenkező esetben például a háborúk kitörésének is csekély lenne az esélye. A spirituális igazság tehát egyetemes, helytől és kortól függetlenül változatlan. Mindig békét, egyetértést, összhangot, együttérzést és könyörületet teremt. Az igazság ezekről a jellemzőkről ismerhető fel. Minden egyéb az ego kitalációja.

Felhasznált irodalom: Dr. David R. Hawkins: The Eye of the I

spiritualitás

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend